vaikuttajamedia presser

Koulutus

Yrittäjyys Pia Nurme Wallaton

Yrittäjyys avaa hoitohenkilöstölle uusia mahdollisuuksia

Lääkärit ovat jo kautta aikain toimineet ammatinharjoittajina. Nyt sama mahdollisuus halutaan tuoda selkeämmin myös hoitohenkilöstölle Medikumppanin tarjoaman yrittäjyyskoulutuksen myötä. Kentällä iloitaan konkreettisista toimista, joilla pyritään vaikuttamaan hoitajien hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen.

Lue lisää
Hyria uudistaa oppimisympäristöjään

Hyria uudistaa oppimisympäristöjään

Hyrian kiinteistöjen rakennus- ja saneerausohjelma sisältää noin 50 miljoonan euron investoinnit, jotka jakautuvat noin kymmenen vuoden ajalle. Uudistaminen heijastelee laajemminkin opiskelu- ja työkulttuurin muutosta.

Lue lisää
nuorilla

Miten nuorilla menee?

Etäopiskelu on vaikuttanut myös digiajan nuoriin. Vaikka moni opiskelija on omaksunut nopeasti uudet toimintatavat, myös haittavaikutuksia on nähtävissä. Saamattomuus, vuorokausirytmin muutos, mielialavaihtelut ja yksinäisyys ovat korona-ajan seurannaisvaikutuksia, joiden taakkaa kannamme vielä vuosia eteenpäin.

Lue lisää
Lähihoitaja

Miten varmistetaan riittävä lähihoitajien määrä tulevaisuudessa?

Suuret ikäluokat ja huoltosuhteen muutokset vaativat enemmän osaavaa hoitoalan henkilöstöä. Hyrian lähihoitaja-koulutuksen uusilla monipuolisilla koulutuslinjoilla pyritään vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Tiivis yhteistyö työelämän kanssa on merkittävä osa hoitajakoulutuksen kehitystyötä.

Lue lisää
oppivelvollisuuden

Oppivelvollisuuden laajentuminen ja maksuton toinen aste

Nykyiset peruskoulun 9-luokkalaiset ovat ensimmäisiä, joiden oppivelvollisuus jatkuu maksuttomana toiselle asteelle. Hallituksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja sekä parantaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Hyviä tarkoitusperiä seuraa kuitenkin myös varjopuolia.

Lue lisää