vaikuttajamedia presser
kolme kysymystä amiksesta

Kolme kysymystä amiksesta

Ammattikoulun opiskelijoilla, vanhemmilla ja päättäjillä on monenmoista mielikuvaa ammattikouluista.

1. Miksi opiskelu kestää niin kauan? Miksi koulupäivät eivät ole pidempiä?

Ammatillisessa koulutuksessa korostuu osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Opiskelija valmistuu, kun Opetushallituksen antamissa tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen on osoitettu osaamisen näytöillä. Näin varmistetaan, että opiskelija pärjää työelämässä ja hänellä on valmiudet myös jatko-opintoihin korkeakouluissa. Osaaminen arvioidaan asteikolla 1–5. Hyriasta voi valmistua vuoden jokaisena arkipäivänä, ja valmistujaisia juhlitaankin lähes joka kuukausi.

Suurin osa opiskelijoistamme on aikuisia, ja meille saavutaan 140 paikkakunnalta. Niin tutkinnot kuin opiskelijoidemme elämäntilanteet ovat hyvin monenlaisia. Aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon, jolloin opiskellaan vain sitä, mistä osaaminen vielä puuttuu. Osaamista hankitaan monin eri tavoin muun muassa työelämässä, projekteissa, verkon välityksellä tai vaikka harrastuksissa. Pulpetin ääressä vietettyjen minuuttien määrän mittaaminen soveltuu ammatilliseen koulutukseen huonosti. Tavoittelemme kuitenkin sitä, että yhteishaun kautta tulleilla nuorilla olisi pääsääntöisesti viisipäiväinen työviikko ja kuusituntiset työpäivät.

2. Miten varmistetaan, että opiskelijalla on realistinen kuva opinnoista ennen hakeutumista?

Hyriassa on monipuoliset hakijan palvelut. Huolehdimme, että perusasteen opinto-ohjaajilla on tarvitsemansa tiedot ja materiaalit. Järjestämme yläkoululaisille erilaisia vierailumahdollisuuksia, joiden kautta pääsee tutustumaan ammattialoihin, oppimisympäristöihin ja opettajiin. Meille voi tulla myös TET-harjoitteluun tai osallistua virtuaalisiin infotilaisuuksiin. Olemme myös mukana monissa yleisötapahtumissa kohtaamassa nuoria. Peruskoulun jälkeisiin valintoihin vaikuttaa tiedon lisäksi moni asia, eikä esimerkiksi kavereiden tai vanhempien mielipiteiden vaikutusta pidä ohittaa. Tutkimusten mukaan myös opinto-ohjaajan vaikutus on merkittävä.

3. Moni valmistunut ei tee oman alansa töitä. Ohjataanko opiskelijoita alan vaihtoon jo opintojen aikana?

Tämä on totta. Itse asiassa täysin koulutustaustasta riippumatta varsin harva tekee sitä työtä, mihin ensimmäiseksi valmistui. Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet jatkuvaan osaamisen kehittämiseen koko elämän ajan. Ammattikoulusta pääsee korkeakouluun ja korkeakoulututkinnonkin jälkeen voi hakea ammattikouluun. Kaikki on mahdollista.

Haluamme toimia niin, että kaikki tutkintomme tarjoaisivat monipuoliset työelämätaidot ja tulevaisuustaidot, joilla voi menestyä myös niissä ammateissa, joita ei ole vielä olemassakaan. Tutkintoa ei pidä ajatella niin kapeasti, etteikö hankitulla osaamisella saisi tehdä muutakin. Monelle aloitetun tutkinnon suorittaminen loppuun, ja osaamisen täydentäminen tarvittaessa myöhemmin onkin järkevämpi valinta kuin opintojen pitkittäminen vaihtamalla alaa kesken kaiken.

Opiskelijan kanssa käydään keskustelua omista urahaaveista, ja jos motivaatio opintoihin hiipuu, alan vaihtaminen on parempi vaihtoehto kuin opintojen keskeytyminen.


Lue lisää aiheesta koulutus.

Liittyvät artikkelit