Pertti Kujala: IoT:n käyttöönotto edellyttää 5G yhteyksiä. Onko näin?

IoT keskustelu on muutaman vuoden sisällä muuttunut paljon ja epämääräisistä tulevaisuuden suunnitelmista on nyt siirrytty todellisiin IoT käyttötapauksiin. IoT-sovellusten määrä kasvaa räjähdysmäisesti ja esimerkiksi konsulttiyhtiö McKinsey arvioi IoT:n aiheuttavan jopa $11,1 biljoonan vuotuisen talousvaikutuksen 2025 mennessä. Juuri nyt IoT:sta puhuessa esiin nousee ajatus, että IoT edellyttää 5G:n käyttöä, mutta onko näin? 

Henri Hyppönen: Kysynpähän vaan

Olemmeko sittenkin arvioineet tekoälyn vaikutuksen työn tulevaisuuteen väärin? Pitäisikö kysymykselle suoda hetki? Entä jos koneet ovatkin älykkäämpiä ja luovempia kuin uskallamme kuvitella? Jos oletusvirhe on tosi, eikö se ole katastrofaalinen? Eikö se tarkoita, että kasvava ihmisjoukko suorittaa päivittäin tehtäviä, jotka soveltuvat paremmin koneille, tehtäviä joissa ihmiset ovat hitaita, kalliita ja surkeita?