vaikuttajamedia presser
Denis Mattssonin ominta osaamisaluetta AIMS Finlandissa ovat pohjoismainen yhteistyö ja Venäjän alue. Kuva: Robert Lindström

Suorahaku perustuu ehdottomaan luottamukseen

Suorahaussa on on kyse osaamisesta, joka perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Henkilökohtainen palvelu ja luottamuksellisuus on sitä tärkeämpää, mitä korkeammalle tasolle organisaatiossa mennään.

Teksti: Milja Helin

”Ei suorahakuun tai headhuntingiin liity mitään eksotiikkaa tai salatiedettä, kyllä se on ihan tavallista työtä”, vakuuttaa AIMS Finlandin managing partner Denis Mattsson. AIMS Finland on liikkeenjohdon suorahakuyritys, joka tekee myös johtotason auditointi- ja mentorointiprojekteja. Mattsson toimi aiemmin Ruotsin toiseksi suurimman elintarvikeyhtiön toimitusjohtajana. Eläkkeelle jäätyään hän siirtyi AIMS Finlandille vetovastuuseen oltuaan jo pitkään yhtiön hallituksessa ja yhtenä omistajana.

Yritys on osa kansainvälistä ketjua, joka toimii 50 eri maassa. ”Julkisia hakuja emme tee juuri lainkaan, vaan keskitymme hallitustason ja ylimmän johdon suorahakuihin. Toisin sanoen olemme headhuntereita”, määrittelee Mattsson. ”Tarvittaessa teemme myös sertifioituja henkilöarviointeja.” AIMS Finlandin palveluksessa on tällä hetkellä noin 15 henkeä, joista osa psykologeja.

Headhunter toimii aktiivisesti myös verkossa

Mattsson arvioi, että noin 70 prosenttia liiketoiminnasta on juuri johdon suorahakuja. Tyypillinen asiakas on suurehko, kansainvälisen taustan omaava yhtiö. ”Raskasta teollisuutta on aika paljon, mutta myös kaupan alaa, palveluja, IT-toimialaa ja rahoitusalaakin. Ainoastaan julkisella sektorilla emme ole juuri toimineet.”

”Osaavia avainhenkilöitä on vaikea saada kiinnostumaan julkisista hauista.”

Headhunting on Mattsonin mukaan muuttunut lähinnä sosiaalisen median ja verkon kautta, jotka ovat nykyään suorahaun alkuvaiheen tärkeimpiä työkaluja. Myös kansainvälistymistä on tapahtunut.

Kun asiakkaalta tulee toimeksianto ja heille haetaan johtajaa, asiantuntijaa tai toimitusjohtajaa, kartoittaa suorahakufirma ensin potentiaaliset kandidaatit. Kyseessä on yleensä niin sanottu hiljainen haku, joka ei välttämättä missään kohtaan tule julkisuuteen. ”Osaavia avainhenkilöitä on haasteellista saada kiinnostumaan julkisista hauista, joten kartoitus alkaa potentiaalisista yhtiöistä ja osaavista henkilöistä”, Mattsson kertoo.

Luottamus tärkeintä

Kaikki hakuun liittyvät keskustelut käydään täysin luottamuksellisesti. ”Käymme aina ensin läpi niin sanotun long-listan yhdessä asiakkaan kanssa, ja valitsemme sieltä heitä kiinnostavat henkilöt”, Mattsson kertoo. Listasta ehkä noin 8-10 henkilöä lopulta haastatellaan.

Keskimäärin suorahaun prosessi kestää noin 8-12 viikkoa, joskus pidempäänkin. Taustatyön määrä voi olla valtava. ”Yrityksillä ei ole itsellään aikaa eikä resursseja sellaista tehdä. Hakemuksia kyllä yleensä tulee, mutta oikeasti potentiaaliset ehdokkaat käydään läpi aina tapauskohtaisesti.”

Mentorointi yleistyy Suomessakin

Mentorointi on Suomessakin herättänyt kiinnostusta ja Mattsson näkee sen kasvavana alueena. ”Haastattelemme aluksi henkilön, joka kokee hyötyvänsä kokeneemmasta mentorista uransa ja itsensä kehittämisen kannalta. Haemme tyypillisesti henkilöä toiselta alalta, jolla on halu auttaa mentoroitavaa. Itselläni on tästä hyviä kokemuksia, ja Ruotsissa sitä käytetäänkin paljon”, Mattsson kertoo. Mentorointi perustuu pääosin vapaaehtoisuuteen, ei rahalliseen korvaukseen. Mentori ja mentoroitava tapaavat oman sopimuksensa mukaan noin 10 kertaa vuoden aikana. Joskus mentoreita haetaan myös ulkomailta.

Auditointien osuus on noin 20 prosenttia AIMSin liiketoiminnasta. ”Se liittyy usein esimerkiksi uuteen liiketoimintastrategiaan tai muutokseen. Auditoinnin henkilökohtainen ja -tiimipalaute, antaa erinomaisen perustan organisaation kehitykselle, sekä tuo esille mahdolliset karikot”, Mattsson kuvaa.

Kansainväliset suorahaut kasvussa

AIMS Finlandin kotialuetta ovat Suomi ja Viro. Haut Venäjälle, Pietarin ja Moskovan alueille, hoidetaan myös Suomen kautta. Noin neljännes hauista onkin kansainvälisiä, niitä tehdään sekä Suomesta ulospäin että muualta maailmasta Suomeen. ”Jos on kysymys globaalista kansainvälisestä hausta, teemme yhteistyötä AIMS -partneriverkoston kanssa”, Mattsson kertoo.

Mattssonin omat erikoistumisalueet ovat Pohjoismaat ja Venäjän alue. ”Minulla on myös aika paljon kokemusta pöydän toiselta puolelta, asiakkaana olemisesta ja rekrytointien tekemisestä”, hän hymyilee.

Hyvälle headhunterille on kysyntää

Suorahaku- ja rekrytointipalvelujen käyttö yrityksissä on yleistynyt. Kaiken kaikkiaan suorahakumarkkinat ovat kuitenkin Suomessa pienellä miinuksella, laskua on noin seitsemän prosenttia viime vuodesta.

Siitä huolimatta Mattsson näkee alan tulevaisuuden positiivisena. AIMS Finlandilla viisi viimeistä vuotta on ollut kasvua. ”Mehän olemme aina yhtä hyviä kuin viimeinen rekrytointimme. Ruotsissa markkinat ovatkin jo kasvussa”, Mattsson toteaa ruotsalaisen optimistisesti.


Lue lisää aiheesta asiakaskokemus.

Liittyvät artikkelit