vaikuttajamedia_presser
Empathic building

Tomi Teikko: Tulevaisuuden talot ovat empaattisia

Kaikki asiat, esineet ja ihmiset tulevat olemaan yhteyksissä toisiinsa ja tämä kehitys näkyy myös rakennuksissa. Erityisesti toimistot ja julkiset tilat ovat muuttamassa älykkäiksi teknologian avulla. Monille älytalot saattavat merkitä väheneviä ihmiskontakteja, mutta Empathic Building -ratkaisun perustaja, Tomi Teikko, haluaa tehdä rakennuksista yhä ihmiskeskeisempiä.

Empathic Building on palvelu, jonka tarkoitus on toteuttaa mahdollisimman hyvä loppukäyttäjäkokemus, sillä intuitiivinen työympäristö johtaa parempaan työmotivaatioon ja sitoutumiseen.

Palvelu kerää tietoa itse käyttäjiltä sekä asioiden internet eli IoT-laitteista, jotka mittaavat esimerkiksi käyttöasteita ja ilmanlaatua. Kaikki tämä tieto on visualisoitu tilojen digitaaliseen kaksoseen, josta käyttäjät voivat nähdä heille hyödyllisen tiedon. Lisäksi esimerkiksi johtoryhmä voi tehdä datan perusteella parempia päätöksiä työhyvinvoinnin ja tilankäytön suhteen.

Empathic Building on juuri siirtynyt TietoEVRYltä osaksi Haltianin tarjontaa ja tarkoitus on kehittää palvelua yhä ihmiskeskeisemmäksi. Tulevaisuuden visio on kerätä dataa ympäristön lisäksi myös ihmisistä itsestään.

Empathic building
Empathic Building digitaalinen kaksonen.

Esimerkiksi toimistoympäristöissä palvelulla pyritään vähentämään turhaa ylläpitotyötä ja parantaa loppukäyttäjäkokemusta ratkaisemalla arjen ongelmia. Alkaen siitä, miten pystyt löytämään oikeat dokumentit, pitääkö neuvotteluhuonetta varata etukäteen vai voiko sinne vain kävellä sisään. Eli arkea sujuvoittavia asioita.

Meidät erottaa muista älytaloratkaisuista se, että emme ratkaise ensisijaisesti talon ongelmia, se on meille sivutuote. Empathic Building on työkalu, jolla voit esimerkiksi päättää minne haluat mennä työskentelemään. Siihen päätökseen vaikuttavat monet tekijät, kuten tiimikaverit, ilmanlaatu, tai äänentaso. Visualisoimme sen datan, jonka avulla loppukäyttäjä tekee päätöksen. Tyypillisesti tätä käytetään niin sanotussa activity-based -työskentelyssä, jossa työpistettä voidaan vaihtaa montakin kertaa päivän aikana. Siitä syntyy tietysti sivutuotteena myös työpisteiden käyttöasteraportit.

Seuraavaksi keskitymme raportoinnin helpottamiseen. Tällä hetkellä palvelu kerää verbaalista ja kirjallista palautetta siitä, miten ihmiset kokevat ympäristönsä. Uskon, että tulevaisuudessa voimme kerätä tietoa ihmisten kokemuksista vaikkapa biodatan avulla. Tällä tavalla ihmisen työskentelyä haittaavia tilanteita voitaisiin löytää ja ratkaista helpommin.

Tällainen data voisi tuoda lisää empatiaa myös johtamiseen, kun ihmisten todellisista kokemuksista tiedetään enemmän. Empaattisten ratkaisujen avulla johtamista voidaan helpottaa ja parantaa työhyvinvointia.


Kirjoittaja Tomi Teikko on johtanut sovelluskehitysprojekteja, tiimejä ja liiketoimintayksiköitä yli 25 vuoden ajan luoden digitaalisia kuluttajapalveluita pankeille, vähittäiskaupoille, metsäyhtiöille, valmistusteollisuudelle ja mediayrityksille.

 

Tomi Teikko“Uskon että tulevaisuudessa voimme kerätä tietoa ihmisten kokemuksista vaikkapa biodatan avulla.”

– Tomi Teikko, Head of Empathic Building, Haltian Oy


Lue lisää aiheesta innovaatiot.

Liittyvät artikkelit