vaikuttajamedia presser
Petteri Orpo

Petteri Orpo: Maahanmuuttajat ovat mahdollisuus kansainvälistyvälle taloudelle

Maahanmuuton haasteista puhutaan Suomessa tänään enemmän kuin koskaan ennen. Siksi on hyvä tunnistaa myös sen tuomat mahdollisuudet Suomen taloudelle.

Suomi on pieni, syrjäinen, raaka-aineköyhä ja harvaanasuttu maa, joka elää ulkomaankaupasta. Koska ulkomaankauppa on pienen maan elinehto, menestyäkseen Suomen tulee olla avoin ja kansainvälinen. Kaikki tieto ja osaaminen ei asu tämän maan rajojen sisällä.

Suomen talouden suurimpia haasteita on työikäisen väestön määrän väheneminen. On siis selvää että Suomi tarvitsee joko huomattavasti pidemmät työurat tai lisää maahanmuuttajia. Suomen väestönkasvu on jo nyt maahanmuuton varassa.

Suomen talous ei pääse kasvu-uralle ennen kuin vienti saadaan vetämään. Ruotsissa viime vuonna julkaistussa Delmi-komitean raportissa todettiin sekä ulkomaankaupan että investointien kasvaneen maahanmuuton myötä. Raportti totesi myös, että paikallistuntemus ja verkostot ovat erityisen tärkeässä roolissa, kun puretaan ruotsalaisyritysten ulkomaankaupan esteitä.

On todella tärkeää, että myös suomalaiset pk-yritykset kansainvälistyvät ja löytävät uusia markkinoita. Raportin mukaan ulkomaalainen työntekijä toi jopa parin kolmen prosentin nousun kotimaahansa suuntautuvaan myyntiin yritykselle. Työperäistä maahanmuuttoa onkin edistettävä. Tämän vuoksi hallitus on juuri päättänyt helpottaa ulkomaisten erityisosaajien ja Suomeen sijoittuvien start-up yrittäjien oleskelulupien saantia.

Turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneille tehdään osaamiskartoitus ja heidän työllistämiseensä suunnataan erityisiä toimia. Pienenä viennistä riippuvaisena maana sisäänpäin käpertyminen ei ole Suomelle vaihtoehto. Pidetään siis katse tulevaisuudessa. Ollaan rohkeita ja mennään ennakkoluulottomasti uutta kohti.


Äänessä poliitikko Petteri Orpo.


Lue lisää kolumneja täältä.

Liittyvät artikkelit