Pertti Kujala: IoT:n käyttöönotto edellyttää 5G yhteyksiä. Onko näin?

IoT keskustelu on muutaman vuoden sisällä muuttunut paljon ja epämääräisistä tulevaisuuden suunnitelmista on nyt siirrytty todellisiin IoT käyttötapauksiin. IoT-sovellusten määrä kasvaa räjähdysmäisesti ja esimerkiksi konsulttiyhtiö McKinsey arvioi IoT:n aiheuttavan jopa $11,1 biljoonan vuotuisen talousvaikutuksen 2025 mennessä. Juuri nyt IoT:sta puhuessa esiin nousee ajatus, että IoT edellyttää 5G:n käyttöä, mutta onko näin? 

Tomi Teikko: Tulevaisuuden talot ovat empaattisia

Kaikki asiat, esineet ja ihmiset tulevat olemaan yhteyksissä toisiinsa ja tämä kehitys näkyy myös rakennuksissa. Erityisesti toimistot ja julkiset tilat ovat muuttamassa älykkäiksi teknologian avulla. Monille älytalot saattavat merkitä väheneviä ihmiskontakteja, mutta Empathic Building -ratkaisun perustaja, Tomi Teikko, haluaa tehdä rakennuksista yhä ihmiskeskeisempiä.