vaikuttajamedia presser
hyria säätiö

Hyria säätiö edistää työllistymistä ja ehkäisee syrjäytymistä

Hyria säätiö tarjoaa mahdollisuuksia parempaan elämään. Säätiön lähes 70 intohimoista ammattilaista työskentelevät periksiantamattomalla asenteella silloinkin, kun ihminen itse on jo luovuttamassa. Pienilläkin teoilla on merkitystä, vaikka ne eivät suoraan tilastoissa näkyisikään.

Hyria säätiö tarjoaa enemmän mahdollisuuksia hyvään elämään erilaisissa elämäntilanteissa. Palveluihin kuuluvat etsivä nuorisotyö, Ohjaamo-toiminta, työpajatoiminta, kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja työhönvalmennus. Vuosittain toiminnassa on mukana yli 2 000 asiakasta Hyvinkään, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen alueilla sekä osin muista Keski-Uudenmaan kunnista. Välillisesti palvelut koskettavat moninkertaista ihmisjoukkoa. Myös ylisukupolvisen työttömyyden ja syrjäytymisen ketju pyritään katkaisemaan joko nuorten palveluiden tai kuntoutus- ja valmennuspalveluiden puolella.

Kohti koulutusta ja työelämää

Kuntoutus- ja valmennuspalveluissa asiakkaina on pääosin yli 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita. Muita yhdistäviä tekijöitä ei ole. ”Kaikilla on oma tarinansa ja syynsä siihen, miksi työttömyys on pitkittynyt. Tehtävänämme on valmentaa asiakkaitamme kohti parempaa elämää sekä kohti koulutusta ja työelämää. Valmentajamme miettivät kullekin yksilöllistä tuen tarvetta ja palveluohjausta”, kertoo kuntoutus- ja valmennuspalveluiden toimialapäällikkö Pirjo Issakainen. Samanaikaisesti palveluissa on asiakkaita noin 400.

Olen huomannut, etten olekaan hyödytön ihminen ja osaan asioita.

–nuoren palaute työpajatoiminnasta

Nuorten palveluiden toimialapäällikkö Marjaana Salmi pyrkii työssään varmistamaan, että myös alle 30-vuotiailla nuorilla olisi monipuolisia väyliä päästä palveluihin kiinni. Nuoria ohjautuu nuorten palveluiden pariin muun muassa TE-palveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista, nuorisotyöstä ja oppilaitoksista. Työpajatoimintaan hakeudutaan myös oma-aloitteisesti ja mukana onkin noin 400 nuorta, jotka ovat ottaneet myönteisiä askeleita arjen hallinnassa, opiskelu- ja työelämävalmiuksissa, elämänhallinnassa ja tavoitteellisuudessa. Työpajajakson jälkeen jopa 44 % sijoittuu suoraan koulutukseen tai työhön. ”Numeroillakin mitattuna toiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää, vaikka numerot eivät kerro koko totuutta. Jokaisen numeron takana on ihminen”, Salmi muistuttaa.

Yhteiskunnallinen rooli

Hyria säätiöllä on pitkä perinne kuntouttavassa työtoiminnassa. Palveluita on kehitetty vuosien mittaan niin, että inhimillisyys ja yksilölliset tarpeet ovat kaiken toiminnan keskiössä. Vaikka toiminta on hyvinkin tavoitteellista, työntekijöillä on silti tilaa toimia, oppia ja kehittyä omassa työssään. Säätiössä pystytään auttamaan laajalla skaalalla, turhaa byrokratiaa välttäen. ”Toivon, että päättäjät ottaisivat selvää toiminnan vaikuttavuudesta, jotta päätöksenteon tukena olisi konkreettista tietoa olettamusten tai kuulopuheiden sijaan”, Issakainen sanoo ja toivottaa kuntapäättäjiksi pyrkivät tervetulleiksi paikan päälle tutustumaan Hyrian toimintaan, kun koronarajoitukset hellittävät.

Siirtyminen lajittelukeskuksen puolelta myymälän puolelle kuntouttavaan työtoimintaan voi olla iso askel ihmiselle. Numeroiden lisäksi tuloksissa tulisi huomioida pehmeitä arvoja.

”Yhteiskunnallisen vastuun kantaminen lähtee pienistä asioista. Pyrimme ensin saamaan nuoret osallisiksi omasta elämästään, jotta he voivat olla osana yhteiskuntaa. Joskus haemme nuoren kotiovelta ja olemme arjessa tukena. Kannustamme mukaan verkkovalmennukseen ja lähipalveluihin, palkkatuen kautta nuori voi saada oppisopimustyöpaikan, joka johtaa ammattiin valmistumiseen. Haluamme korostaa yksilöiden tarinoita ja jatkaa sinnikästä kannattelua yhdessä verkostomme kanssa”, Salmi sanoo ja muistuttaa, että osa nuorista ovat jo itsekin äitejä ja isiä, kasvattamassa seuraavaa sukupolvea. •


Lisää aiheesta koulutus.

Liittyvät artikkelit