vaikuttajamedia presser
Vahanen Suunnittelupalvelut
Toimitusjohtaja Ahti Rantonen uskoo kaikkien osapuolten hyötyvän, kun suunnittelualaa kehitetään avoimilla rajapinnoilla. Kuva: Matti Hietala/Presser Oy

Avoimuuden kulttuuri tuo tehokkuutta ja ketteryyttä rakennesuunnitteluun

Rakennesuunnittelualan suuret toimijat ovat saaneet haastajia keskisuurista ja pienemmistä, yhteistyötä tekevistä yrityksistä. Nopeasti kasvava Vahanen Suunnittelupalvelut kehittää innovaatioita avoimilla rajapinnoilla yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

Avoimuus on osa Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:n strategiaa. 120 asiantuntijaa työllistävässä yhtiössä kehitetään systemaattisesti uusia innovaatioita ja palvelumalleja. Mallinnuksia ei kehitetä vain omaan käyttöön, vaan tieto on avoimesti kaikkien saatavilla ja jatkokehitettävänä. Yhteistyö alan muiden toimijoiden kanssa on hedelmällistä koko suunnittelualan kehitykselle.

”Emme puhu enää kilpailijoista, puhumme yhteistyökumppaneista”, sanoo Vahanen Suunnittelupalveluiden toimitusjohtaja Ahti Rantonen. Hän uskoo, että yhtiön 30 prosentin vuosittainen orgaaninen kasvu perustuu pitkälti avoimuuteen.

Avoimet rajapinnat ja jakamiskulttuuri mahdollistavat uudenlaisen kilpailutilanteen. Ketterät ja innovatiiviset organisaatiot haastavat suuret toimijat. Yhteistoimintakyky on parempi, jolloin isojen yhtiöiden painoarvo väistämättä pienenee. Yhteistyötä tehdään monipuolisesti eri rakennusalan toimijoiden kuten rakennusliikkeiden, arkkitehtien, kiinteistösijoittajien ja teknisten suunnittelijoiden kanssa.

”Meidän kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä ja avoimuuden avulla saamme enemmän tietoa kuin mitä itse jaamme. Jakamiskulttuurissa kaikki oppivat ja hyötyvät.”

”Emme puhu enää kilpailijoista, puhumme yhteistyökumppaneista.” 

Paras ratkaisu asiakkaalle

Vahanen Suunnittelupalveluiden toimintaa ryhdyttiin kehittämään uudella vaihteella kolme vuotta sitten. Yhtiö on jo mukana isoissa rakennushankkeissa, kuten sairaala-, voimalaitos- ja koulukampushankkeissa. Suunnittelupalvelut on osa Vahanen-yhtiöitä, jolla on takanaan lähes 70-vuotinen historia kiinteistö- ja rakennusalalla.

”Me voimme tarjota täyden teknisen paketin vaativiin erikoishankkeisiin. Kokoamme lisäksi yhtenäisiä suunnittelupaketteja Vahasen muille suunnittelutoimialoille. Toimintamme ydin on hybridiosaaminen. Skannaamme tehokkaasti kullekin asiakkaalle sopivimmat kumppanit, myös talon ulkopuolelta.”

Kokonaissuunnitelmapaketit ovat Rantosen mukaan selkeä trendi ja yhtiön markkinarako. Hankkeiden voittamiseksi tehdään määrätietoista työtä asiaakaan etu edellä.

“Esimerkiksi julkisissa hankinnoissa kokoamme yhteen ne toimijat, jotka pystyvät työn parhaiten tekemään.”

Nopeaa mallinnusta algoritmeilla

Ahti Rantonen on saanut Vahasella erinomaisen alustan toteuttaa ideoita ja olla mukana uudistamassa toimialaa. Hän omaa vahvan taustan rakennesuunnittelusta, mutta myös hallinnon monipuolisista tehtävistä. Yksi tuoreista digikehitysprojekteista oli hajautettu työskentelymalli, jonka ansiosta yhtiön tulos parani syksyllä huikeasti.

”Digitaalinen kehittäminen on selkeä alue, jossa haluan työskennellä. Myös esimerkiksi tietomallintamisessa alan suurimpien toimijoiden leirit ovat tiiviisti sulkeutuneita. Siinä tarvittaisiin yhtenäistämistä ja avoimuutta eri toimijoiden kesken.”

Algoritmiavusteista suunnittelua on yhtiössä kehitetty noin vuoden päivät. Ensimmäisenä projektina toteutettiin sillansuunnittelualgoritmi Väylävirastolle. Sen myötä syntyi ideoita muistakin käyttökohteista.

Perinteisesti käsityönä tehtyjä laskentamalleja voidaan automatisoida algoritmien avulla. Vaihtoehtoisia hahmotelmia luodaan käden käänteessä, mikä nopeuttaa suunnitteluprosesseja merkittävästi.

”Tästä hyötyvät kaikki osapuolet. Kiinteistön omistaja saa monipuolisempia vaihtoehtoja ja rakennusliikkeet voivat optimoida kustannuksia. Kaikki pohjautuu tiedolla johtamiseen.”

Tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa

Kustannuslaskentaa tehdään jo paljon algoritmiavusteista mallia hyödyntäen. Arjen suunnittelutyössä sen monipuolinen hyödyntäminen on kuitenkin yhä kehitysvaiheessa. Vaikka maailmalla tehdään huikeita kaartuvia rakennelmia algoritmeja hyödyntäen, Suomessa osaajia ei ole vielä montaa.

Liiketoiminnan kehitys tapahtuukin pitkälti diplomitöiden kautta. Oman akatemian lisäksi Vahanen Suunnittelupalvelut tekee yhteistyötä maan suurimpien yliopistojen kanssa. Samalla opiskelijat varmistavat itselleen työpaikan.

”Tälläkin hetkellä meillä käynnissä on 14 opinnäytetyötä”, Ahti Rantonen kertoo.


Mitä on algoritmiavusteinen suunnittelu?

Algoritmi on yksiselitteinen ohje määrätyssä järjestyksessä olevista suoritettavista toiminnoista, jotka johtavat tiettyyn lopputulokseen (J.G. Brookshear). Algoritmiavusteisessa suunnittelussa käytetään algoritmeja apuna jossain suunnitteluprosessin osassa. Tämä eroaa perinteisestä suunnittelusta, jossa yleensä pyritään saamaan ennakkoon määritellylle ongelmalle ratkaisu. Algoritmiavusteinen suunnittelu keskittyy enemmän prosessin muokkaamiseen ja ymmärtämiseen, jolloin prosessin parametrit ja niiden muokkaukset tuottavat ongelmaan ratkaisun.

Algoritmeja voidaan käyttää hyödyksi suunnittelussa esimerkiksi toistuvien tehtävien automatisoinnissa tai monimutkaisten rakenteiden tuottamisessa. Algoritmien avulla voidaan myös mallintaa tehokkaasti erilaisia ratkaisuja muuttamalla parametreja.


Lue lisää aiheesta yrityskulttuuri.

Liittyvät artikkelit