vaikuttajamedia_presser
talousjohtaja näkee kauas
Mikko Wartiovaara pitää tärkeänä, että myös talousjohtajat käyttävät omia verkostojaan tukeakseen myyntityötä. Kuvat: Vitali Gusatinsky

Hyvä talousjohtaja näkee kauas ja lähelle

Onnistunut talousjohtaminen tiivistyy hyvään viestintään, läpinäkyvään raportointiin ja voimaannuttavaan läsnäoloon henkilöstön sekä asiakkaiden luona.

Teksti: Päivi Remes

”Täällä on välitön organisaatiokulttuuri, jonka aistii helposti jo sisään astuessa”, MPY Palveluiden tuore talous- ja kehitysjohtaja Mikko Wartiovaara toteaa. Suomalaisen ICT-palveluyrityksen johtamis- ja työskentelytavat ovat moderneja, eikä Wartiovaarakaan ole perinteinen talousjohtaja. Hän haistelee markkinaa, luovii sujuvasti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden luona ja pyrkii välittömällä olemuksellaan voimaannuttamaan henkilöstöä. Mies hallitsee selvästi myös kovat faktat.

”Talousraportointi on nostettu meillä hiljattain uudelle tasolle. Se ei saa olla vain taaksepäin katsomista. KPI-mittarointi on tärkeää, jotta saadaan mitattua tehokkuutta ja riittävästi reagointivalmiutta. Toisaalta mittareiden kääntäminen entistä enemmän eteenpäin katsoviksi auttaa ennaltaehkäisemään tulevia kuoppia.”

Wartiovaara korostaakin entistä pidemmän aikaikkunanäkymän merkityksellisyyttä. ”Strategisesti tärkeiden mittareiden nostaminen tarkkaan seurantaan on välttämätöntä.”

Talousjohtajan viestintäkyvyt korostuvat nykyajassa

”Talousjohtajan tehtävä on myös huolehtia, että talousviestintä on tiivistettyä, tarpeeksi yksinkertaista ja visuaalista. Isommat numerosulkeiset pidetään talousosaston sisällä, ei toimitusjohtajan Power Pointeissa”, Wartiovaara kiteyttää.

Talousjohtaminen on myös asiantuntijoiden johtamista ja tiimien yhteisöllisyyden ruokkimista. ”Toki selkeät vastuut ja tavoitteet ovat tärkeässä roolissa.” Hän uskoo liiketoiminnan ennakoitavuuden paranevan läpinäkyvällä viestinnällä ja luottamuksella ihmisten osaamiseen.

”Meidän valttimme on moderni, asiakaslähtöinen toiminta.”

MPY on haastaja-asemassa isoihin toimijoihin nähden. ”Meidän valttimme on moderni, asiakaslähtöinen toiminta. Kasvustrategiamme perustuu aitoa suomalaista palvelukokemusta hakevien keskisuurten yritysten palvelemiseen. Pyrimme asiakkaiden kanssa yhdessä kehittämään uusia tapoja tarjota asiantuntemusta ja toimintavarmuutta asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiseen.”

Verkostojen merkitys korostuu kaikessa toiminnassa. ”On tärkeää, että myös talousjohtajat käyttävät omia verkostojaan tukeakseen myyntityötä”, Wartiovaara valottaa vielä ajatusmaailmaansa.


Mikko Wartiovaara, 36v
Talous- ja kehitysjohtaja

KOULUTUS: KTM

TYÖURA: taloushallinnon ja strategian johto- ja kehitystehtäviä Flexim Securityssä, Vaisalassa, ISS Palveluissa ja Huhtamäellä

TOIMINNAN JOHTOAJATUS: uteliaisuuden ja ennakkoluulottomuuden säilyttäminen


Lisää aiheesta johtajuus.

Liittyvät artikkelit