vaikuttajamedia presser
pohjanmaalta maailmalle vastuullisesti
Stefan Sjöbergin mukaan kestävä kehitys merkitsee yllättävän vähän Yhdysvalloissa, mutta erityisesti Kiinassa se on vahva nouseva trendi. Kuva: Esko Keski-Vähälä/Presser Oy

Pohjanmaalta ponnistetaan maailmalle vastuullisesti

Suomessa ollaan hyviä innovaatioissa ja tuotekehityksessä, mutta osaamisen markkinointi myynnin vauhdittamiseksi on monessa yrityksessä haaste. Suomalainen perheyritys Mirka nosti toimitusjohtajakseen kansainvälisen markkinoinnin rautaisen osaajan, jonka luotsaamana pohjalainen menestyjäyritys on nostanut vastuullisuuden näkyvästi toiminnan keskiöön.

Maailman suurimpiin hiomatuotteiden ja hiomakoneiden valmistukseen erikoistunut yritys sijaitsee Jepualla, laakeissa peltomaisemissa Pohjanmaalla. Mirka Oy:n aulatilassa käy kuitenkin kuhina, vierailijoita tulee solkenaan, suurilla näytöillä pyörii yrityksen vastuullisuuteen pureutuva video ja osaava aulahenkilökunta opastaa sisäänkirjautumisessa. Kuulemme samalla, että Mirkan tunnuksena oleva bulldoggi on vuosien saatossa terhakoitunut yrityksen kasvun mukana. Henkilöstöstä huokuu ylpeys työnantajastaan, ovathan he osa 73-vuotiaan yrityksen menestystarinaa, jonka tuotteita viedään tänään jopa 100:aan eri maahan.

Pietarsaarelainen ekonomi Stefan Sjöberg tuli taloon alun perin markkinointijohtajaksi. Nyt kolmen vuoden ajan hän on pureutunut Mirkan kansainvälisen kasvun kehittämiseen toimitusjohtajan roolissa. Aiemmin Oy KWH Mirka Ab:na tunnettu yritys toimii nyt yhtenäisemmin brändinimellä Mirka, mutta on edelleen osa KWH-yhtymää. ”Tämä on osa brändin tavaramerkin yhtenäistämistä ja yksinkertaistamista”, Sjöberg kertoo. ”Löytyy helpommin messuluetteloistakin.”

Bulldog on Mirkan maskotti.

Yhteiskunnallinen rooli alueen kehittäjänä

Suomalaisuus on Sjöbergin mukaan tärkeä osa Mirkan identiteettiä, yrityksen koko tehdastuotanto on kotimaassa. Paikallisuus ja avoimuuteen kannustava yrityskulttuuri ovat oiva alusta innovaatioille. Idea päätyy käytäntöön nopeasti, kun myös linjatuotanto on lähellä. ”Tehtaita on hajautettu neljälle eri paikkakunnalle, jotta työvoiman saatavuus helpottuisi. Osaavien tekijöiden saaminen on silti ajoittain ollut haasteellista”, Sjöberg mainitsee. Yritys työllistää Suomessa nyt 680 henkilöä ja on viimeisen 8 vuoden aikana rekrytoinut 30-60 uutta tekijää vuodessa. Mirkalla on tekemisen meininki.

Yrityksen yhteiskunnallinen rooli elinvoimaisen Suomen ylläpitäjänä ja merkittävänä veronmaksajana on huomioitu myös kuntatasolla. ”Olemme saaneet hyvää tukea suunnitteluun ja kaavoitukseen. Teemme myös tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten, esimerkiksi Optiman ja Novian kanssa, jotta saamme meille sopivia osaajia.”

Hyvänä esimerkkinä alueellisesta yhteistyöstä on kulman takana sijaitseva bioenergialaitos, joka lämmittää Mirkan tehtaan prosessit hyödyntäen sen omaa tuotantojätettä. Säästöä tulee jopa 6000t hiilidioksidipäästöissä, mikä on tankkivaunullinen vähemmän päästöjä päivittäin.

Perheyrityksen pitkäjänteisyys mahdollistaa kestävän liiketoiminnan

Vastuullisuus on Sjöbergille mieluisa keskustelunaihe. Perheyrityksessä ei tavoitella lyhyen aikajänteen pikavoittoja vaan mietitään mitkä asiat aidosti vievät toimintaa eteenpäin. Jokainen Mirkalla toteutettava hanke on Sjöbergin mukaan oltava kestävä ympäristön, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta. Sjöberg huomauttaa, että Mirkassa on aina tehty asioita oikein, vastuullisuudesta ei vain ole viestitty systemaattisesti eri sidosryhmille. ”Nyt meillä on esimerkiksi GRI-raportointi ja pyrimme sitomaan viestintää konkreettisiin hankkeisiin. Emme vain seuraa lainsäädäntöä, vaan teemme kehitystyötä proaktiivisesti. Uskon, että se antaa meille etumatkaa kansainvälisessäkin kilpailussa pitkällä tähtäimellä.”

”Systemaattinen myynti ja markkinointi ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin tuoteinnovaatiot.”

Vastuullisuuskysymykset ovat enenevässä määrin ratkaisevia valintakriteereitä myös yhteistyökumppaneille, erityisesti autoteollisuudelle, maali- ja värituottajille. ”Osalta tulee jopa 12 sivun kyselykaavakkeita kestävän kehityksen periaatteista. Yhdysvalloissa aihe merkitsee yllättävän vähän, mutta erityisesti Kiinassa se on vahva nouseva trendi”, Sjöberg arvioi muuttuneita asenteita.

Jatkuvan parantamisen kulttuuri

Yrityksen toiminta-ajatukseen on kirjattu tavoitteeksi antaa ihmisille mahdollisuus parempiin suorituksiin. Myös Sjöberg kuvailee Mirkan yrityskulttuuria jatkuvan parantamisen kulttuuriksi. Kun yksi projekti saadaan valmiiksi, puolet tekijöistä miettii jo, miten seuraavaa projektia voidaan kehittää entisestään. Miten tällaista kulttuuria oikein ylläpidetään? ”Tärkeintä on luoda turvallinen ja kannustava työyhteisö, jossa jokainen uskaltaa tuoda mielipiteitä esiin. Olemme työntekijöille partneri ja tarjoamme työntekoon aidosti hyvät puitteet.”

Visio tulevaisuudesta on Sjöbergin mukaan lupaava: ”Finanssikriisin jälkeen systemaattinen myyntimme on mahdollistanut nousevan kasvukäyrän. Olemme enemmän riippuvaisia maailman tapahtumista kuin yksittäisen markkinan tai toimialan kehityksestä.”

Liittyvät artikkelit