vaikuttajamedia presser
päätoimittaja

Jasmine Jussila: Arvot ovat ytimessä

Yrityksessä on kulttuuri silloinkin, kun sitä ei ole sanoitettu tai sitä ei tietoisesti johdeta. Kulttuuria ohjaavat arvot, ne peruspilarit, jotka ovat jokaisen teon ja päätöksen taustalla.

Vuosien saatossa olen itse jättänyt työpaikkoja arvojen kohtaamattomuuden takia. Kun olen kokenut, etten voi enää olla työstäni ylpeä ja kokenut olevani kahden tulen välissä – toisella puolella omistajat, toisella työntekijät ja asiakkaat.

Kirjatuilla arvoilla ei ole merkitystä, jos ne ovat ristiriidassa todellisen arjen kanssa. Jos arvoksi on nostettu avoimuus, mutta todelliset päätökset tehdään suljettujen ovien takana, millainen kulttuuri organisaatioon syntyykään? Ehkä sellainen, jossa tietoa ei jaeta arjessakaan kollegoiden kesken tai toimintaa leimaa tunne jatkuvasta epävarmuudesta. Joka tapauksessa, epätosien arvojen pohjalta kulttuuria on mahdotonta johtaa. Ytimestä tulee kaivaa esiin ne totuudenmukaiset arvot, joista ammentaa.

Tähän julkaisuun pyysimme asiantuntemusta yrityskulttuurin asiantuntijoita, HR-vaikuttajilta ja yritysjohtajilta sekä osaajilta, jotka avoimesti kertovat omasta työntekijäkokemuksestaan. Kiinnostavaa on kuulla, kuinka kulttuuria johdetaan yrityksen eri vaiheissa, kun liiketoimintamalli muuttuu, kasvaa, tasaantuu tai organisaatio uudistuu. Saamme ensimmäisten joukossa kuulla myös tuoreet tutkimustulokset suomalaisille merkityksellisimmistä asioista työpaikalla.

Ulkopuolinen saa kosketuksen yrityksen todelliseen kulttuuriin jokaisen kontaktin kautta. Siitä miten myyjän puheluun reagoidaan, miten sähköposteihin vastataan tai vastataanko lainkaan, millainen fiilis tulee ensikohtaamisesta, vaikka työhaastattelussa. Option yhteydessä 14.3. julkaistavaa Business Insight -julkaisukokonaisuutta varten on soitettu useita puheluja ja valittu sopivimpia haastateltavia. Ilahduin huomatessani kuinka tosissaan yrityskulttuuriin, työntekijäkokemukseen ja sosiaaliseen vastuuseen suomalaisissa yrityksissä suhtaudutaan. Sellaisiakin keskusteluja kuitenkin käytiin, joissa toinen osapuoli koki aiheet tärkeiksi vain silloin, kun rekrytointi tulee ajankohtaiseksi.

Viimeistään haastattelujen tuoksinassa on käynyt selväksi, että positiivinen asiakaskokemus ei suinkaan ole sattuma. Sen takana on arvojohtajuutta ja kulttuurin vaalimista sekä ennen kaikkea intohimoiset, työstään nauttivat työntekijät.


Lue lisää aiheesta yrityskulttuuri.

Liittyvät artikkelit