Pertti Kujala: IoT:n käyttöönotto edellyttää 5G yhteyksiä. Onko näin?

IoT keskustelu on muutaman vuoden sisällä muuttunut paljon ja epämääräisistä tulevaisuuden suunnitelmista on nyt siirrytty todellisiin IoT käyttötapauksiin. IoT-sovellusten määrä kasvaa räjähdysmäisesti ja esimerkiksi konsulttiyhtiö McKinsey arvioi IoT:n aiheuttavan jopa $11,1 biljoonan vuotuisen talousvaikutuksen 2025 mennessä. Juuri nyt IoT:sta puhuessa esiin nousee ajatus, että IoT edellyttää 5G:n käyttöä, mutta onko näin?