vaikuttajamedia presser
Aide Tõnts
Kuva: Ain Tõnts

Aide Tõnts: Kukaan ei usko asiantuntijaan tai johtajaan, jolla ei ole verkostoja ja verkostoitumistaitoja

Vuorovaikutuksen ja verkostojen rooli on korostunut ja sen tärkeys kasvanut entisestään. Isoimmat diilit solmitaan luottoverkostojen kautta, suurin osa työ- sekä hallituspaikkoja täytetään samalla tavalla.

“Tulevaisuudessa on yhä enemmän merkitystä verkostoilla ja vuorovaikutuksella. Verkostomainen valta voimistuu.” Näin todetaan Sitran Megatrendit 2020 -raportissa. Blaa blaa blaa… miettii nyt monikin meistä. Kyllä kohta tekoäly (AI) etsii parhaat liidit, laskee tarjoukset ja solmii sopimukset. Tämä voi olla totta tulevaisuudessa. Huono uutinen on kuitenkin se, että AI:ta on kehitetty jo yli viisikymmentä vuotta, mutta ei toistaiseksi ole pystynyt korvaamaan ihmistä. Päinvastoin, vuorovaikutuksen ja verkostojen rooli on korostunut entisestään.

Monikansallisen informaatioteknologian tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin tutkimusten mukaan 74 % nykypäivän johtajista kokee, että he ovat tekemisissä erilaisten sidosryhmien (myös verkostojen) kanssa enemmän kuin koskaan. Se tarkoittaa, että heiltä odotetaan verkostojen luomisen ja niissä vaikuttamisen taitoja. Johtajan tehtävänä on organisaation sisäisen sekä välisen sosiaalisen pääoman tehokas hyödyntäminen. Jos nykypäivän johtaja ei osaa hyödyntää ihmisten ja heidän verkostojensa osaamista, ideoita ja suhteita, koko organisaation kehitys vaarantuu. Gartnerin tutkimukseen osallistui johtajia ympäri maailmaa. Heistä kuitenkin harmillisen pieni osa tunnisti olevansa hyvä verkostoituja.

70 PROSENTTIA YLEMMÄN JOHDON EDUSTAJISTA MYÖNSI, ETTÄ HEILTÄ PUUTTUU KOKEMUS VERKOSTOJEN LUOMISESTA JA JOHTAMISESTA

Ovatko asiat paremmassa kunnossa täällä Suomi -kerhossa? Sitran vuonna teettämään Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -kyselytutkimukseen osallistui 5 000 suomalaista. Luovuuden, vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen on ennustettu korostuvan tulevaisuuden työmarkkinoilla. Sitran tutkimuksessa kuitenkin näiden osaaminen löytyi listan häntäpäästä.

VAIN 6 PROSENTTIA VASTANNEISTA PITI VERKOSTOITUMISTAITOA VAHVUUTENA

Olen viimeisen parin vuoden aikana haastatellut monia yritysjohtajia, yrittäjiä, poliitikkoja, koulutusalan toimijoita. Kiinnostus kehittää verkostoitumistaitoja ja tarve kasvattaa sosiaalista pääomaa on suuri. Samalla haastateltavat myöntävät, että he eivät ole saaneet koulutuspolun ja työuran aikana apua tai opetusta aiheesta. Verkostoitumisen taitoja ei siis varmasti ole Suomessa riittävästi hyödynnetty eikä käytetty kilpailuedun saavuttamiseksi.

Listasin viisi vinkkiä, jotka kannattaa huomioida verkostoitumisen ja sosiaalisen pääoman kasvattamisen polulla:

1) Kukaan ei usko asiantuntijaan tai johtajaan, jolla ei ole verkostoja ja verkostoitumistaitoja. Se on karu totuus. Ryhdy rakentamaan omaa ja organisaatiosi uskottavuutta kehittämällä verkostoitumistaitoja. Kasvata sosiaalista pääomaa, se on tämän päivän ja tulevaisuuden todellinen ja mitattava valuutta.

2) Johtajalla on ainakin yksi tehtävä, jota ei voi delegoida. Se on verkostoituminen ja suhteiden ylläpitäminen. Et tarvitse verkostoitumiseen erillisiä verkostoitumistapahtumia tai järjestettyjä -taukoja. Etsi sinulle sopivat verkostoitumisen muodot, tärkeää on toisto. Riittävä ja jatkuva toisto.

3) Uusien kontaktien määrä ja laatu eivät ole keskenään vihollisia. Kasvata määrää ja kehitä suhteiden laatua. Muista kuitenkin aina huolehtia siitä, että verkostosi on tietoinen osaamisestasi sekä siitä, miten voit olla hyödyksi muille.

4) Rakenna ympärillesi aitoja verkostoja kuplien sijaan. Hanki tietoa ja kontakteja eri alojen, sukupuolten ja ikäryhmien kautta. Huolehdi siitä, että verkostosi pysyvät moninaisina.

5) Et voi hallita verkostoja. Sen sijaan voit hallita asenteitasi ihmisiin ja tapahtumiin. Pysymällä uteliaana ja aktiivisena varmistat, ettet hukkaa mahdollisuuksia tavata sellaisia ihmisiä, jotka voivat avata uusia ovia elämässäsi.

Maailmassa, jossa yli puolet ihmiskunnan taloudellisesta toiminnasta on kansainvälistä, on siis todellakin syytä kehittää verkostoitumistaitoja ja sitä kautta kasvattaa omaa sosiaalista pääomaa.

Kirjoittaja Aide Tõnts on kansainvälisessä bisnesmaailmassa marinoitu johtaja ja tietokirjailija, joka toimii yritysjohdon konsulttina, kouluttajana sekä puhujana. Häneltä on ilmestynyt kirja “VERKOSTOIDU VAIKUTA MENESTY – miten kasvatat sosiaalista pääomaa ja muutat sen taloudelliseksi hyödyksi.”

https://aidetonts.com


Lisää vaikuttajasisältöjä.

Liittyvät artikkelit