vaikuttajamedia presser
Kestävää
Toimitusjohtaja Antti Harjunpään luotsaama Platform of Trust on osa Vastuu Groupia. Kuva: Rami Marjamäki/Presser Oy

Kestävää kasvua datatuoteajattelulla

Suurin osa isoista yrityksistä tulee lähivuosina ostamaan ja myymään dataa perustuen datatuoteajatteluun. Suomalainen, Vastuu Groupin tytäryhtiö Platform of Trust tarjoaa alustan ja fasilitoi ekosysteemejä, jotka pyrkivät ratkaisemaan ongelmia rakennetun ympäristön sekä siihen liittyvillä toimialoilla.

Viime vuosien digikehitys on perustunut pitkälti yhden yrityksen näkökulmaan ja asiakaskokemuksen kehittämiseen, oli kyse sitten ruuan verkkokaupasta tai teollisuuden tilauksista. Toiminnan tuottavuus ei aina ole kuitenkaan parantunut. Miten digitalisaatiota hyödyntämällä sitten rakennetaan kestävää kasvua?

”Helpommin kuin osasitkaan ajatella, datatietoa hyödyntämällä”, vastaa Platform of Trust Oy:n toimitusjohtaja Antti Harjunpää. Hänen mukaansa yritykset keskittyvät pitkälti itseensä ja tuntevat hyvin tiedon, joka heillä on yrityksessä saatavilla. Kun tunnistetaan se pieni siivu tiedosta, joka voisi olla relevanttia jonkin toisen tahon ongelman ratkaisemiseksi, päästään kunnolla eteenpäin.

Platform of Trust on perustettu tilauskanava-aikakauden jälkeiseen aikaan. Yhtiö on saanut Business Finlandin kasvumoottorirahoitusta, joka on tarkoitettu liiketoiminnan rakentamiseen ja laajojen verkostovaikutusten synnyttämiseen. Yhden yrityksen ongelmanratkaisun sijaan pyritään ratkomaan toimialojen ongelmia useista yrityksistä koostuvien ekosysteemien kautta. Tietoa jakamalla jokainen ekosysteemiin kuuluva yritys hyötyy siinä tehdystä työstä. Ekosysteemissä on aina neljä osapuolta: datan omistaja, datan käsittelijä, palveluntuottaja ja loppukäyttäjä. Fasilitoijan roolissa Platform of Trust auttaa liikkeellelähdössä ja toiminnan kiihdyttämisessä.

Harjunpää kertoo esimerkin toimistolle palaavasta henkilöstöstä ja vaaditusta hygieniatasosta. Modernien valaistusratkaisujen antureista voidaan saada selville tiloja käyttävien ihmisten määrä. Käyttöastearvion ja tiedon optimoinnin perusteella saadaan tietoa esimerkiksi tilojen siivoustarpeesta. Yksinkertaistettuna kyse on tämänkaltaisesta ketjusta.

“Yritys saa harvoin ratkaistua laajemman mittakaavan ongelmia täysin yksin. Meidän tapamme on fasilitoida ja tehdä monitahoista yhteistyötä tietyn ongelman ympärillä sekä tarjota yhteentoimivuusalusta, joka tekee ekosysteemitoiminnasta tehokasta.”

Selkeästi käytettävää dataa

Platform of Trust on perustettu lähtökohtaisesti ratkaisemaan rakennetun ympäristön toimialan ongelmia ja alentamaan tuotekehityskustannuksia. Matkan varrella oivallettiin, että oleellisinta on datatuoteajattelu ja sen paketointi selkeästi käytettävään muotoon.

Tarjottu alusta itsessään on ekosysteemi, joka mahdollistaa tehokkaan tiedonsiirron ekosysteemien osapuolten välillä. Käytännössä se vaatii yhdistäjien, eli connectorien, luomista osapuolten järjestelmiin, osin valmiita standardeja hyödyntäen. Käyttömahdollisuuksien lista on pitkä. Harjunpää mainitsee esimerkkeinä työmaan tilannekuvan ja rakennusmateriaalin elinkaaren, ilmastotalouden tilannehuoneen, olosuhteiden ja energiatehokkuuden optimoinnin, tarvepohjaiset kiinteistöpalvelut, hiilijalanjäljen optimoinnin logistiikassa sekä ihmiskeskeiset palvelukonseptit kunnille.

