vaikuttajamedia presser
people first
”Innostus ja ylpeys työstä tarttuu asiakkaisiin”, toteavat Olli Eriksson ja Anne Tikkanen Hiltiltä. Kuva: Edvard Enqvist/Presser Oy

People come first – Ihmiset ensin

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on kuin talon rakentamista: vankka perustus kantaa ja kestää muutoksia. Hiltillä henkilöstöjohtaminen on strategian perusta.

Teksti: Päivi Remes

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on kuin talon rakentamista: vankka perustus kantaa ja kestää muutoksia. Hiltillä henkilöstöjohtaminen on strategian perusta.

Rakennuslaitteita ja -tarvikkeita ammattikäyttöön valmistava Hilti on erinomainen esimerkki siitä, kuinka yhden hengen autotalliyrityksestä on pitkäjänteisen, suunnitelmallisen työn tuloksena kasvanut maailmanlaajuinen menestyvä konserni. Yli 120 maassa toimiva yritys on alan suunnannäyttäjä: se tuottaa vuosittain yli 50 innovaatiota.

Suomen Hiltin henkilöstöjohtaja Olli Eriksson on ylpeä henkilöstöstään. ”Ihmiset ovat lähtökohta koko yritystoiminnassa ja haluamme olla sellainen työpaikka, jossa työntekijät haluavat kehittyä.”

Kun henkilöstön osaamisen kehittäminen kirjataan strategiaan, se saa riittävän painoarvon. ”Meillä viiden vuoden välein tarkasteltavassa strategiassa ihmiset ensin -filosofia on säilyttänyt ykkössijan toiminnan alkamisesta asti”, vuonna 2005 myyjänä Hiltillä aloittanut Eriksson kertoo.

Henkilöstön lisäksi Hiltin johdossa on aina kuunneltu myös asiakkaiden toiveita toiminnan kehittämiseksi. Viimeisin merkittävä muutos on ollut myyntiponnistusten siirtäminen työkalumyynnistä palvelumyyntiin ja kumppanuusajatteluun. ”Tämä edellytti ajattelutavan muutosta ja suunnitelmallista henkilöstön koulutusta”, Eriksson sanoo.

DIGITALISAATIO RAVISTELEE RAKENNUSALAA, MUTTA EI ARVOJA

Asiakkaalle tuotetaanlisäarvoa myös panostamalla tuottavuutta lisääviin innovaatioihin ja erityisesti digitalisaation laajempaan hyödyntämiseen. ”Digitalisaatio muuttaa voimakkaasti käytäntöjä myös rakennusalalla. Me haluamme olla etulinjassa hyödyntämässä uusia mahdollisuuksia”, Eriksson pohtii.

Vaikka työtavat ja -menetelmät muuttuvat, arvot säilyvät. Kansainvälisen organisaation jokaisessa maassa toimitaan yhteisen kulttuurin ja yhteisten arvojen pohjalta. Näitä ovat rohkeus, oikeudenmukaisuus, tiimityö ja sitoutuneisuus. ”Tämä helpottaa johtamista. Kun työntekijöille annetaan vastuuta, heidän tarvitsee vain peilata päivittäisiä päätöksiään arvoihimme. Jos ne täyttyvät, toiminta on firmankin puolesta ok”, Eriksson kertoo.

Vaikka työtavat ja -menetelmät muuttuvat, arvot säilyvät. Kansainvälisen organisaation jokaisessa maassa toimitaan yhteisen kulttuurin ja yhteisten arvojen pohjalta. Näitä ovat rohkeus, oikeudenmukaisuus, tiimityö ja sitoutuneisuus. ”Tämä helpottaa johtamista. Kun työntekijöille annetaan vastuuta, heidän tarvitsee vain peilata päivittäisiä päätöksiään arvoihimme. Jos ne täyttyvät, toiminta on firmankin puolesta ok”, Eriksson kertoo.

”Menestyviä johtajia meillä ovat ne, joiden ympärillä olevat ihmiset menestyvät.”

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN STRATEGISESTI TÄRKEÄSSÄ ASEMASSA

Eriksson korostaa välittämisen ja tuloshakuisuuden kulttuuria. ”Meillä tehdään ja kehitytään yhdessä. Moni esimiehistämme on tehnyt aluksi samaa työtä kuin alaisensa, jolloin valmentava tyyli sujuu luontevasti. Johtamismallimme voi kiteyttää niin, että kehitämme ihmisiä, minkä kautta saavutamme ylivertaisia tuloksia. Menestyviä johtajia meillä ovat ne, joiden ympärillä olevat ihmiset menestyvät”, Eriksson summaa.

Kasvuyrityksessä henkilöstöjohtaminen on hyvin strategisessa roolissa: uusia, sopivia ihmisiä tulee löytää lisää ja nykyisiä kehittää uudenlaiseen tekemiseen. ”Oppimisen notkeus ja kommunikointitaidot ovat nykytyöntekijällä tärkeitä ominaisuuksia”, Eriksson toteaa.


KUMPPANUUSAJATTELU ON TULLUT VAHVASTI MYÖS RAKENNUSALALLE

people firstRakennusalalla peräänkuulutetaan nyt tuottavampaa ja järkevämpää rakentamista. Hiltillä on vastattu huutoon: palveluiden, ohjelmistojen ja tuotteiden avulla järkevöitetään ja tehostetaan rakentamisen toimintoja suunnittelusta toteutukseen ja dokumentointiin.

Perinteisestä tuotemyynnistä on siirrytty isompien kokonaisuuksien – ratkaisuiden – myyntiin. Uudenlaisen kumppanuusajattelumallin erinomaisesti sisäistänyt Kuopiossa vaikuttava tekninen myyjä Anne Tikkanen kertoo tarkastelevansa työssään automaattisesti asioita Hiltin punaisten lasien läpi: ”Työssä onnistumisen tunne syntyy vasta, kun asiakas ymmärtää minun olevan aidosti kiinnostunut hänen bisneksestään ja sen kehittämisestä. Seurauksena syntyy molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus.”

Tikkanen antaa konkreettisen esimerkin: ” Asiakkaalla ei ole enää niin paljon aikaa ”shoppailla” kuin aikaisemmin, joten minun tehtäväni on selvittää asiakkaan tarpeet ja valita etukäteen hänelle sopivat tuotteet. Tässä verkkokauppamyynti on iso apu.”

Anne Tikkanen viihtyy myös mukavuusalueensa ulkopuolella ja tarttuu rohkeasti uusiin asioihin. Hän on ollut pitkään yrityksen palveluksessa. ”Hiltillä hierarkia on matala ja yksilöille annetaan tilaa kehittyä, toiveita kuunnellen”, Tikkanen iloitsee. Hän on vuosien varrella huomannut positiivisen muutoksen naisasiantuntijoihin suhtautumisessa koko rakennusalalla: ”Enää ei tarvitse todistella kykyjään naisena miehisellä alalla.”


Lue lisää työntekijäkokemuksia.

Liittyvät artikkelit