vaikuttajamedia presser
tiekartta tuottavuuteen
”Pelkän taulukon ja kuvaajan avulla nykypäivän päätöksentekijä ei hahmota mille alueille markkinointi tulisi kohdistaa.”, sanoo Esri Finlandin toimitusjohtaja Janne Honkonen. Kuva: Petteri Peltonen/Presser Oy

Tiekartta tuottavuuteen

Jopa kaksi kolmasosaa Fortune 500 -yrityksistä käyttää paikkatietoa liiketoiminnan tehostamiseen. Suomessa paikkatiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa tekee vauhdilla tuloaan.

Teksti: Vesa Brandt

Mihin sähköverkon pylväät kannattaa sijoittaa? Entä missä sijaitsevat yrityksen huoltokohteet? Kuinka kiinteistöjen hinta kehittyy? Minne uusi kaupparakennus tai uusi varasto pitäisi rakentaa?

”Kun toiminnan tehostamisen tarve kasvaa tai virheet voivat käydä kalliiksi, paikkatieto auttaa oikeiden päätösten tekemistä. Se paljastaa pinnan alla kuplivia trendejä ja auttaa näkemään asioiden keskinäisiä suhteita paremmin kuin yksikään raportointijärjestelmä. Paikkatieto auttaa analysoimaan, visualisoimaan ja ymmärtämään omaa liiketoimintaa tehokkaammin”, kertoo paikkatietoratkaisuiden pioneerin ja globaalin markkinajohtajan Esrin toimitusjohtaja Janne Honkonen.

Liiketoiminnassa hyödynnettävä paikkatieto koostuu yksinkertaistettuna kahdesta kerroksesta: yleisesti saatavilla olevista tai kaupallisista aineistoista, kuten aluerajat, sosioekonomiset tiedot tai liikennedata. Toinen kerros on yrityksen tai organisaation toiminnan kannalta relevantti tieto, mukaan lukien reaaliaikainen ja erilaisista lähteistä kertyvä big data.

”Näiden elementtien yhdistelmänä saadaan oikeanlaisen analytiikan avulla tietoa, joka auttaa tekemään kohdennetumpia ja riskeiltään hallitumpia investointi- ja liiketoimintapäätöksiä”,

Yhdysvalloissa paikkatiedon hyödyt on tiedostettu jo pitkään. Jopa kaksi kolmesta Fortune 500 -yrityksestä käyttää Esrin paikkatietoratkaisuja liiketoimintansa tehostamiseen. Nyt paikkatiedon hyödyntäminen on kasvamassa hyvää vauhtia myös Suomessa.

”Suomessa paikkatiedon hyödyntäminen alkoi julkisella sektorilla jo 1980-luvulla. Yksityisellä sektorilla varsinkin vähittäiskauppa on käyttänyt paikkatietoa toistakymmentä vuotta. Viimeisen kahden vuoden aikana on nähty valtava hyppäys paikkatiedon käytössä muillakin aloilla.”

Honkonen kertoo, että muun muassa kiinteistöala, vakuutusala ja valmistava teollisuus ovat alkaneet tuoda paikkatietoa hyödyntäviä ratkaisuita liiketoimintansa tueksi. Hän arvioi, että meneillään olevan boomin ansiosta paikkatietoala kasvaa tällä hetkellä 8-12 prosentin vuosivauhdilla.

Esrin paikkatietoratkaisu ArcGIS perustuu paikkatiedon helppokäyttöisyyteen ja reaaliaikaisuuteen.

”Filosofiamme on, että jokaisen käyttäjän tulisi pystyä luomaan, käyttämään ja jakamaan uusia karttoja koska ja mistä tahansa. Samoin järjestelmän käyttöönotto on hyvin nopea prosessi.”

Esrin Suomen-konttorissa paikkatietoratkaisuiden kysynnän nopea kasvu näkyy ja tuntuu.

”Tänä vuonna liikevaihtomme kasvaa 25 prosenttia. Olemme myös palkanneet 15 uutta työntekijää.”


Lue lisää aiheesta kehitys.

Liittyvät artikkelit