”Usein lähdetään liikkeelle esimerkiksi yhden työmaan tai rakennuksen kanssa. Kun tiedot on kerran yhdistetty, toimintaa voi skaalata aina uuteen työmaahan.”

Kolme tunnistettua asiakasryhmää

Kolme vuotta toimineella yrityksellä on tällä hetkellä lähes 30 asiakasta. Osa pyörittää jo jollain tasolla omaa ekosysteemiään tai alihankintaketjua, johon Platform of Trustin alusta tarjoaa lisää tehokkuutta.

Joskus yhteistyö taas alkaa tunnistetusta ongelmasta, jota ryhdytään ratkaisemaan työpajasarjan kautta. Siinä pyritään tunnistamaan ekosysteemin potentiaalisia jäseniä sekä heille tuotettavaa hyötyä. Lisäksi selvitetään ongelmanratkaisun vaatimuksia ja mahdollisten yhdistelijöiden tarvetta. Kolmantena asiakasryhmänä ovat palveluntarjoajat, jotka kaipaavat sellaista tietoa, johon heillä itsellään ei ole pääsyä. Osana useista toimijoista koostuvaa ekosysteemiä he saavat itselleen hyödyllistä tietoa.

Asiakasryhmä
Platform of Trustin emoyhtiöllä Vastuu Groupilla on myös henkilötietojen luvitusalusta MyDataShare, joka voitti KuppingerColen European Identity & Cloud Award 2021 -palkinnon asiakkaalleen Helsingin kaupungille. Kuvassa Helsingin kaupungin Chief Digital Officer Mikko Rusama.

Riskien taklausta monella tasolla

Alustamaisen toiminnan riskinä on tyypillisesti pidetty ison sijoittajan astumista kuvaan ja sen myötä äkillisiä hinnannousuja. Platform of Trustissa riski poistuu omistajuuspohjan kautta – se on toimialansa, eli rakennetun ympäristön alalla toimivien yhdistysten omistama.

Ekosysteemin toiminta perustuu luottamukseen, joka koetaan toimialalla haasteelliseksi. Johtamiskulttuurin muuttaminen on Antti Harjunpäälle valtava henkilökohtainen energianlähde.

”Kaikkien kanssa ei voida olla kilpailijoita, vaan on pyrittävä luomaan arvoa asiakkaalle yhdessä muiden kanssa – niin, että jokainen osapuoli hyötyy.”

Lisäksi tiedon käyttöön liittyy pelko väärinkäytöstä. Datatuotetasolla sopiminen kuitenkin yksinkertaistaa riskienhallintaa.

“Meidän lupauksemme on, että eri näkökulmat huomioidaan jo sopimusvaiheessa osapuolten kesken. Lainsäädännön, sopimusteknisten, teknologisten ja liiketoimintanäkökulmien lisäksi huomioimme myös eettisen näkökulman. Varmistamme toimintatavat myös silloin, kun datan käytön yhteydessä löytyy tiedon sivutuotteita. Emme ole vain teknologinen alusta”, Harjunpää huomauttaa.

Visio kansainvälisestä toiminnasta

Tällä hetkellä Platform of Trust pyrkii tarjoamaan kotimaisille yrityksille konkreettista apua toimialan ongelmien ratkaisemiseksi. Parin vuoden sisään katse laajentuu ulkomaille, sillä EU:ssa panostetaan paljon yhteisen eurooppalaisen markkina-alueen rakentamiseen.

”EU:ssa on kyllä lainsäädäntöä ja tavara kulkee, mutta tieto ei kulje. GAIA-X-hankkeen myötä EU:n tavoitteena on kasvattaa alustojen markkinaosuutta merkittävästi. Tällä hetkellä olemme tasoissa Afrikan kanssa, kahdessa prosentissa. Pyrkimyksenämme on olla mukana tässä hankkeessa.”


Lisää aiheesta kehitys.

Liittyvät artikkelit