”Tuntuu merkitykselliseltä olla luomassa edellytyksiä viihtyisälle, toimivalle ja turvalliselle asumiselle”, sanoo Kojamo Oyj:n toimitusjohtaja Jani Nieminen. Kuvat: Matti Hietala/Presser Oy

Kaupunkiseudun tulevaisuus

Mitä on hyvä kaupunki­asuminen? Mikä suoma­laisessa asumisessa maksaa? Mitkä ovat vuok­ra­asumisen näkymät? Muun muassa näiden kysymysten parissa Asuntosijoitusyhtiö Kojamo Oyj:n tiimi tekee työtä päivittäin tarjotakseen mahdollisimman monelle hyvän kodin ja sujuvuutta arkeen.

Väestön hakeutuminen kasvukeskuksiin on maailmanlaajuinen trendi, joka tuo mukanaan monia haasteita. Kojamo Oyj:n toimitusjohtaja Jani Nieminen puhuu kuitenkin mieluummin mahdollisuuksista: ”kaupungistuminen luo yhteisöllisyyttä ja toimeliaisuutta, työpaikkoja ja ostovoimaa. Meidän toiminnassamme se tarkoittaa panostusta palvelumuotoiluun ja tietojohtamiseen.

”Ollakseen se houkuttelevin vaihtoehto asunnontarjoajan tulee tarjota muutakin kuin katto pään päälle. Tulee varmistaa arkea helpottavien palveluiden toimivuus ja eri asukassegmenttien erilaiset tarpeet. ”Hyvä esimerkki Lumo-kohteidemme avoimesta ekosysteemistä ovat yhteiskäyttöautot”, Jani Nieminen kertoo.

Mikä maksaa?

Niemisen mukaan asumisen hinnoittelun juurisyistä tulisi puhua avoimemmin: ”tontti- ja kaavoituskorvaukset ovat kaupungille merkittävä tulonlähde.” Meikäläisen sääntöviidakon hän näkee kaksiteräisenä miekkana, ”säännöt ja niiden noudattaminen ovat sinänsä hyvä juttu. Mutta sääntöjä tulee koko ajan lisää eikä niiden kustannusvaikutuksia tutkita.”

Nieminen huomauttaa myös, että jokainen hanke suunnitellaan Suomessa nollasta, jolloin sarjatuotannon elementtejä ja konseptikehitystä ei synny, ”meidän Lumo Kompakti –konseptimme haastaa tällaisen jatkuvan pilotoinnin käytänteet.”

Suo, kuokka ja omistusasunto

Siinä missä globaalisti kaupunkien keskustoissa asutaan vuokralla, omistamisen kulttuuri on koodattu suomalaisten DNA:han. Meille on opetettu, että henkilökohtainen varallisuus kerätään asunno(i)lla. ”Halpa kohde kiinnostaa vain ensiasunnon ostajaa”, huomauttaa Jani Nieminen, ”muuttopäivän jälkeen ensiasunnostakin haluaa enemmän kuin mitä itse maksoi. Syntyy tilanteita, joissa ihmiset ovat panttivankeina omistusasunnoissaan.”

”Asiakkaalla tulee olla valta valita itselleen sopivin asunto.”

Asenteet muuttuvat kuitenkin meilläkin. Vuokra-asumisen kysyntää lisää esimerkiksi ihmisten työperäinen liikkuminen. On epätodennäköistä, että yksikään milleniaali jää eläkkeelle siitä työpaikasta, jossa koulujen jälkeen aloittaa.

Kojamon Lumo-verkkokauppa on mullistanut perinteisen käytännön, jossa vuokra-asunnon hakijat kirjaimellisesti hakevat asuntoa ja vuokranantaja valikoi joukosta onnekkaimman. Verkkokaupassa kuka tahansa voi valita uuden kodin ”ostoskoriin” sohvalta käsin. Kojamo Oyj puolestaan keskittyy ydinosaamiseensa – vastaamaan kaupunkiasuntojen kasvavaan kysyntään paitsi uudisrakentamalla, myös hakemalla käyttötarkoituksenmuutosta tyhjille toimistotiloille. Samalla palvelualustaa kehitetään ennakoimaan paremmin asukkaiden tarpeita ja elämäntilanteiden muutoksia. ”Asiakkaalla tulee olla valta valita itselleen sopivin asunto”, Jani Nieminen täsmentää.

Liittyvät artikkelit