vaikuttajamedia_presser

Esimiehestä valmentaja ja HR:stä vaikuttaja

Valmentava johtaminen on tuttu käsite. Esimiehiä koulutetaan ja HR on innoissaan tehdystä panostuksesta. Tulokset eivät kuitenkaan tuota toivottua muutosta.

Teksti: Vesa Ristikangas

Vesa Ristikangas, toimitusjohtaja & HR-ammattilaisten coach-kouluttaja, Coaching House Finland Oy

Valmentavasta johtamisesta puhutaan, mutta teot puuttuvat. Vaikutukset jäävät hetkelliseksi, koska valmentamisen ydin ja oppimisen lainalaisuudet ovat hukassa. Muutos on mahdollinen huomioiden seuraavat asiat.

Käsitys yhteiseksi

Ensimmäinen pysyvän muutoksen edellytys on, että organisaatioon syntyy yhteinen käsitys valmentamisesta. Valmentamista toteutetaan vain esimiehen ja johdettavan kahdenkeskisissä kohtaamisissa, jolloin vaikuttavuus jää vähäiseksi.

Todellinen vaikuttavuus syntyy, kun valmentaminen nähdään ajattelutapana ja jatkuva toimintana. Valmentaminen on 90 prosenttisesti suhtautumistapaa sekä asennetta ja loput tekniikkaa.

Johtaminen on valmentavaa, kun vaikuttamisessa välittyy tavoitteellinen, arvostava ja osallistava ote.

Muutos identiteetissä

Toinen tekijä valmentavan kulttuurin rakentamisessa on asiantuntijuuden ja johtajuuden tasapaino. Asiantuntijaorganisaatiossa esimiehet perinteisesti ansaitsevat arvostuksen substanssiosaamisella.

”Valmentava esimies tekee johdettavastaan tähden.”

Valmentava esimies ei päde omalla asiantuntijuudellaan, vaan kyvyllä vaikuttaa toisen ajatteluun ja toimintaan. Valmentava esimies tekee johdettavastaan tähden.

Halu ohjaamaan

Kolmas edellytys valmentavan johtamisen leviämiselle on aito kiinnostus ihmisiä kohtaan.  Ilman kiinnostusta ei voi toimia valmentavasti. Kiinnostuneisuutta voi harjaannuttaa. Kun huomio suuntautuu tietoisesti yksilöiden ajatuksiin ja tiimissä tapahtuviin ilmiöihin, näkökyky laajenee ja ymmärrys lisääntyy. Vaikuttamistyön perusta on rakennettu.


HR muutoksen mahdollistajana

HR-ammattilaiset ovat paljon vartijoina tekemässä valmentavasta johtamiskulttuurista totta. Keskeistä on HR:n kyky ohjata esimiehiä edellä kuvattujen kolmen ohjenuoran mukaisesti. Onnistumisen varmistavat seuraavat tekijät:

  1. Huolehdi omasta osaamisestasi. Tulevaisuuden HR on vaikuttaja, jonka osaaminen rakentuu tietoisen ja jatkuvan kehittämisen kautta.
  2. Uskalla valita esimieheksi henkilö, joka on ihmisistä kiinnostunut. Toimialakokemus ei ole välttämätöntä.
  3. Valitse valmennusyhteistyökumppani, joka näkee valmentamisen ja oppimisen laaja-alaisesti. Valmentamisen valmentaminen ei perustu luennoille, vaan aktiiviselle tekemiselle ja kokeilulle sekä oman toiminnan reflektoinnille.

Edelläkävijäyritykset ovat oivaltaneet valmentavan johtamiskulttuurin voiman. Esimiehet johtavat valmentamalla ja HR valmentaa esimiehiä onnistumaan.

Lue lisää mm. Systemic Business Coach -koulutuksesta:

www.coachinghouse.fi/fi/vaikuta-yksiloon/insys.


Lisää aiheesta kehitys.

Liittyvät artikkelit