vaikuttajamedia presser
KEHA-keskus
Heikki Heikkilä työskentelee pääosin Vaasan virastotalossa, jossa fyysinen työyhteisö koostuu eri virastojen työntekijöistä. Kuva: Jukka Vähälummukka/Presser Oy

Monipaikkainen työntekomalli räjäytti lokerot ja rakensi yhteisön

KEHA-keskuksen myötä valtionhallintoon syntyi monipaikkainen työyhteisö, joka mahdollistaa nopeammat palvelut kansalaisille, yhtenäiset palvelut kumppanivirastoille ja toimintaympäristön, jossa innovaatiot virtaavat.

KEHA-keskus hoitaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalvelutehtäviä, jotta virastot voivat paremmin keskittyä asiakkaidensa palvelemiseen. Verkostomaisesti toimiva KEHA-keskus työllistää noin 550 työntekijää yhteensä 34 paikkakunnalla Kantvikista Sallaan.

”KEHA aloitti toimintansa 2015 ja heti alkuun monipaikkaista työntekoa tukemaan perustettiin pilveen pohjautuva digityöympäristö. Se oli siihen aikaan radikaali, rohkeutta vaativa päätös”, kertoo KEHA-keskuksen Tieto- ja viestintäyksikön johtaja Heikki Heikkilä.

Monipaikkaisen mallin ansiosta kehalaiset ovat edelleen lähellä asiakkaita ja kumppaneita hajautetusti eri puolilla Suomea. Fyysinen työyhteisö koostuu eri virastojen ja asiakasorganisaatioiden työntekijöistä.

”Sosiaalisuuden kaipuu on korostunut erityisesti nyt korona-aikana. Sen eteen on nähtävä eri tavalla vaivaa sekä esimiesten että asiantuntijoiden puolelta. Toisaalta monipaikkaisen työskentelymallin myötä hierarkkisuus on vähentynyt. Tärkeää on se, miten on verkostossa saatavilla ja millaista panosta voi työyhteisöön tuoda. Passiivisuus ei kanna. Toimintamalli takaa myös yhdenvertaisen palvelun asiakkaillemme joka puolella maata.”

”Väitän, että KEHA on edistyksellisimpiä valtionhallinnon toimijoita monipaikkaisessa työnteossa.”

Tehokkuutta ja monipuolisempia uramahdollisuuksia

Ajatus monipaikkaisesta työntekomallista lähti halusta pitää osaajista kiinni. Henkilöstöä ei haluttu keskittää yhdelle paikkakunnalle uutta virastoa muodostettaessa. Monipaikkaisuus on edelleen rekrytointivaltti, joka mahdollistaa työntekijöille monipuolisempia urapolkuja ja joustavamman työn erilaiset perhe- ja elämäntilanteet huomioiden.

Aikaisessa vaiheessa käyttöönotettujen teknologioiden myötä työn tekemisen tavat ovat muuttuneet merkittävästi.

”Väitän, että KEHA on edistyksellisimpiä valtionhallinnon toimijoita monipaikkaisessa työnteossa. Teemme enemmän yhdessä ja pyrimme välttämään siiloutumista. Viestintä on yhtenäisempää ja osaamista jaetaan tehokkaasti”, Heikkilä listaa.

”Yksi KEHA-keskuksen tehtävistä on olla erilaisten modernien työskentelytapojen mahdollistaja. Kun työntekotavat ovat joustavia, se vaikuttaa paitsi tehokkuuteen myös ihmisten onnellisuuteen.”

Digiympäristöön ei rynnätty suin päin, vaan pilven mahdollisuuksien ja rajoitteiden selvittämiseksi tehtiin perusteellinen taustatyö ja riskitutkimuksia. Viimeistään koronan myötä myös muut virastot ja asiakasorganisaatiot ovat oivaltaneet toimintamallin tarjoamat mahdollisuudet.

”Työ- ja elinkeinoministeriö on tukenut alusta asti muutosta hienosti. On tärkeää olla avoin ja ennakkoluuloton uusia työskentelytapoja kohtaan.”


KEHA-keskus on 1.1.2015 toimintansa käynnistänyt valtakunnallinen, aidosti monipaikkaisuuteen ja virtuaalisuuteen perustuvalla johtamisjärjestelmällä ja konseptilla toimiva virasto. KEHA-keskuksessa työskentelee noin 550 asiantuntijaa. 

KEHA-keskus ohjaa, kehittää ja palvelee palvelujensa piirissä olevia organisaatioita tehtävien yhdenmukaistamisessa, hallinnollisten tehtävien ohjaus- ja johtamistapojen sekä toimintaprosessien kehittämisessä, uusien sähköisten välineiden käyttöönotossa sekä suorittaa pääosan ELY-keskusten ja TE-toimistojen myöntämien avustusten maksatuksista ja korvauksista.


Lue lisää aiheesta innovaatiot.

Liittyvät artikkelit