vaikuttajamedia presser
pörssi Henrik Husman
Kuva: Presser Oy

Henrik Husman: Tavoitteena kestävä talouskasvu

Vastuullinen sijoittaminen on valtavirtaistunut institutionaalisten sijoittajien parissa ja myös yksityissijoittajat ovat siitä yhä enemmän kiinnostuneita.

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja yhtiöiden hallintotapaanliittyvientekijöiden (ESG) huomioon ottamista sijoittamisessa. Tutkimusten mukaan yhtiöiden hyvillä ESG-käytännöillä, alhaisemmilla pääomakustannuksilla, osakkeiden matalammalla volatiliteetilla ja korkeammilla arvostustasoilla on korrelaatio pitkällä aikavälillä.

Pörssit tarjoavat markkinapaikan, jossa kasvuhaluiset yritykset ja hyviä sijoituskohteita etsivät sijoittajat kohtaavat. Yritykset voivat pörssin kautta kerätä pääomia kasvunsa rahoittamiseen. Tätä kautta yritykset luovat uusia työpaikkoja ja myötävaikuttavat talouskasvuun yhteiskunnassamme. Koska pörssillä on keskeinen rooli pääomamarkkinoilla, se voi omalta osaltaan pyrkiä ohjaamaan pääomavirtoja kestävämpään suuntaan ja näin edesauttamaan talouden kestävää kasvua pitkällä aikavälillä.

Kansainvälisissä ESG-vertailuissa pohjoismaiset markkina-arvoltaan suuret yhtiöt pärjäävät hyvin vuodesta toiseen. Esimerkiksi Corporate Knights Capitalin tutkimuksessa Helsingin pörssin suuret listayhtiöt ovat olleet parhaimpia vastuullisuusraportoijia muiden pörssien suuriin yhtiöihin verrattuna monena vuonna peräkkäin. Koska vastuullisuusraportointi ei ole – eikä tulisi ollakaan – listayhtiöille pakollista, useat pienet ja keskisuuret yhtiöt eivät ole vielä ryhtyneet siihen pohjoismaissakaan.

Tukeakseen ESG-raportoinnin aloittamisesta kiinnostuneita yhtiöitä, Nasdaq julkaisi ESG-oppaan pohjoismaisille ja Baltian markkinoiden yhtiöille vuonna 2017. Globaaleille markkinoille tarkoitettu versio päivitettiin tänä keväänä. Muita Nasdaqin vastuullisuuteen liittyviä hankkeita ovat esimerkiksi ESG-dataportaali, jota kautta sijoittajat löytävät vastuullisuustietoa yhtiöistä, ESG-indeksit ja -indeksifutuurit sekä yhtiöiden liikkeelle laskemat vihreät joukkolainat.

Nasdaq tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja haluaa olla mukana kehittämässä rahoitusmarkkinoita entistä paremmiksi, läpinäkyvimmiksi ja kestävämmiksi. Tuemme myös ajatusta, että Eurooppaan luotaisiin yhtenäinen luokitusjärjestelmä määrittelemään kestävien ja vihreiden sijoitustuotteiden kriteerejä. Kestävän rahoituksen taksonomia helpottaisi investointikohteiden keskinäistä vertailua, mikä tehostaisi rahoitusmarkkinoiden toimintaa.


Henrik Husman
toimitusjohtaja
Nasdaq Helsinki


Lue lisää aiheesta sijoittaminen.

Liittyvät artikkelit