vaikuttajamedia presser
Nikodemus Solitander Hankenin
Centre for Corporate Responsibility (CCR)on Hankenin ja Helsingin yliopiston yhteinen tutkimus- ja kehityskeskus. Kauppatieteiden tohtori Nikodemus Solitander toimii CCR:n johtajana. Kuva: Matti Hietala/Presser Oy

Hankenin opinnoissa painottuu kestävä kehitys

Jos opetuksessa halutaan muuttaa jotain, on oltava ajoissa liikkeellä. Suomen vanhin kauppakorkeakoulu, Hanken Svenska handelshögskolan, on jo 13 vuoden ajan rakentanut strategista fokusta kestävän kehityksen suuntaan.

Hankenilla halutaan varmistaa, että tulevaisuuden yhteiskunta rakennetaan kestävälle pohjalle. Sekä maisteri- että kandidaattitason opinnoissa tarjolla on lähes 40 yritysvastuuseen keskittyvää kurssikokonaisuutta, joita tarjotaan jokaisen pääaineen opiskelijoille. Vastuullisuusnäkökulmat integroidaan tiiviisti opintoihin. Tavoitteena on varmistaa, että jokaisella Hankenilta valmistuvalla on ymmärrystä vastuullisuusasioista ja yritysmaailman kaipaamaa ESG-sanastoa (Environmental, Social, and Governance).

”Yrityksissä ei ole toimintoa, jossa vastuullisuusnäkökulmat eivät tulisi vastaan.”

Hankenin ja Helsingin yliopiston yhteisen CCR-tutkimuskeskuksen johtaja Nikodemus Solitander on toiminut kestävän kehityksen tutkimuksen parissa jo yli 20 vuotta. Hän liputtaa monitahoisen yhteistyön ja laaja-alaisen ymmärryksen puolesta.

”Kannustamme opiskelijoita valitsemaan aihepiirin kursseja myös muista yliopistoista. Vastuullisuuskysymyksiä ei ratkaista ainoastaan kauppatieteiden, luonnontieteiden tai tekniikkatieteiden kautta.”

Johtamisen, opetus- ja tutkimustyön ohessa Solitander koordinoi Hankenin englanninkielistä yritysvastuumoduulia. Se on suunnattu niille opiskelijoille, jotka eivät tavoittele koko tutkintoa Hankenilla mutta kaipaavat kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä vastuullisuusasioista. Kiinnostus koulutukseen on kasvanut vuosi vuodelta. Tänä vuonna hakijoita oli jo 130, kun mukaan mahtuu vain 30 opiskelijaa. Valtaosa hakijoista tulee työelämästä: yritysten lakiosastoilta, finanssi- ja pankkimaailmasta.

”Yrityksissä ei ole toimintoa, jossa vastuullisuusnäkökulmat eivät tulisi vastaan. Toki etenkin nyt EU-taksonomian kautta on syntynyt tarve myös ESG:n erikoisosaajille”, Solitander huomauttaa.


Lisää aiheesta koulutus.

Liittyvät artikkelit