vaikuttajamedia presser
toimitusjohtajan irtisanominen

Tiainen & Vaara: Kuinka toimitusjohtaja erotetaan?

Yhtiön kasvoina toimivan toimitusjohtajan erottamisen syyksi riittää luottamuksen menetys. Irtisanomista kommentoidaan usein sanomalla, että potkut annettiin liian myöhään – toisaalta irtisanomalla väärin perustein pörssiyhtiön kurssi voi kärsiä potkuista enemmän kuin aikaansaamattomasta toimitusjohtajasta.

Ajattelun puute vai suorituksen puute?

Pörssiyhtiön toimitusjohtajan keskimääräinen aika työtehtävässä on noin 5 vuotta. Toimitusjohtajan erottaminen ei siis ole mitenkään poikkeuksellista. Kun yhtiön toiminnassa nähdään haasteita, alkaa hallitus penätä muutosta. Puheenjohtajan tehtävänä on varmistaa, että irtisanominen tapahtuu oikein perustein – ja oikealla tavalla. Yleensä toimitusjohtajalle kerrotaan irtisanomisesta heti, mutta toisinaan tämä tapahtuu vasta seuraajan jo löydyttyä. Oikeaa tai väärää tapaa ei ole, kunhan tilanteessa ollaan suoraselkäisiä ja irtisanomisen perusteista viestitään selkeästi.

Vuonna 2019 haastattelimme Mercuri Urvalilla yli 30 hallituksen jäsentä, puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa. Aiheena oli toimitusjohtajan valinta ja vaihtaminen. Kun yrityksen tulos on laskussa eikä konkreettisia toimenpiteitä tilanteen korjaamiselle löydy, aletaan toimitusjohtajan kyvykkyyttä harkita uudelleen. Yleisimmät syyt toimitusjohtajan erottamiselle löytyvätkin yrityksen menestyksestä. Jos työkalupakista ei löydy keinoja tilanteen korjaamiselle eikä vastuuta oteta, on toimitusjohtajan erottaminen usein oikea ratkaisu.

Konkreettisten toimien lisäksi syyt erottamiselle voivat liittyä toimitusjohtajan visioon, jos näkymät yrityksen tulevaisuudesta ovat vääriä tai puutteellisia. Joskus toimitusjohtajan puhti loppuu ja heikko jaksaminen välittyy alaisille ja ulospäin. Aina vika ei kuitenkaan löydy yksin toimitusjohtajasta – on helpompi vaihtaa joukkueen valmentajaa kuin puolet pelaajista.

“Potkut aivan liian myöhään”

Liian usein toimitusjohtajan irtisanomista kommentoidaan jälkikäteen sanomalla, että tilanteeseen olisi pitänyt puuttua aiemmin. Hallitus voi olla tietoinen ongelmista, mutta syystä tai toisesta irtisanomista viivytellään. Toisaalta harmillisen usein hallituksessa ei olla perillä yrityksen tilanteesta. Irtisanomistilanteessa hallituksen ymmärrys yrityksen tilanteesta nousee merkittävään asemaan. Jos hallitus on yhtiön liiketoiminnasta etäällä, voidaan irtisanominen pahimmassa tapauksessa toteuttaa todella huonoon aikaan liiketoiminnan ja kasvun kannalta.

Satunnaisen hallituksen jäsenen henkilökohtainen mielipide ei ole hyvä peruste toimitusjohtajan irtisanomiselle. Taustalla tulee olla tutkittua tietoa ja vahvaa ymmärrystä liiketoiminnasta. Jos ongelmia on, niistä varmasti löytyy myös pätevää näyttöä. Subjektiivisen arvioinnin ohella toimintaan liittyy paljon muita datapisteitä, esimerkiksi yhtiön arvon kehitys, talouden tunnusluvut ja yrityksen ilmapiiri.

Säännöllinen avainhenkilökartoitus auttaa pysymään tilanteen tasalla

Hallituksen tulee keskustella usein ja säännöllisesti yhtiön avainhenkilöistä ja siitä, onko toimitusjohtaja edelleen oikea henkilö tehtävässään. Rutiiniluontoinen Chairman’s hour, eli hallituksen keskustelu ilman toimitusjohtajaa, luo tilan ja ajan toimitusjohtajan suoriutumisen arvioinnille, ja onkin nykyään enemmän sääntö kuin poikkeus yritysten hallituksissa.

Toimitusjohtajan ja muiden avainhenkilöiden korvaajia ja seuraajia on järkevää punnita säännöllisesti. Seuraajasuunnittelun avulla äkillinenkin toimitusjohtajan irtisanominen voi johtaa haluttuun lopputulokseen – yrityksen kasvuun ja uuteen suuntaan.


Kirjoittajat Olli-Pekka Vaara ja Teemu Tiainen ovat Mercuri Urvalin ylimmän johdon konsultteja. Tutustu Mercuri Urvalin johdon arviointipalveluihin.


Lue lisää Mercuri Urvalin sisältöjä täältä.

Liittyvät artikkelit