vaikuttajamedia presser
Uumo Hyria Green ympäristöala
Uumossa rakennetaan ja toisaalta annetaan rehottaa.

Horisontaalista yhteistyötä ympäristökysymysten ratkaisemiseksi

Hyrian luonnonvara- ja ympäristöalan toimipisteessä, Uumossa, opiskellaan maa-, metsä-, puutarha- sekä luonto- ja ympäristöalan perustutkintoja, ammattitutkintoja sekä erikoisammattitutkintoja. Opetusmaatilaa hyödynnetään laaja-alaisesti opiskelijoiden kesken.

Hyriassa on noin 550 luonnonvara- ja ympäristöalan opiskelijaa. Käytännön töitä opiskellaan koulutilan navetalla, pieneläinhuoneessa, sahaluokassa, verstaalla, konehalleissa, pelloilla, opetuspuutarhassa sekä koulun havaintometsissä.

Uumon fokuksena on kestävä kehitys. Opetusmaatilan tilanhoitajan Terhi Kostamon mukaan luonnonvara-alan ammatillinen koulutus on merkittävässä osassa ympäristökysymysten ratkaisussa. ”Pyrimme kaikessa toiminnassa vastakkainasettelun vähentämiseen, moniulotteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyön lisäämiseen. Oppilaitoksena meillä on kosketuspintaa moniin toimijoihin. Haluamme tuoda asioita näkyviksi ja konkreettisiksi.”

Fokuksena kestävä kehitys

Terhi Kostamon tehtävänä on kehittää ja koordinoida maatilaa sekä oppimisympäristöä. Lisäksi hän opettaa kasvinviljelyä ja tuotantoeläimiin liittyviä opintokokonaisuuksia ja kiertää maakunnissa vastaanottamassa osaamisen näyttöjä.

Kampusaluetta kehitetään yhdessä opetuksen, työntekijöiden ja opiskelijoiden kanssa. Toimintoja on valtavasti, mutta tekeminen on systemaattista. Opetuksen on helppo hyödyntää paketoituja kokonaisuuksia.

Koulutila on hyvä alusta, jossa voi kokeilla ja tehdä asioita näkyväksi, jotta muiden on niihin helpompi tarttua.
Opetusmetsää on 260 hehtaaria ja sitä on hoidettu vuosikymmeniä kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Peltoa on 60 hehtaaria, on laidunta ja jokirantaa. Maatilalla on 20 lehmää, 6 lammasta ja kanoja. Hyrizoo-pieneläinhoitolassa on jyrsijöitä, matelijoita, lintuja, kaloja – eläimiä, joita opiskelijat voisivat kohdata eläinkaupassa työskennellessään. Lisänä opintojen edetessä tehdään useita opintokäyntejä erilaisiin oman alan kohteisiin. Työssäoppimista suoritetaan esimerkiksi eläinkaupoissa tai lypsykarjatiloilla, hevostalleilla, koirahoitoloissa ja kissataloissa.

Eläintenhoidossa keskitytään eläinten lajityypilliseen käyttäytymiseen ja sen erityispiirteisiin. Opetusmaatilan lähtökohta on, että kaikki eläimet saavat lajityypillistä käsittelyä ollessaan vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa. Maatilalla tehdään systemaattisesti asioita, joita voi viedä heti käytäntöön, puutarhapuolen esimerkkeinä kompostointi ja lavaviljely. ”Rakennamme maatilaa, joka palvelee luonnon ekosysteemejä. Koulutila on hyvä alusta, jossa voi kokeilla ja tehdä asioita näkyväksi, jotta muiden on niihin helpompi tarttua. Innostuksen herättäminen on tässä työssä merkityksellistä.”

Innovaatioprojekteja ja aktiivista yhteistyötä

Hyriassa on käynnissä useita innovaatioprojekteja sekä sisäisesti että yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yksi näistä liittyy rakkohaurun käyttöön lehmien rehuna. Sen toivotaan vähentävän metaanipäästöjä sekä tarvetta fosfori- ja tyyppipitoisille lannoitteille. Ensimmäinen leväerä saatiin Hyriaan kokeiluun alkuvuodesta 2021. ”Origin by Ocean listattiin hiljattain merkittävimpien startup-toimijoiden joukkoon. Yritys uuttaa rakkolevästä biokemian tuotteita muun muassa elintarvike- ja kosmetiikkateollisuuden käyttöön. Ravintopitoinen ja kuituinen jäännösrehu syötetään lehmille. Projekti on vielä kesken, mutta jos toiminta laajenee, kiertotalouden rinki olisi ihanteellinen. ”Rehua testataan ensin meillä alkuperäiskarjan kanssa. Ja ne syövätkin rakkohaurua mielellään.”

Rakkohaurua kokeillaan lehmien rehuna osana kiertotalousprojektia. Koulutila osallistuu myös John Nurminen -säätiön kipsihankkeeseen, jossa konkreettisesti vähennetään fosforivalumia Itämereen. Toimintaa esiteltiin erityisesti ympäristöpuolen opiskelijoille, joille vesiluonto on osa opintokokonaisuutta.

Lähiruuan suosion myötä koulutilalta myydään raakamaitoa suoraan kuluttajille. Loput maidot toimitetaan Valiolle, jonka kanssa on käynnissä myös hiilen sitomiseen liittyvä 10-vuotinen projekti. Ulkopuolisen auditoijan kautta halutaan todentaa viljellyn peltoalueen kyky sitoa hiiltä. Maanäytteitä otetaan säännöllisin väliajoin. ”Maa- ja metsätaloudessa on se vihreä, hiiltä sitova massa. Meillä on mahdollista täyttää maaperän hiilivarastoja, kun muut yrittävät vain vähentää päästöjä.”

Lisäksi käynnissä on laaja monimuotoisuuskartoitus ja kehittämissuunnitelma viljellyille alueille. ”Siinä huomioidaan pörriäiset, eri lintulajit, kasvit, kedot, jokirannat, kosteikot ja piennaralueet. Monimuotoisuus on osittain ristiriidassa hiilen sitomisen kanssa, esimerkiksi lahopuut vapauttavat hiiltä. Asiat eivät ole mustavalkoisia. Ympäristökysymysten ratkaisemiseksi tarvitaan ennakkoluulottomuutta ja horisontaalista yhteistyötä.” •


Lisää aiheesta koulutus.

Liittyvät artikkelit