vaikuttajamedia_presser
työympäristökumppani
Ari-Matti Purhosen mukaan spontaaneihin kohtaamisiin houkuttelevat tilat vahvistavat työyhteisön tyytyväisyyttä. Kuvat: Robert Lindström/Presser Oy

Thank god it’s Monday!

Työympäristön elinkaariajattelun ja vastuullisen toiminnan kombinaatiolla Martela auttaa yrityskumppaneitaan samanaikaisesti tehostamaan tuottavuutta, lisäämään työhyvinvointia ja synnyttämään kustannussäästöjä.

Teksti: Päivi Remes

Martelan strategiaa on uusittu viime vuosina. 70 vuotta innovatiivisia ja käyttäjälähtöisiä toimistokalusteita toimittanut yritys on muuttunut asiakkailleen kokonaisvaltaiseksi työympäristökumppaniksi.

Martelan Vice President, Customer and Workplace Services Ari-Matti Purhonen valottaa strategiamuutoksen taustoja ja kertoo, miten Martelasta muodostui innovatiivinen toimialan kärkiyritys. Kiteytettynä, Martela teki itsekin kaiken sen, mitä nyt suosittaa asiakkailleen ja paransi huikeasti tulostaan. ”Olemme nyt asiakkaittemme työympäristön elinkaarikumppani, sillä työympäristö on johtamisen väline.”

Muuttunut työnteko edellyttää muuttuneita työtiloja

Yhä useammassa yrityksessä puretaan hierarkiaa ja siiloja ja työskennellään tiimeissä. ”Olemme ikään kuin menossa tehtailta takaisin pelloille ja asiantuntijoiden osuus ja merkitys kasvavat organisaatioissa jatkuvasti.”

Tämä vaatii työtiloilta muutosta. Samalla tämä muutos tarjoaa mahdollisuuden säästää rahaa: tilankäytön tehostaminen voidaan tehdä matemaattisen tarkasti. ”Tilojen käyttöaste on nykyteknologialla helposti mitattavissa ja sitä kannattaa seurata jatkuvasti”, Purhonen muistuttaa.

Erilaiset osallistavat työpajat, työympäristökyselyt ja avainhenkilöiden haastattelut yhdistettynä kalusteinventointiin ja lähtötilanteen käyttöasteen mittaamiseen antavat konkreettisen pohjan suunnittelulle. ”Määrittelyvaihe on tärkeä. Näin pystytään paitsi hyödyntämään olemassa olevaa, myös määrittelemään työnteon kulttuuri ja muutostarpeet. Vasta sitten lähdetään suunnittelemaan tiloja, digitaalisen työympäristön yhteensovittamista ja kalustevalintoja”, Purhonen kertoo.

Koko organisaatio osallistetaan ja prosessin hyödyt maksimoidaan

Purhonen muistuttaa, että fyysinen toimitilojen muutos tulee tehdä niin, että käyttäjät osallistetaan muutokseen ja muutosta johdetaan – ja huomioidaan, että myös esimiestyöskentely edellyttää muutosta. ”Työkulttuurin ja työtapojen muutosta voi suunnitelmallisesti luoda asteittain jo ennen uusiin tiloihin pääsyä. Uusien tilojen optimaalinen hyödyntäminen vaatii perehdyttämistä ja pelisääntöjä.”

”Spontaaneihin kohtaamisiin houkuttelevat tilat vahvistavat työyhteisön tyytyväisyyttä ja ruokkivat uusia innovaatioita.”

Muutosprosessista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. ”Sijoitetaan työntekijän käyttämät tilat niin, että hänen tulee liikkua päivän aikana. Työvireys pysyy koholla eikä illalla tarvitse stressata kävelylenkille lähdöstä. Tutkitustihan hyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä”, Purhonen kertoo esimerkin.

Keskittyminen, yhteistyö, vuorovaikutus, virkistäytyminen

Tietyt työvaiheet, työt ja työntekijätyypit vaativat optimaalisen keskittymisen mahdollistavaa tilaa. Olemme yksilöitä: kaikki eivät anna parasta suoritustaan istumalla avokonttorissa. Toisaalta, projektimainen asiakkuustiimityöskentely lisääntyy vauhdilla ja tarvitsemme työpäivän aikana tiloja vuorovaikutukselle ja virkistäytymiselle. Siksi saman katon alta tulee löytyä erilaisia tiloja.

”Tutkimukset osoittavat, että tuottavuus syntyy kohtaamisissa. Tämän pohjalta itsekin työskentelen. Spontaanit kohtaamiset ovat vähentäneet suunniteltujen palaverien tarvetta ja sähköpostin määrää”, Purhonen kertoo ja jatkaa: ”Luova yhteistyö on kasvanut huimasti. Spontaaneihin kohtaamisiin houkuttelevat tilat vahvistavat työyhteisön tyytyväisyyttä ja ruokkivat uusia innovaatioita. Vuorovaikutus lisääntyy, mikä parantaa yhteishenkeä”, Purhonen innostuu.

Työtilojen evoluutiossa siirryimme koppitoimistoista monitila- ja hybriditoimistoon. ”Toimitilojen täytyy olla niin houkuttelevat, että ne voittavat tarpeeksi usein etätyöskentelyn. Näin tapahtuu riittävästi kohtaamisia. Tilojen täytyy auttaa työntekijää myös rentoutumaan ja latautumaan työpäivän aikana.”

Kierrätys istuu työympäristön elinkaarimalliin

Käyttäjien tyytyväisyyttä tulisi seurata säännöllisesti. Samoin toimitilojen tehokkuutta kannattaa mitata jatkuvasti: tähän on kehitetty avuksi mm. kalusteisiin tai neuvottelutiloihin yhdistettävät sensorit.

”Jotta tilojen toimivuudesta huolehtiminen ei söisi resursseja yritysten ydinliiketoiminnalta, me Martelassa olemme palvelumuotoilleet tuottavan ja toimivan työympäristön toimittamisen ja ylläpidon”, Purhonen kiteyttää.

Kierrätysajattelu istuu loistavasti työympäristön elinkaarimalliin. ”Kaikkea ei tarvitse aina ostaa uutena. Meillä äon laatusertifioitujen kierrätyskanavien lisäksi Martela Outlet myymälät ja niiden Waste Nothing -konsepti, jossa voi myydä ja ostaa hyväkuntoisia kalusteita.”

Ja lopuksi: ”Viihtyisän työympäristön tulisi saada maanantai tuntumaan perjantailta.”


Lue lisää artikkeleita aiheesta työympäristö täältä.

Liittyvät artikkelit