vaikuttajamedia presser
Praecom
Kuvassa Praecom Oy:n toimitusjohtaja Timo Jolkin ja Groupin toimitusjohtaja Miika Liljedahl. Kuva: Praecom Oy

Työn monipaikkaisuuteen on valmistauduttava jo nyt

Modernia työelämää leimaa muutos. Etätyösuosituksen poistuttua, paluuta vanhaan toimintamalliin ei enää ole. Tuoreen tutkimuksen mukaan täysin etänä ei kuitenkaan tulla jatkossa toimimaan.

Asenteet uusia työskentelymalleja kohtaan ovat muuttuneet pakon sanelemana salamannopeasti. Praecom Groupin teettämän Muuttuva Työ 2021 -kyselytutkimuksen mukaan 78 % HR- ja ICT-päättäjistä kertoo yritysten suhtautuvan positiivisesti etätöiden tekemiseen.

Praecom Groupin toimitusjohtaja Miika Liljedahlin mukaan on nähtävissä selkeä arvojen ja toimintamallien muutos. ”Uskon, että moni on pyrkinyt uudistamaan työntekotapoja aiemminkin, mutta arvot ja voimassa olevat toimintamallit eivät ole sallineet muutosta.”

Liljedahlin mukaan esimiestyöltä ja johtamiselta vaaditaan jatkossa enemmän. Fyysinen läsnäolo korvataan useammilla yhteydenotoilla ja yhteisillä tilaisuuksilla. Viestinnässä korostuu aikatauluttaminen ja omasta kalenterista huolehtiminen. Myös taukojen pitämisestä on huolehdittava systemaattisesti.

”Toimistojen on oltava vetovoimaisia, jotta niihin halutaan tulla. Nyt on oikea aika valmistautua muutokseen ja muokata toimitiloja, jotta siirtymä on sujuva. Ei vasta silloin, kun etätyösuositus poistuu.”

Toimitilojen on oltava vetovoimaisia kohtaamispaikkoja

Yli puolet kyselyyn vastanneista uskoo jatkossa kuitenkin rajoittavansa etätyökäytäntöjä. Samalla toimitiloihin kohdistuu valtava muutospaine uusien työskentelytapojen myötä. Kaipuu toisen ihmisen luokse on kasvanut; henkilökohtaisia ja spontaaneita kohtaamisia ikävöidään. Toimitiloista onkin tulossa sosiaalisia kohtaamispaikkoja, joissa ei välttämättä tarvita neliöitä tai omaa työpistettä jokaiselle. Lähes neljäsosa HR- ja ICT-päättäjistä uskookin siirtymisen pienempiin toimitiloihin olevan lähivuosina ajankohtaista.

”Toimistojen on oltava vetovoimaisia, jotta niihin halutaan tulla. Perusasioiden on oltava kunnossa, yhtenä esimerkkinä modernit etäneuvotteluratkaisut. Nyt on oikea aika valmistautua muutokseen ja muokata toimitiloja, jotta siirtymä on sujuva. Ei vasta silloin, kun etätyösuositus poistuu.”

Praecom Group tarjoaa asiakkailleen 2020-luvun työ- ja asiakasympäristöt palveluna. Yhtiön tarjoamilla palveluilla on imua: 50 hengen henkilöstömäärällä taotaan jo 14 Meur liikevaihtoa ja Group tavoittelee 50 Meur liikevaihtoa vuoden 2025 loppuun mennessä.

”Kehitämme koko ajan uutta, se on yksi kilpailutekijämme. Visiomme on tehdä scifistä totta ja tuoda tekoälyä enemmän toimistoihin. Jatkossa esimerkiksi kamerat toimivat sensoreina ja tunnistavat jos kokoustilassa on liikaa ihmisiä. Tai jos varattu neuvottelutila ei ole käytössä, se vapautetaan automaattisesti muille halukkaille ja optimoidaan tilankäyttöä. Myös datan kerääminen käyttöasteista on tulevaisuudessa arkipäivää.”

Kokonaisvastuu koskettavista kohtaamisista

Liljedahl kertoo, että suomalaiset käyttävät yhteen palaveriin keskimäärin 46 minuuttia, joista 15 minuuttia menee yleiseen sähläykseen tekniikan kanssa. Oletusarvona on, että teknologia ei toimi.

”Ei tarvitse olla Einstein ymmärtääkseen 33 % aikavarkauden vaikutusta tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Kokouksilta pitäisi vaatia enemmän ja ennen kaikkea kunnioittaa ihmisten ajankäyttöä.”

Praecom Group lupaa ottaa kokonaisvastuun onnistuneista kohtaamisista. Teknologian tulee olla taustatekijä, jotta fokus on varsinaisessa tekemisessä ja tilaa on myös inhimilliselle kohtaamiselle. Vaikka moni kokee 100 % onnistuneet kokoukset mahdottomiksi, yhtiön asiakkaille ne ovat normaali osa arkea.

”Kannattaa muistaa, että myös uudella sukupolvella on hyvin erilainen ymmärrys normaalista. Nuorten työntekijöiden odotusarvot työvälineille ovat korkeammat. Tämä on samalla mahdollisuus, jos sitä osataan hyödyntää. Monipaikkainen työskentelymalli antaa yrityksille myös mahdollisuuden saada tosi hyviä tyyppejä töihin.”


Praecom Group teetti alkusyksystä 2020 IROResearchilla tutkimuksen, johon vastasi 200 ICT- ja HR-päättäjää yli 100 hengen organisaatioista. Tarkoituksena oli selvittää vuorovaikutusta, etätyön sujuvuutta, toimitilaa ja tekniikkaa sekä työyhteisöviestintää koskevia kokemuksia. 

Lataa Muuttuva Työ 2021 -raportti.


Lue lisää aiheesta työympäristö.

Liittyvät artikkelit