vaikuttajamedia presser
Photo: StockSnap

Minna Helle: Ole avoin, niin sinuun luotetaan

Uudistukset ovat usein vaikeita, jopa tuskallisia.

minna helleNiin työpaikoilla kuin yhteiskunnassa muutoinkin asioiden pysyminen ennallaan koetaan turvallisemmaksi ja mukavammaksi kuin muutos. Niin ei tosiasiassa ole. Pitkällä aikavälillä uusiutuminen on ainoa keino luoda turvaa. Ilman uusiutumista kukoistavinkin liiketoiminta ennen pitkää näivettyy ja työntekijöiden työllisyys heikkenee.

Muutostilanteessa pärjätään parhaiten, kun osapuolet luottavat toisiinsa. Luottamus on välttämätöntä etenkin kun pitää tehdä vaikeita päätöksiä. Muutosten vastustamisen taustalla on epävarmuutta, pelkoja ja uskomus siitä, ettei muutoksesta koidu itselle mitään hyvää.

Uskomukset muuttuvat vain kokemusten kautta. Siksi luottamukseen ei ole oikotietä.

Yhteinen, kirkas päämäärä auttaa. Ihmiset lähtevät mukaan muutokseen, kun on jotakin positiivista, jonka puolesta taistella. Kun on luottamus siihen, että minullekin koituu tästä jossakin vaiheessa jotakin hyvää. Tämän tunteen synnyttämisen eteen kannattaa tehdä kaikki mahdollinen.

Muutoksen tarpeellisuutta perustellaan usein tiedolla ja sitäkin annostellaan vain rajatusti. Kun toinen ei usko, perustellaan lisää. Todellinen muutos tapahtuu kuitenkin vasta, kun sitoudumme muutokseen tunnetasolla. Tämä ei ole mahdollista ilman avoimuutta.

Mitä enemmän tietää, sitä vähemmän tarvitsee epäillä ketunhäntiä kainalossa. Mitä paremmin toista kuuntelee ja ymmärtää, sitä paremmin löytää ratkaisuja.

Maailma, jossa pärjää tietoa panttaamalla, on mennyttä. Mitä enemmän tietoa jakaa, sitä enemmän sitä myös saa. Avoimuus synnyttää luottamusta, kasvattaa motivaatiota ja luo parhaan maaperän uutta synnyttävälle, tuottavalle työnteolle. Muutostilanteissa sen merkitys on korvaamaton.


Lue lisää aiheesta kestävä liiketoiminta.

Liittyvät artikkelit