vaikuttajamedia_presser
lobbaus euro facts
Eurofactsin Urho Blom tarjoaa tietoa ja vaikuttamismahdollisuuksia. Taustan taulu kertoo yhtiön pitkästä kokemuksesta vaikuttajaviestinnässä.

Lobbaus kuuluu demokratiaan

Lobbauksesta puhutaan paljon, mutta siitä tiedetään yleisesti vähän. Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja viestintään erikoistunut Eurofacts on Suomen ensimmäinen lobbausyritys. Yrityksen toisen polven vetäjä, toimitusjohtaja Urho Blom tietää aiheesta paremmin.

”Lobbaus on olennainen osa demokratiaa ja se on ollut sitä tosi pitkään. Se on kovaa työtä, konsultoinnin lisäksi myös proaktiivista viestintää eri sidosryhmien kesken”, Blom sanoo. Kyse on oikeudesta tulla kuulluksi ja yhteyksien luomisesta talous- ja järjestöelämän ja yhteiskunnan välille. Myös sen varmistamisesta, että poliittiset päätöksentekijät ja virkamiehet saavat oleellista tietoa niiden alojen toimijoilta, joiden säännöstöä he ovat luomassa tai muuttamassa.

”Kyse on oikeudesta tulla kuulluksi.”

Lobbaus pysyy yleensä taustavaikuttamisena ja pois julkisuudesta. ”Alalle on oma eettinen menettelytapasäännöstö European Public Affairs Consultancies Assosiationin (EPACA) toimesta ja olemme sitoutuneet siihen kaikessa toiminnassamme”, Blom toteaa.

Eurofactsin syntyhistoria on mielenkiintoinen. Perustajina Neuvostoliiton hajoamisvuonna 1989 toimineet toimittaja ja poliitikko Anders Blom ja EU-valtio-opin professori Esko Antola näkivät, että Suomi tulee liittymään laajenevaan EU:hun. Näin kävikin, ja Eurofacts oli valmiina auttamaan asiakkaitaan niiden edunvalvonnassa uutta EU-lähtöistä lainsäädäntöä sorvattaessa. Erityisesti maa- ja energiatalouksien asioista päätetään EU:ssa, mistä syystä näiden alojen toimijat tarvitsevat jatkuvasti tietoa päätösten valmistelusta ja siitä, koska ja kenen kanssa omaa edunvalvontaa olisi paras harjoittaa. Nykyään Eurofacts vaikuttaa ja avaa ovia asiakkailleen EU:n lisäksi myös Venäjällä ja Pohjois-Euroopassa.

Ajankohtaiset lohkoketjut

Uusi ajankohtainen toimintakenttä Eurofactsille on käynnissä oleva digimurros. Se merkitsee monella alalla sitä, että jalansija uusilla teknologioilla toteutetuilla markkinoilla on otettava nopeasti. Digimurroksen mahdollistamat uudet liiketoimintatavat ovat perinteikkään EU-asiantuntijan ajankohtaisinta palvelukenttää. Eurofacts auttaa asiakasta saamaan viimeisimmän tiedon ja tulevaisuuden näkymät digialaa koskevasta sääntelystä. Urho Blom mainitsee esimerkkinä lohkoketjut, jotka mahdollistavat esim. finanssialalla palvelut, joissa raha voi vaihtaa omistajaa suoraan, ilman pankin toimimista välikätenä.

Eurofacts kuuluu maailman neljänneksi suurimpaan viestintäryhmittymään, FleishmanHillardiin. ”Sitä myötä meillä yhdistyy paikalliseen asiantuntemukseen laaja globaali ulottuvuus”, Blom sanoo.


Lue lisää aiheesta kehitys.

Liittyvät artikkelit