vaikuttajamedia presser
Pekka Koskinen, Leadfeeder
Kuva: Leadfeeder

Millainen rooli johdolla on yrityskulttuurin rakentamisessa? 

Vastaajana Leadfeederin toimitusjohtaja Pekka Koskinen.

1. Millainen rooli johdolla on yrityskulttuurin rakentamisessa? 

Ratkaiseva rooli. Arvojen kirjaaminen tai ääneen sanominen ei vielä vie pitkälle, vaan johdon esimerkin on oltava linjassa tavoitekulttuurin kanssa. Sen tulee konkreettisesti näkyä myös henkilöstön ohjaamisessa, siinä, millaisia neuvoja antaa. Omassa roolissani pyrin saamaan työntekijän itse oivaltamaan asioita kysymysten, pohdinnan ja rakentavan kritiikin kautta. Näin tekijä kantaa vahvemmin vastuuta työstään. Painotamme aloitteellisuutta ja palautekykyä jo rekrytointivaiheessa.

Meillä Leadfeederissä yksi arvoista on avoimuus. Kaikki data on jokaisen työntekijän saatavilla, mitään ei pimitetä ja asiat kerrotaan kuten ne ovat. Myös työntekijät vaalivat avoimuutta omassa työssään työskentelevät yhteisen tavoitteen eteen.

2. Millaisia haasteita olet kohdannut toiminnan ja henkilöstömäärän kasvaessa? 

Leadfeeder on neljäs perustamani yritys, siksi kasvun vaiheet ovat hyvinkin tuttuja. Työntekijäluvun ollessa alle 10 tekeminen on suhteellisen selkeää. Kun määrä lähenee toistakymmentä, organisaatiossa tapahtuukin asioita, joista kaikki eivät ole kartalla. Silloin on panostettava jatkuvaan komminikaatioon, tiimien muodostukseen ja vastuunjakoon. Toimitusjohtaja vastaa tekemisen sijaan ihmisistä, jotka johtavat tekemistä. Siinä voi monella perustajalla olla kasvun paikka. Itse pyrin jakamaan paljon vastuuta ja tekemään itseni mahdollisimman tarpeettomaksi päivittäisessä toiminnassa. Siten aikaa jää muuhun kehitystyöhön.

Nyt Leadfeederissä työskentelee 47 työntekijää 17 eri maassa. Tavoitteena on kaksinkertaistaa henkilöstömäärä ja liikevaihto tulevan vuoden aikana. Uusien työntekijöiden liittyessä joukkoon, panostamme tiedonkulkuun ja siihen, että perusasioita kerrataan yhä uudelleen.

3. Miten tuetaan yhteisöllisyyttä, kun tiimi ei ole fyysisesti yhdessä?  

Olemme niin sanottu etäorganisaatio, jossa toimisto on Slack. Siellä sisäiset keskustelut pidetään avoimilla kanavilla, joihin jokainen voi halutessaan osallistua. Lisäksi käymme kuukausittain läpi firman toimintaa videopuhelun välityksellä koko tiimin voimin. Kaksi kertaa vuodessa kokoonnumme kaikki jonnekin päin maailmaa, viimeksi Riikaan sitä ennen Malagaan. Viikon matkoilla käymme läpi strategiaa. Tarkoituksena on varmistaa, että ihan jokainen ymmärtää mitä olemme tekemässä.


Lue lisää aiheesta yrityskulttuuri.

Liittyvät artikkelit