vaikuttajamedia presser
rohkeus investoida
Toimitusjohtaja Juha Ranta kannustaa investoimaan vaikeinakin aikoina kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Kuva: Lainisalo Oy

Rohkeus investoida teknologiaan ja tuotekehitykseen luo liiketoimintaan jatkuvuutta

25 -vuotias perheyritys on elänyt mukana suomalaisen teollisuuden suhdannesykleissä ja rakennemuutoksessa.

Teksti: Lainisalo Oy

Lainisalo Oy on vakiinnuttanut asemansa Suomen johtavana kappaletavaraan erikoistuneena teollisuusmaalaamona. Elo suhdanteiden pyörteissä on vaatinut myös karikoissa navigointia. Toimitusjohtaja Juha Rannan mukaan rohkeat päätökset ja herpaantumaton keskittyminen ovat toimineet karttana ja kompassina, kun laiva on ohjattu takaisin reittisuunnitelman mukaiselle kurssille.

INVESTOIMINEN VAIKEINA AIKOINA EDELLYTTÄÄ OMISTAUTUMISTA – JA ROHKEUTTA

Ranta muistuttaa, että menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää poikkeuksellista halukkuutta hoivata ja kehittää yrityksen kilpailukykyä. ”Heikkona jatkuva suhdannesykli ei oikeuta laiminlyömään tätä velvollisuutta. Ei, vaikka esimerkiksi teknologiainvestointien osalta niukkuuden lisääntymisellä on taipumus hidastaa päätöksentekoa ja kasvattaa varovaisuutta”, Ranta toteaa.

Yhtiön tuotantoyksiköt sijaitsevat Helsingissä, Hämeenlinnassa, Salossa ja Ähtärissä ja uusimpana myös Tallinnassa. Hämeenl innan yksikön esikäsittelykapasiteetti modernisoitiin täysin kevään 2016 aikana. ”Investointi on lähihistoriamme suurin panostus tuottavuuden kehittämiseen tuotantoteknologian osalta. Kilpailukyky varmistetaan myös jatkuvaan kehittämiseen tähtäävällä ja asiakasarvoa ravitsevalla toimintafilosofialla. Tähän on koodattu Lainisalon houkuttelevan palvelun dna.”

TUOTEKEHITYS PALVELUN KESKIÖSSÄ

Yrityksessä uskotaan siihen, että ollaan lähellä asiakasta. ”On aina uskottu. Yksi läheisyyden ilmenemismuoto on tuotekehitystyö. Teemme jatkuvasti tuotekehityshankkeita asiakkaidemme kanssa, ne lähentävät. Tuotekehitys on pitkällä tarkasteluvälillä edellytys tuotteen tai tuoteperheen tai yrityksen elinkaaren jatkuvuudelle.”

”Paikka asiakkaan tuotekehitystiimissä pitää lunastaa luottamuksella, joka syntyy tekemisestä. Meille tärkeä luottamuksen lähde on oma testauslaboratoriomme. Päätöksenteon tukena käytetään standardoituja testausmenetelmiä. Ne varmistavat käyttökelpoiset analyysit saavutetuista ominaisuuksista sekä varmistavat valittujen tuotantomenetelmien soveltuvuuden”, Ranta toteaa.

”Paikka asiakkaan tuotekehitystiimissä pitää lunastaa luottamuksella.”

Tuotekehityksen asiantuntijapalveluissa toimitusjohtaja uskoo tiimin huolelliseen rakentamiseen. ”Kaikki kulminoituu tiimin kykyyn tuottaa ideoita ja yhdistellä tietoa uudella tavalla. Meillä nämä kaverit ovat sellaisia hands on –tyyppisiä visionäärejä”, Ranta kertoo hymyillen.


Lue lisää aiheesta kehitys.

Liittyvät artikkelit