vaikuttajamedia presser

Piia-Noora Kauppi: Kestävästä kasvusta menestyksen avain

Finanssiala haluaa olla vahva ja vastuullinen yhteiskunnan rakentaja ja yhteistyökumppani. Kestävä kasvu edellyttää, että finanssiala ottaa kaikessa huomioon toimintansa sosiaaliset, taloudelliset ja ilmastoon kohdistuvat vaikutukset.

Vastuullisuudessa on riskien minimoinnin lisäksi kyse myös kasvun edellytysten luomisesta. Finanssialalla on huomattava merkitys koko yhteiskunnan vakauden edistäjänä. Finanssiala panostaa mm. vahingontorjuntaan, vastuullisen sijoitustoiminnan ja luotonannon edistämiseen sekä sähköisen asioinnin lisäämiseen. Konkreettisina toimina finanssiala on tehnyt kaksi kestävän kehityksen toimenpidesitoumusta, joiden tavoitteena on lisätä yhteiskunnan resurssitehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Ympäristöystävällisen sijoittamisen merkitys maailmalla on nousussa, ja ala reagoi siihen tarjoamalla mahdollisuuksia vastuulliseen sijoittamiseen. Moni institutionaalinen sijoittaja on vetänyt sijoituksiaan pois ilmastolle haitallisista sijoituksista. Sijoittamista lähestytään alalla kokonaisprosessina, jossa tarkastellaan ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja yrityksen hyvän hallintotavan toteutumista.

”Moni institutionaalinen sijoittaja on vetänyt sijoituksiaan pois ilmastolle haitallisista sijoituksista.”

Finanssiala pyrkii hiiliriskistä kauemmas. Vakuutusalan näkökulmasta ilmastonmuutoksen myötä erilaiset sään ääri-ilmiöt, kuten tulvat ja hirmumyrskyt lisääntyvät, mikä aiheuttaa valtavia vahinkoriskejä. Finanssialan on jatkossa myös arvioitava uudestaan runsaasti päästöjä aiheuttavien yritysten lainojen niin sanottu hiiliriski. Päästörajoitusten myötä raskaiden päästöjen yritysten arvo voi laskea rajusti, mikä vaikuttaa lainanhoitokykyyn. Tämän takia on tärkeätä saada käsitys ilmastoriskin arvosta.

Vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät tulevaisuudessa: ne houkuttelevat enemmän pääomaa, osaamista ja asiakkaita.


Kauppi

Piia-Noora Kauppi

Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja


Lue lisää aiheesta kestävä liiketoiminta.

Liittyvät artikkelit