vaikuttajamedia presser
Medikumppani, Anu Fält, Jenny Ruuskanen, Teija Koskinen,
Anu Fält, Jenny Ruuskanen ja Teija Koskinen tekevät työtään suurella sydämellä Medikumppanin Turun toimistolta käsin. Kuva: Mika Okko/Presser Oy

Medikumppani välittää lääkäreiden jaksamisesta

Yhteiskunnan hyvinvointi lepää pitkälti terveydenhuollon ammattilaisten harteilla. Lääkäreiden rekrytointeihin erikoistunut Medikumppani erottuu alalla vastuullisena ja välittävänä toimijana.

Vaativa ja vastuullinen työ kuormittaa myös lääkäreitä. Kutsumus ja velvollisuudentunto saa lääkärit työskentelemään joskus omien voimavarojensa kustannuksella. Lääkäriliiton vuoden 2015 ja Medikumppanin 2019 vuoden tutkimusten tulokset ovat hyvin samansuuntaiset: reilusti yli puolet lääkäreistä kokevat työssään uupumusta. “Tähän vaikuttaa osaltaan väestön ikääntyminen, tihentyneet potilasajat, keskeytykset potilastyössä ja paine jatkuvaan oppimiseen”, kertoo Medikumppanin toimitusjohtaja Teija Koskinen.

Valtakunnallisesti toimiva terveydenhuollon HR-kumppani, Medikumppani, on jo lähes 20 vuoden ajan välittänyt lääkäreitä ja terveydenhuollon asiantuntijoita julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin. “Enenevässä määrin vuokraamme tai suorarekrytoimme osaajia myös työterveyspuolelle ja osallistumme julkisten hankintojen kilpailutuksiin”, lisää toimialajohtaja Anu Fält. “Tehtävämme on rakentaa parempia terveydenhuollon työyhteisöjä rekrytointi kerrallaan. Sen kautta vaikutamme potilaiden, ja laajemmin koko yhteiskunnan hyvinvointiin.”

Ammattimaisella profiloinnilla vältetään sudenkuopat

Työssä jaksamiseen vaikuttaa oleellisesti työyhteisö ja esimiestyö. ”Kuormittumistilanteessa välittömistä työjärjestelyistä huolehtii yksikössä toimiva lähiesimies. Viime kädessä lääkärin työhyvinvointi kuuluu kuitenkin työnantajan huolehtimisvelvoitteen piiriin”, huomauttaa Medikumppanin henkilöstöpäällikkö, lakimies Jenny Ruuskanen.

Ammattimainen profilointi on Koskisen mukaan ollut aina Medikumppanin vahvuus. “Tässä myös ihmis- ja kulttuurituntemus ovat osa kokonaisvaltaisen prosessin hallintaa. Selvitämme jo rekrytointivaiheessa, millainen työympäristö yksikössä on ja millainen ammattilainen siinä parhaiten pärjää. Teemme kaiken voitavamme, jotta sekä lääkäri että asiakas ovat tyytyväisiä. Urapolkua rakennetaan usein yhdessä.”

“Urapolkua rakennetaan usein yhdessä.”

Näkyvät arvot ja vastuullisuus konkretisoituvat arjessa

Ruuskanen mainitsee pisimpien työsuhteiden kestäneen jo yli 11 vuotta. Myös sairauspoissaolojen vähäisyys, vuodessa keskimäärin 0,78 päivää per henkilö, kertoo osaltaan Medikumppanin lääkäreiden hyvinvoinnista. Palaute, jota kerätään systemaattisesti, on kannustavaa. “Arvot ja vastuullisuus ovat iso osa identiteettiämme. Työntekijät suosittelevat meitä yhä useammin myös kollegoilleen”, Fält kuvailee.

Välittäminen konkretisoituu arjen tekoihin. Keväällä kun moni muu leikkasi kulujaan, Medikumppani investoi työntekijöihinsä tarjoamalla työkaluja arjen jaksamiseen muun muassa tunnetaito-testin muodossa. Lisäksi toimitusjohtaja Teija Koskinen soitti jokaiselle työntekijälle kysyäkseen jaksamista ja vointia. “Vastaanotto oli häkeltynyt ja liikuttunut. Usein unohdetaan, että lääkärikin on ihminen, joka haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi, kuten kuka tahansa meistä.”


Lisää aiheesta työntekijäkokemus.

Liittyvät artikkelit