vaikuttajamedia presser
Markus Taina Saara Siltala HRPlus
Markus Taina ja Saara Siltala toivovat, että rakenteita työntekijäkokemukseen ymmärrettäisiin ammentaa omasta tekemisestä ja palveluista. Kuva: Sakari Röyskö

Ihmiset muutoksen keskiössä

Kun omat resurssit tai HR-osaaminen ei enää riitä, fiksu pyytää tukea projektihallintaan tai muutostilanteeseen ulkopuolelta.

Miten mahdollistetaan henkilöstön toimiminen niin, että se edistää strategian jalkauttamista ja tuo lisäarvoa yritykselle? Tämän kysymyksen ytimeen halusi syventyä Saara Siltala, joka otti irtioton suuryrityksen uraputkesta ja ryhtyi partneriksi viiden hengen HR Plus asiantuntijayritykseen. Siltalalla on 15 vuoden kokemustausta globaaleista henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä HR-palvelukeskuksista. ”Halusin päästä porautumaan strategiseen kehitystyöhön ilman yhden organisaation tiukkoja raameja”, Siltala taustoittaa.

HR Plus tuo suurten yritysten toimivia henkilöstöhallinnon käytäntöjä keskisuuriin yrityksiin. Perustajan, Markus Tainan mukaan pitkä ja monipuolinen HR-kokemus yhdistää koko tiimiä. ”Meillä on paljon kokemustaustaa erilaisista HR-tehtävistä. Ymmärrämme sekä henkilöstöjohtajan että liiketoimintajohtajan näkemystä.” Tainan mukaan henkilöstöhallinnossa on samat lainalaisuudet alasta riippumatta. ”Erot syntyvät siitä, onko kyseessä kuukausi- vai tuntipalkkaisia työntekijöitä. Myös toimialan muutokset asettavat vaatimuksia HR:n dynamiikkaan.”

Kasvukäyrän vaiheella on väliä 

Ratkaisevaa on se, missä vaiheessa omalla kehityskaarellaan yritys on. HR:n perusrakenteet on helpompi laittaa kuntoon heti alkuvaiheessa. Kasvun huumassa henkilöstö on luontaisesti sitoutuneempi yritykseen.

”Haasteena on ylläpitää intoa kasvun tasaantuessa. Kun on tarve tehostaa, kaikki yrityksen viestit olekaan enää vain yltiöpositiivisia”, Markus Taina huomauttaa. Tyypillisimmin juuri silloin herätään huomaamaan, ettei talon sisällä olekaan muutoksen vaatimaa osaamista. Silloin apua kannattaa hakea HR Plussan kaltaisesta rautaisen osaamisen asiantuntijatalosta. Sellaisesta, joka tarvittaessa pyörittää tekniset prosessit projektiluontoisesti, mutta ennen kaikkea auttaa johtajia läpiviemään muutos onnistuneesti kohti uutta suuntaa. ”Tällä alueella on työmme todellinen lisäarvo.”

Strategian muutos vaatii kulttuurimuutoksen 

Kasvun ja tekemisen huumassa yrityksen selkeää identiteettiä ja arvomaailmaa ei ole usein ehditty sanoittaa ja omaksua käytännön työtapoihin. Saara Siltala muistuttaa, että jos kulttuuria ei  johdeta, vaarana on pirstaloituminen. ”Silloin kulttuurista ei nouse yhteistä voimavaraa strategiaa tukemaan.”

Siltala peräänkuuluttaa HR:n keskeistä roolia ja henkilöstön osallistamista strategiatyössä. ”Työntekijöitä kuuntelemalla voi selvitä todella arvokasta tietoa ja näkemystä. Henkilöstön varhainen osallistaminen auttaa myös jalkauttamista. Tässä strategiatyössä HR on parhaimmillaan ja auttaa muutoksen läpiviemisessä”, Siltala sanoo.

Markus Taina kannustaa yritysjohtoa nostamaan vaatimustasoa, jotta henkilöstöjohtamisesta tulisi strategisempaa. ”Jos pyydät peruspalikoita, sen yleensä myös saat. Sen jälkeen rimaa kuitenkin tulisi nostaa. Jos oma osaaminen ei riitä, niin saa apua projektiluontoisesti, HR:n kuntokartoituksesta muutostukeen”, Taina vinkkaa.


Lisää aiheesta yrityskulttuuri.

Liittyvät artikkelit