vaikuttajamedia_presser
freja johtaja
Sampo Koulu vastaa viikossa yli tuhannen maantiekuljetuksen hallinnasta. Kuvat: Matti Hietala/Presser Oy

Logistiikka-alan johtaja luottaa esimerkin voimaan

Suoraan lukiosta 14 vuotta sitten FREJA Transport & Logistics Oy:n leipiin tullut Sampo Koulu on elävä esimerkki työnantajansa halusta erottua kilpailijoistaan nuorekkuudella ja moderniudella.

Sampo Koulu, 33 vuotta
Traffic Director

Itsekin vasta 33-vuotias Koulu on Traffic Directorin roolissaan yksi pisimpään talossa olleita. Hän vastaa työssään FREJAn Suomen asiakkuuksien maantieliikenteen tuotannosta. ”Viikossa se tarkoittaa yli tuhannen kuljetusyksikön hallintaa. Työni on pääosin yhteistyökumppaneiden kanssa yhteydenpitoa eri asioista.”

FREJAn suurimpana voimavarana ovat ammattitaitoiset ja kunnianhimoisesti alaan suhtautuvat ihmiset. Alalla uniikki ja yhteisöllinen yrityskulttuuri on rakennettu tarkoituksella itse nuoria alalle kouluttamalla. Koulu on yksi kokeneimmista, minkä seurauksena hän tuo tiettyä johtajuutta organisaatioon.”Tittelit kertovat enemmän ihmisten toimenkuvista kuin arvoasteikosta. Itse johdan esimerkilläni ja jaan tarvittaessa kokemuksiani muiden hyödynnettäväksi. Meillä on Suomessa noin 50 hengen porukka, jossa jokainen tietää täsmälleen, mitä toiset tekevät. Vaihtuvuutta ei juurikaan ole”, Koulu valottaa.

Nuorten työntekijöiden rekrytointi on strateginen valinta, mikä jo itseisarvoisesti nykyaikaistaa toimintakulttuuria. ”Nuoret ovat kasvaneet suoraan digitaaliseen ympäristöön ja tuovat arjessa käyttämiään viestintätapoja osaksi työtä. Esimerkiksi 20-30 vuotiaat hyödyntävät tehokkaasti pikaviestimiä.” Koulun uralla yrityksen toiminnan suurimpia muutoksia on ollut tiedonkulun tehostuminen. ”Koko ajan pitää olla asiakkaan tavoitettavissa. Moni tilauksista kulkee jo automaattisesti järjestelmien välillä.”

Korkean laadun kokonaispalvelua ydintoimintaan keskittymällä

FREJA tarjoaa kuljetusten kokonaispalveluja yhdeltä luukulta. Yritys on itse keskittynyt ydintoimintaan ja omistaa vain trailerit – kaikki muu kuorma-autoista lähtien tulee hyväksi havaituilta alihankkijoilta. Alallaan keskikokoiselle toimijalle kilpailuetua tuovat myös suorat, henkilökohtaiset kontaktit.

”On jo sinällään poikkeuksellista, että kokoluokkamme yritys pystyy hoitamaan näin monipuolisesti kuljetuksia niin maalla, merellä kuin ilmassakin.”

”Meillä yhteyshenkilönä on aina kuljetuksesta vastaava ammattilainen, mikä on korkean palvelun laadun ja reagointinopeuden tae.” Kuljetustoiminnassa kannattavuus syntyy mahdollisimman tehokkaasti organisoidusta tuotannosta. Olennaista on tasapaino. ”Jos ulkomaille viedään jotain, niin lastia pitää saada samalla myös kotiin päin. Tuloksemme syntyy tämän ympyrän tehokkaasta hallinnasta”, Koulu taustoittaa.

Ympäristövastuun merkitys kasvaa vähitellen

Ympäristövastuu on liikenteessäkin yksi koko ajan merkitystään kasvattavista teemoista. Vaikka päästöihin kiinnitetään puheissa jo huomiota, ei se vielä näy Koulun mukaan käytännössä: ”Tarjouspyynnöissä voi olla maininta ympäristöasioista, mutta hintaneuvotteluissa kriteeri tippuu lähes aina pois. Päästöjä voisi leikata esimerkiksi uudemmalla kalustolla, mikä kuitenkin nostaa kuljetusten hintaa.”

Koulu uskoo, että yritysten johtoportaissa tapahtuva sukupolvenvaihdos nostaa vähitellen ympäristövastuun vahvemmin agendalle. ”Ihmisten huoli ilmastosta kasvaa koko ajan. Ympäristövastuu on tulevaisuudessa niin tilaajille kuin kuljetusliikkeillekin kilpailuetu”, Koulu summaa.

Nopeaa reagointia ja ketterää kehitystä

Kuljetusala on muuttunut vauhdilla koko 2000-luvun digitalisaation toimiessa kehityksen veturina. Kehityskulku jatkuu tulevaisuudessakin vähintään yhtä nopeasti.”Me olemme hereillä. Yksi vahvuuksistamme on kyky nopeaan reagointiin. Jos huomaamme jonkin uuden asian toimivan, mukautamme toimintaamme ketterästi siihen suuntaan.”

Vaikka FREJA Transport & Logistics Oy on osa kansainvälistä konsernia, on yhtiöllä täysi päätäntävalta toimia Suomen markkinoilla haluamallaan tavalla, paikallisten asiakkaiden parasta ajatellen.

”On jo sinällään poikkeuksellista, että kokoluokkamme yritys pystyy hoitamaan näin monipuolisesti kuljetuksia niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Kaiken taustalla on erinomainen, yhteen hiileen puhaltava työyhteisö, jolla on alan moderneimmat toimintatavat”, Koulu summaa.


FREJA on kansainvälinen, Tanskassa päämajaansa pitävä konserni. Suomen maayhtiön juuret ovat vuodesta 1942 toimineessa Maa ja Meri Oy:ssä, jonka FREJA osti 2000-luvun alussa. Eri maayhtiöt koottiin FREJA-brändin alle vuonna 2009. FREJAn tavoitteena on olla Pohjoismaiden ykkönen huolinta-alalla. Yrityksen palvelut kattavat maantiekuljetusten lisäksi myös merikuljetukset ja lentorahdin.


Lisää aiheesta työntekijäkokemus.

Liittyvät artikkelit