vaikuttajamedia presser
Asianajotoimisto Urtti & Toiviaisen osakkaiden ja asianajajien Johanna Toiviaisen ja Elina Saaren mielestä asianajotoimiston paras markkinointikeino on hyvin tehty työ. Erityisesti maakunnissa osakasasianajajien henkilökohtaisella maineella ja tunnettuudella on suuri merkitys asianajajaa valittaessa. Kuva: Mikko Kuparinen/Presser Oy

Riitojen ratkaisemisesta ennakoivaan riskienhallintaan

Asianajajan avulla yritys voi ennakoida ja välttää liiketoimintaa kohtaavat riskit, liittyivät ne sitten osakeyhtiön johtamiseen, henkilöstöhallintoon, sopimusjuridiikkaan tai erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Kun juridiset näkökulmat huomioidaan ajoissa, yrityksen talous ja maine selviävät kolhuitta ja asiakassuhteiden jatkuvuus voidaan turvata. Jyväskyläläisessä Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy:ssä yrittäjinä ja asianajajina työskentelevien Elina Saaren ja Johanna Toiviaisen mukaan asianajotoimistolla voi olla ratkaisevan suuri merkitys yrityksen kestävälle kasvulle.

”Liike-elämän toimintaympäristön oikeudellisesta sääntelystä tulee koko ajan monimutkaisempaa. Liikejuridiikan asiantuntijan osaamista on järkevää hyödyntää päätöksenteon tukena myös yrityksen hallitustyössä ja johtamisessa. Tämä tuo huomattavaa lisäarvoa yritykselle”, toteaa Elina Saari.

Pitkä yhteistyö mahdollistaa proaktiivisuuden

Esimerkkinä ennakoivasta riskienhallinnasta ovat työvoiman vähentämiseen liittyvät oikeuskysymykset. Kun toimenpiteiden juridiset vaikutukset selvitetään tarkasti etukäteen ja toteutus tehdään lainsäädännön edellyttämällä tavalla, vältetään monet ongelmat.

Johanna Toiviainen kertoo, että työsuhteiden päättymiseen liittyvät erimielisyydet työllistävät asianajajia aiempaa enemmän. Keskeisiä kiistanaiheita ovat esimerkiksi työtehtävistä suoriutuminen sekä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä perusteltujen irtisanomisten riitauttaminen. Oikeuteen asti kiistoista päätyy vain osa, silti ne sitovat johdon resursseja koko prosessin ajan.

Työnantajaa vaihdettaessa isoina kysymyksinä nousevat esiin muun muassa työntekijöiden kilpailurajoitukset ja liikesalaisuudet. ”Ennakoiva asianajajan käyttäminen voi tulla pitkällä tähtäimellä edullisemmaksi kuin erimielisyyksien selvittäminen jälkikäteen”, Toiviainen toteaa.

Saari ja Toiviainen puhuvat pitkien yhteistyösuhteiden puolesta. Kun asianajaja on työskennellyt pidempään asiakasyrityksen kanssa, hän sisäistää liiketoiminnan luonteen ja tunnistaa siihen liittyvät erityispiirteet. Tällöin asianajaja voi proaktiivisesti ehdottaa tarpeeseen soveltuvia ratkaisuja. ”Omassa toimistossamme toiminnan kulmakiviä ovat toiminnan korkea laatu ja osakkaiden vahva sitoutuminen hoidettavana oleviin toimeksiantoihin”, Saari sanoo.

Pitkän asianajoperinteen jatkajat

Elina Saari ja Johanna Toiviainen perustivat Asianajotoimisto Urtti & Toiviaisen vuosi sitten syksyllä. Valtaosa Jyväskylän ydinkeskustaan sijoittuvan toimiston asiakkaista ovat keskisuomalaisia, mutta asianajopalvelua se tarjoaa kuitenkin valtakunnallisesti.

”Sähköisen viestinnän ja toimivien etäyhteyksien ansiosta fyysinen välimatka ei ole enää este lakiasioiden hoidolle. Oikeudenkäynteihin voimme matkustaa eri puolille Suomea”, Toiviainen huomauttaa. Yritys toimii myös Keski-Suomen Yrittäjien, Keski-Suomen Kauppakamarin ja MTK:n oikeudellisten jäsenpalveluiden tarjoajana.

Molemmilla yrittäjillä on vahva kokemus yritysten ja julkisyhteisöjen oikeudenkäynneistä. Ennen yhteisen yrityksen perustamista naiset ennättivät työskennellä 15 vuoden ajan asianajoalalla. ”Työskentely vuosikymmenen ajan valtakunnallisessa liikejuridiikan toimistossa oli ammatillisen kehityksen kannalta tärkeää ja loi valmiudet laadukkaiden asianajopalveluiden tarjoamiselle nyt myös omassa toimistossa”, Toiviainen kertoo.

”Liike-elämän toimintaympäristön oikeudellisesta sääntelystä tulee koko ajan monimutkaisempaa.”

Oikeudellisen sääntelyn monimutkaistuminen ja oikeudenkäyntien taloudelliset riskit ovat johtaneet siihen, että yhä useampi asianajaja on erikoistunut vain tiettyihin oikeudenaloihin. Asianajotoimisto Urtti & Toiviaisen pääpaino on liikejuridiikassa. Yrittäjien lisäksi tiimissä työskentelee kolme muuta työntekijää. Erityisosaamista on riitojen ratkaisusta, työoikeudesta sekä kiinteistö- ja rakentamisoikeudesta. ”Toimistomme kaikki lakimiehet hoitavat oikeudenkäyntejä ja insolvenssiasioita. Vahvan ja monialaisen yhteistyö- ja kollegaverkostomme avulla pystymme löytämään oikeudelliset ratkaisut asiakkaillemme myös muilta kuin toimistomme erikoistumisaloilta”, Toiviainen kertoo.

Kipinä alaan on tullut verenperintönä. Saaren isä, Erkki Urtti toimi Jyväskylässä asianajajana yli 30 vuoden ajan. Toiviainen puolestaan on juristi kolmannessa polvessa.

”Sukujemme lakimiesammatin pitkät perinteet ja halu hyvän asianajotavan noudattamiseen näkyvät vahvoina toiminnassamme. Arvopohjana on kunnioitus asiakasta ja hänen luottamustaan kohtaan. Jokaista juttua ei voida voittaa muun muassa näyttökysymyksiin liittyvien epävarmuustekijöiden takia. Häviötilanteessakin asiakkaan on voitava luottaa siihen, että hänen toimeksiantonsa on hoidettu huolellisesti ja hyvin”, Saari sanoo.


Lue lisää aiheesta laki.

Liittyvät artikkelit