vaikuttajamedia presser
Miisa Helenius headhunter

Miisa Helenius: Vastuullisuus vetoaa työnhakijoihin

Yritysvastuu ei ole enää vain kulmapöydän raportointia – jokaisella työntekijällä on siinä roolinsa. Tulevaisuuteen katsovat yritykset huomioivat jo työnkuvia laadittaessa sen, miten kestävä kehitys nivoutuu kaikkeen tekemiseen. Se tuo työhön lisää merkityksellisyyttä.

Ilmasto-, ympäristö- ja biodiversiteettikriisit näyttäytyvät globaaleina haasteina, jotka voivat saada vahvemmatkin ahdistumaan. Kyvykkyystoimisto Bridge Impactin Senior Headhunter Miisa Helenius on ilahtunut siitä, että kestävyysajattelu puhuttelee yhä enemmän yrityksissä, sillä kiire on.

”Ratkaisut kestävyysongelmiin löytyvät organisaatioista. Ihmisten muodostamista yhteenliittymistä. Kyse on siitä, mitä me ihmiset teemme yhdessä. Tässä asiassa meillä on kaikilla yhteinen agenda.”

Helenius on toiminut vuosia globaaleissa yhtiöissä myynnin ja palvelukehityksen johtotehtävissä muun muassa ICT- ja päivittäistavara-alalla. Hän on myös kokenut kouluttaja, valmentaja ja business coach. Työuransa aikana Helenius on päässyt sukeltamaan myös sisäisiin kehitysprojekteihin, mukaan lukien vastuullisuus ja johtamisjärjestelmät.

”Sydämeni sykkii erityisesti ekologiselle vastuullisuudelle. Sosiaalisen ja taloudellisen vastuun tavoitteita ei voida maapallolla saavuttaa ilman, että ekologinen jatkuvuus varmistetaan. Kyvykkyysmuotoilijana ja headhunterina saan osaltani olla vaikuttamassa kestävän yhteiskunnan rakentamisessa.”

Oikeanlainen kyvykkyys mahdollistaa strategian toteutumisen

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii yritysjohdolta kirkasta visiota ja strategiaa. Kestävällä pohjalla toimiva yritys kertoo myös merkityksellistä viestiä siitä, miten yrityksen tuotteet tai palvelut auttavat sen asiakkaita ja lopulta yhteiskuntaa paremman tulevaisuuden toteutumisessa. Strategian onnistunut toteutus vaatii kyvykkään ja toimivan organisaation.

Bridge Impactin erikoisosaamista on varmistaa, että organisaatiossa on oikeanlaista kyvykkyyttä ja mahdollistavaa johtamista strategian toteuttamiseksi.

”Hyödynnämme tässä Capability Design® -metodia, jossa kartoitetaan tulevaisuuden tavoitetila ja verrataan sitä nykytilaan. Mahdolliset aukot täytetään oikealla osaamisella, ymmärryksellä, toimintamalleilla ja mahdollistavalla johtamisella.”

Helenius painottaa, että tulevaisuuden kestävän bisneksen rakentamiseksi vastuullisuus tulee olemaan jokaisen yrityksen agendalla. Enenevässä määrin mietitään sitä, mitä kyvykkyyttä organisaatioihin tarvitaan, jotta vastuullinen toiminta tuottaa aitoa kilpailuetua.

Erityisesti nuoremmat työnhakijat vaativat työltään yhä enemmän merkityksellisyyttä. Vastuullisuus vetää puoleensa. Siksi sen sanoittaminen roolikuvauksiin ja viestiminen myös rekrytoinnissa voi toimia merkittävänä houkuttimena silloin, kun yrityksen brändi tai toimiala ei muuten ole ehkä se kaikkein vetovoimaisin.


Lisää aiheista suorahaku ja kestävä liiketoiminta.

Liittyvät artikkelit