vaikuttajamedia_presser
Aivotutkija Katri Saarikivi
Kirjoittaja Katri Saarikivi on tutkija Helsingin Yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä.

Katri Saarikivi: Tunteet ovat tarttuvia.

Kun työssä kaikki mitä voidaan automatisoida, automatisoidaan, kannattaa ihmisen keskittyä siihen, mihin kone ei pysty. Empatia näyttäisikin olevan jotain, jota on koneelle vaikea opettaa.

Mitä empatia on?

Empatia on kokoelma taitoja, joiden avulla ymmärrämme toisten ajatuksia ja tunteita. Empatiaa tukevat muun muassa aivojen mentalisointiverkosto, sekä neuraalisen resonanssin mekanismit. Mentalisointiverkostolle toinen nimitys voisi olla yksinkertaisesti ihmisen mielikuvitus. Sen avulla voimme hypätä toisen mielen sisään ja nähdä asioita toisen näkökulmasta. Neuraalisen resonanssin mekanismit puolestaan tukevat kokemusten jakamista. Esimerkiksi tunteet tarttuvat herkästi ihmisestä toiseen– koemme toisten tunteita ominamme ja sitä kautta ymmärrämme toista paremmin. Jotta kone voisi olla täysin samaan tapaan empaattinen kuin ihminen, pitäisi sillä olla silloin mielikuvitus ja subjektiivinen tunne-elämä.

”Koemme toisten tunteita ominamme ja sitä kautta ymmärrämme toista paremmin.”

Toimiiko empatia netissä?

Yhä suurempi osa työhön liittyvästä vuorovaikutuksesta siirtyy nettiin. Samaan aikaan moni huomaa, että skype tai chattailu ei ole yhtä tehokasta kuin kasvokkain kohtaaminen. Osittain nettivuorovaikutuksen ongelmia voi selittää se, että tekstipohjaisessa vuorovaikutuksessa tunteisiin liittyvää tietoa on heikosti saatavilla. Videopuheluissa kuvaa on tarjolla, mutta yhteyden tunne silti puuttuu. Empatian eri osa-alueet saavat liian vähän tietoa toimiakseen kunnolla.

Miten empatiaa saataisiin enemmän nettiin?

Tämän kysymyksen ympärille rakentuu vuoden alusta käynnistynyt Helsingin yliopiston, Oulun yliopiston, Aalto yliopiston ja kymmenen partneriyrityksen tutkimusprojekti. Siinä selvitellään empatiaa ja laadukasta vuorovaikutusta tukevia mekanismeja työtilanteissa. Suunnitteilla on muun muassa virtuaalitodellisuudessa tapahtuvan vuorovaikutuksen, asiakasvuorovaikutuksen, sekä tiimityön tutkimusta. Kumppaneina projektissa ovat mukana Reaktor, Mehiläinen, Fake, Fira, Fondia, Avaus, Wunder, If, Wörks, Elisa ja Affecto.

Liittyvät artikkelit