vaikuttajamedia presser
tunnetaito

Tutkimus: Tulevaisuuden johtaja on tunnetaitoinen – myös terveydenhuollossa

Medikumppani kysyi vuoden alussa lääkäreiltä, miten he kokevat johtajuuden työelämässä. Vielä tuolloin ei ollut tietoa, miten tärkeässä asemassa juuri johtajuus tänä keväänä terveydenhuollossa olisi.

Lääkäreitä rekrytoivan Medikumppanin toteuttamasta kyselystä selvisi, että lääkärit arvostavat johdon tukea ja toivovat esimiehensä puuttuvan rohkeasti epäkohtiin. Johtajalta toivotaan empaattisuutta ja selkeitä toimintamalleja. Tyytyväisyys johdon tukeen yllätti positiivisesti.

Hyvä johtaja kohtaa alaisensa yksilönä

Kiireen leimaama työarki asettaa omat haasteensa terveydenhuollon alalle, vaan siitäkin huolimatta lääkärit odottavat johtajaltaan kykyä pysähtyä, tukea ja kuunnella, selviää kyselystä.

Tuloksia kommentoi kokenut johtamisen tunnetaitovalmentaja Dr. Pauliina Airaksinen-Aminoff ja kertoo, että kyetäkseen aitoon kohtaamiseen, herkistymään kiireisessä työarjessa, tulee johtajan olla tunnetaitoinen ja kyvykäs hallitsemaan omia tunteitaan. ”Nämä ominaisuudet viittaavat transformationaaliseen johtajaan, joka kohtaa alaisensa yksilöinä, tukee, inspiroi ja rohkaisee heitä ylittämään itsensä. Tässä johtamistyylissä johtaja pyrkii olemaan oikeudenmukainen ja haluaa itsekin kehittyä.”

Hyvää perehdytystä ja ihmisten johtamista

Tärkein tuki oli vastaajien mielestä saatu perehdytys. Jokainen meistä toivoo onnistuvansa työssään ja hyvä perehdytys on siinä avainasemassa, varmistaen työn sujuvuuden. Positiivista oli, että saadun tuen määrä koettiin riittäväksi, kiireestä huolimatta. Tutkimusten mukaan tulevaisuuden johtajalta vaaditaan tunnetaitoja. Medikumppanin teettämän kyselyn mukaan tämä pätee myös terveydenhuollon alaan. Pelkkä asiantuntijuus ei enää riitä, on keskityttävä myös ihmisiin. Vastausten perusteella näitä ihmisten johtajia alalta jo löytyy.

Teksti: Medikumppani Oy. Lue koko artikkeli täältä.


Dr. Pauliina Airaksinen-Aminoff toimii johdon valmentajana ja asiantuntijana, luennoitsijana ja innostajana kun kyseessä on johtajan halu kehittyä entistä paremmaksi ja kirkastaa oma identiteettinsä. Identiteetin merkitys oli kantavana teemana myös, kun Pauliina väitteli johtajan kyvykkyydestä ratkaista konfliktitilanteita valmennuksen avulla. Pauliinan kirja Äiti meidän (Tammi 2019) kertoo kyvystä johtaa omaa identiteettiään.


Medikumppani on valtakunnallisesti toimiva terveydenhuollon henkilöstöpalveluyritys, joka välittää lääkäreitä yksityiselle ja julkiselle sektorille ja tarjoaa lääkäreille mielenkiintoisia työpaikkoja. Medikumppani on toiminut alalla jo lähes 20 vuotta ja on työllistänyt lähes 1000 lääkäriä ympäri Suomen. Me välitämme oikeat lääkärit oikeaan paikkaan ja pidämme heistä huolta, annamme hyvän huolenpidon kiertää.

Lue lisää aiheesta johtajuus.

Liittyvät artikkelit