vaikuttajamedia presser
Teija Koskinen Medikumppani
Teija Koskinen, kuva: Nawras Odda/Saut Productions Oy

Teija Koskinen: Kun vastuullisuus on koko liiketoimintaa ohjaava arvo

Medikumppanilla vastuullisuus on liiketoiminnan ytimessä – ei ainoastaan päälle liimattuna arvona, vaan kivijalkana, jolle liiketoiminta on rakentunut. Tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijöitä lääkäreiden rekrytoinnissa, kirjoittaa toimitusjohtaja Teija Koskinen.


Vastuullisuus lähtee hyvästä hallinnosta 

Tasa-arvo, läpinäkyvyys, oikeudenmukaisuus, eettisyys, realistiset tavoitteet ja näiden myötä muodostuva psykologinen turvallisuus ovat kaikki tärkeitä vastuullisen yritystoiminnan osa-alueita, joiden käytännön tason toteutumiesta vastaa koko yritysjohto. Vastuullisuus on myös henkilöstöhallinnon toiminnan kantava pilari, ja henkilöstöhallinnolla on merkittävä rooli vastuullisuuden jalkauttamisessa.

Edelläkävijyys vastuullisuudessa tarkoittaa meille Medikumppanissa sitä, että tähtäämme toiminnassamme minimitasoa korkeammalle, jolloin vastuullisuus yltää syvemmälle kuin ainoastaan lakien ja normien noudattamiseen. Pitkäjänteinen vastuullinen henkilöstöjohtaminen ilmenee esimerkiksi hyvinvoivana henkilöstönä.

”Vastuullisuus yltää syvemmälle kuin
ainoastaan lakien ja normien noudattamiseen.”

Liiketoimintamme vaikuttaa moniin sidosryhmiin. Myös taloushallinnon näkökulmasta voidaan todeta, että toimimme vastuullisesti kaikkia sidosryhmiämme kohtaan: tuotamme voittoa omistajille ja huolehdimme samalla työntekijöidemme hyvinvoinnista kilpailukykyisen palkan ja etujen muodossa tarjoamalla asiakkaillemme kilpailukykyistä palvelua. Etsimme pitkäaikaisia henkilöstöratkaisuja rakentamalla aitoa ja välittävää yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.

Vastuullisuus ilmee jokapäiväisissä teoissa 

Vastuullisuus rekrytoinnissa ja asiakastyössä näkyy siinä, että ymmärrämme aidosti toimialamme haasteita. Terveydenhoitoalaa leimaa kipeä osaajapula, minkä ratkaisemiseen me Medikumppanilla pyrimme omalla toiminnallamme vaikuttamaan yhdistämällä osaajat asiakkaidemme kanssa.

Rekrytoijan on erityisen tärkeää kuunnella lääkäreiden tarpeita ja toiveita, ja myös toimia niiden mukaan löytääkseen heille parhaat mahdolliset sekä juuri heidän elämäntilanteeseensa sopivat työpaikat. Tarjoamme lisäksi selkeät palkkamallit ja viestimme niistäkin läpinäkyvästi.

Arvostamme työntekijöidemme osaamisen kehittämistä ja siksi kannustammekin työntekijöitämme ammatillisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin, ja tuemme niitä myös taloudellisesti.

Kun vastuullisuus on koko liiketoimintaa ohjaava arvo, ohjaa se toimimaan joka päivä paremmin. Medikumppanin arjessa se näyttäytyy sekä isoina linjauksina että arkipäivän pieninä tärkeinä tekoina.


Kirjoittaja Teija Koskinen on Medikumppani Oy:n toimitusjohtaja. Medikumppani on yksi Suomen kokeneimmista terveydenhuoltoalan henkilöstöpalvelu­yrityksistä, joka työllistää lääkäreitä Turusta käsin valtakunnallisesti. Tänä vuonna yritys on mukana myös Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa.

Lue lisää aiheesta kestävä liiketoiminta.

 

Liittyvät artikkelit