vaikuttajamedia presser
Harri Oesch

Harri Oesch: Hyvä työnantajakuva tärkeä vetovoimatekijä kiinteistö- ja rakennusalalla

Kiinteistö- ja rakennusalalla on polttava työvoimapula. Senior Headhunter Harri Oesch kertoo suorahakua hyödynnettävän asiantuntijoiden, keskijohdon ja ylemmän johdon hauissa yhä useammin. Lisähaastetta rekrytointiin tuo alan osaajien vahva sitoutuneisuus työhönsä ja projekteihin.

Kiinteistö- ja rakennusalan markkinat käyvät kuumana. Kiivas rakentaminen sekä infra- että talonrakennuspuolella heijastuu työvoimapulana. Osaava suorahakukonsultti eli headhunter taitaa kandidaatteihin vetoavat houkuttelukeinot myös silloin, kun uraliike on horisontaalinen – eli rekrytoidaan nykyistä tehtävää vastaavaan rooliin.

”Kiinteistö- ja rakennusalan osaajien houkuttelu uusiin tehtäviin ei ole aivan yksinkertaista. Erityisesti silloin kun siirtyminen on horisontaalista. Ihmiset ovat alalla hyvin sitoutuneita, eikä lehti-ilmoittelu enää tuota haluttua tulosta. Työhöni kuuluu vetovoimatekijöiden tunnistaminen yhdessä työnantajien kanssa sekä työpaikan myyminen kyvykkäimmille osaajille”, Harri Oesch sanoo.

Suorahakualalla on vain vähän kiinteistö- ja rakennusalan taustan omaavia – Oesch on tässä harvinaisuus. Rakennusalan diplomi-insinöörillä on 25 vuoden tausta kiinteistö- ja rakennusalan johtotehtävistä, konsulttina ja toimitusjohtajana. Hän on seurannut toimialaa eri kulmista, vaalii verkostojaan ja hahmottaa kokonaisuuden oikean kyvykkyyden löytämiseksi.

Systemaattinen pohjatyö tuottaa tasokkaan kandidaattilistan

Suorahaku on tehokas tapa tuottaa tuloksia silloin, kun haetaan osaajia haastaviin asiantuntijatehtäviin ja esimerkiksi työmaan esimiesorganisaatiotehtävistä ylöspäin. Harri Oesch muistuttaa, että headhunterin kautta kontaktointi on myös mahdollista toteuttaa anonyyminä. Silloin kiinnostusta voidaan tunnustella myös kilpailijoiden ja asiakkaiden suunnalta avaamatta peliä liikaa alkuvaiheessa.

Mitkä sitten ovat vetovoimatekijöitä, joilla kiinteistö- ja rakennusalan osaajia saadaan liikkeelle? Oeschin mukaan omakohtaiset kokemukset ja työnantajamaine vaikuttavat merkittävästi yrityksen houkuttelevuuteen. Erityisen kiinnostuneita ollaan mielenkiintoisista ja näyttävistä hankkeista. Myös uralla kehittyminen ja koulutusmahdollisuudet painavat monella vaakakupissa.

Bridge Impactilla hyödynnetään Capability Design™ -metodia tarvittavan kyvykkyyden kuvaamiseen jo rekrytointiprosessin alussa. Oeschin omakohtainen toimialatuntemus ja yhteinen kieli asiakkaan kanssa ovat merkittävä etu.

”Ammattitaitoinen headhunter osaa kertoa työstä potentiaaliselle työntekijälle mahdollisimman hyvin, totuudenmukaisesti ja omin sanoin. Näin saadaan aikaan aidosti laadukas kandidaattilista. Siinä vaiheessa, kun kandidaatteja esitellään yritykselle, olemme kulkeneet hakijoiden kanssa jo pitkän matkan yhdessä.”

KOLME LINKEDIN-VINKKIÄ TYÖNHAKIJOILLE:

  1. Merkitse Linkedin-profiiliin yhteystiedot ja sopiva yhteydenottomuoto
  2. Avaa hankkeiden ja projektien kokoluokkaa sekä omia vastuita selkeästi
  3. Muista, että Linkedin-profiilin tekstit voivat olla myös suomeksi

    Lisää aiheesta suorahaku.

Liittyvät artikkelit