vaikuttajamedia presser
Jenniina-Bies-Wikgren

Jenniina Bies-Wikgren: Vuoden sana on hybridi

Hybridi merkitsee jotain, jossa kahden kategorian asiat sulautuvat. Miten hyrbridimalli toteutuu koulutuksessa? Hyrian päävalmentaja Jenniina Bies-Wikgren avaa aihetta osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Hyria elää hybridiaikaa. Opetuksessa ja valmennuksessa olemme oppineet menetelmiä, joilla osaamista voi hankkia, vaikka kaikki eivät olisi samaan aikaan paikalla. Hybridimallissa etä- ja lähiopetuksen erilaiset muodot voivat vuorotella, mutta normaalioloissakin hybridiopetusta voidaan toteuttaa sopivalla tekniikalla hybridiluokassa.

On kuitenkin tärkeää erottaa hybridi ja hybris, joka puolestaan merkitsee liioiteltua itsevarmuutta. Vaikka uskomme vahvasti siihen, että osaamisen karttumista ei mitata luokassa istuttujen minuuttien määrällä, on tunnustettava, että hitsaamista ei tulevaisuudessakaan opi vain kotisohvalla istuen. Toisaalta hybridiopetuksen laajeneminen lisää koulutuksen saavutettavuutta. On sisältöjä, joista opiskelijat maantieteellisestä sijainnista riippumatta voisivat hyötyä, kun opetukseen voi osallistua paikan päällä tai etäyhteyden avulla. Monimuoto-opiskelu on osaltaan vauhdittamassa opiskelijamäärän kasvua.

Toimitilaohjelmamme lähti jo ennen koronakriisiäajatuksesta, että meillä on oltava ajanmukaiset ja laadukkaat toimintaympäristöt, mutta tilaa ei tarvita yhtä paljon kuin ennen. Kun valtakunnallinen etätyösuositus päättyy, Hyria siirtyy moniympäristötyön malliin. Uskomme, että työn tehokkuus ja myös työtyytyväisyys kasvaa, kun moni voi valita missä työnsä tekee. Moniympäristötyö auttaa meitä myös hiilijalanjäljen pienentämisessä, sillä Hyrian laaja työssäkäyntialue on merkinnyt myös pitkiä työmatkoja. Kohtaamiset kampuksilla eivät kuitenkaan menetä merkitystään.

”Arvion mukaan 65 % nykyisistä peruskoululaisista tulee työskentelemään ammateissa,
joita ei vielä ole olemassa.”

Hyria on hybridi myös siinä, että emme opeta vain ammatteja. Julkisuudessa esitetyn arvion mukaan 65 % nykyisistä peruskoululaisista tulee työskentelemään ammateissa, joita ei vielä ole olemassa. Siksi yhä tärkeämpää on, että autamme asiakkaitamme oppimisen taidoissa. Tärkeitä ovat sellaiset tulevaisuustaidot, kuten ongelmanratkaisukyky, sopeutumiskyky, luovuus, uteliaisuus ja myötätunto.

Olemme määritelleet pedagogisessa ohjelmassamme, että opettaja paitsi ohjaa ja valmentaa oppimista, myös tukee opiskelijan kehitystä hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Me ohjaamme ja tuemme, kannustamme ja arvostamme jokaista. Uskomme, että jokainen on ansainnut mahdollisuuden, ja teemme parhaamme, jotta jokainen löytäisi oman paikkansa yhteiskunnassa. Siihen tähtää myös oppivelvollisuuden laajeneminen. Meille tärkeää on, että perusopetuksessa on riittävät voimavarat varustaa nuoret sellaisilla tiedoilla ja taidoilla, joilla opiskelu toisella asteella onnistuu. Me huolehdimme tuen jatkumisesta läpi opintopolun.


Jenniina Bies-Wikgren, päävalmentaja 

Päävalmentaja vastaa Hyrian pedagogiikasta, opiskelijahuolto- ja ohjauspalveluista sekä kampusyhteisöpalveluista. 


Lue lisää aiheesta koulutus.

Liittyvät artikkelit