vaikuttajamedia_presser
Mirva Grann, markkinointi-ja viestintäjohtaja, Pharmadata. Kuvat: Kasvutoimisto Kairos ja Mikko Mäntyniemi

Kasvutoimisto Kairos kytkee ihmiset ja organisaatiot uudelleen

Organisaatioissa on valtavasti osaamista, joka jää hyödyntämättä. Kasvutoimisto Kairos ratkoo, miten koko potentiaali saadaan käyttöön.

Henkilöstön osaaminen jumittaa roolien takana: liian usein asema tai titteli määrittää sen, mitä omasta osaamisesta jaetaan muille. Kasvutoimisto Kairos nostaa esiin tällaisia vanhoja toimintamalleja ja rakenteita, jotka estävät työtä muuttumasta ja sitä kautta liiketoimintaa kasvamasta. Ideana on yhdistää ihmiset niin, että tieto ja osaaminen kulkevat organisaatiossa vapaammin.

”Yhteiskunnassamme on osaamista, joka jää näkymättömiin. Ihmisissä on valtava potentiaali, joka pitää saada esiin. Siihen tarvitaan turvallista ilmapiiriä”, sanoo apteekkialan tietojärjestelmiä ja tietoliikennepalveluja tuottavan Pharmadatan markkinointi-­ ja viestintäjohtaja Mirva Grann.

Grann on ollut mukana Kasvutoimisto Kairoksen palvelukonseptin kehittämisessä. Esimiesasemassa toimivat henkilöt eri organisaatioista ovat pohtineet yhdessä Kairoksen kanssa, miten yritysten toimintaa ja työn tekemistä voidaan muuttaa. Tavoitteena on luoda digitaalisuutta vahvasti hyödyntävä palvelu, jonka avulla työn tekeminen muuttuu yhteisöllisemmäksi ja kannattavammaksi. ”Ilman asiakasta yhdenkään yrityksen ei pitäisi kehittää mitään. Virhemarginaali on suuri, jos pohdinnan tulokset viedään valmiina asiakkaalle”, Mirva Grann sanoo.

”Viedään yhdessä osaaminen suoraan sinne, missä muutosta tarvitaan – työn tekemiseen.” –Marjo Silvo, toimitusjohtaja, Kasvutoimisto Kairos, kasvukairos.fi

Miten toimintatapojen ja johtamisen on muututtava, jotta piilevä potentiaali saadaan käyttöön? Kairoksella toimintatavat puretaan auki kysymällä, millaisia ovat rakenteet, miten valtaa käytetään ja miten päätöksiä tehdään. Valmennus etenee jatkuvan kehittämisen periaatteella niin, että vastausta haetaan pitkin matkaa yhdessä asiakkaan kanssa. Kairoksen valmennuksessa työn tekemisen tapoja muutetaan pieni pala kerrallaan niin, että muutokset juurtuvat arkeen ja tulos näkyy asiakkaalle.

”Ei voida ajatella, että liimataan vanhojen työn tekemisen tapojen päälle jotakin uutta, vaan tarvitaan innovatiivisuutta ja avoimuutta”, Mirva Grann sanoo. Sysäys lähtee johdosta, mutta olennaista on osallistaa koko organisaatio ja myös ulkopuoliset sidosryhmät.


 

 

Esimiesvalmennusta mobiilisti

 

Kasvutoimisto Kairos on luonut uudenlaisen työkalun haastamaan ja sparraamaan esimiestyössä toimivia. Kairos Leadership -mobiilivalmentaja tarjoaa ohjaavia ja oivalluttavia keskusteluja ja aktivoi kehittämään esimiestaitoja. 5–15 minuutin pituiset sessiot ja vaihtuvat teemat mahdollistavat joustavan etenemisen. Kairosapp.fi


Lisää aiheesta kasvu.

Liittyvät artikkelit