vaikuttajamedia_presser
Palette
”Uusilla hankinnasta maksuun -ratkaisuilla säästöt tulevat suoraan viivan alle”, Paletten toimitusjohtaja Juha Väänänen sanoo. Kuva: Edvard Enqvist/Presser Oy

Hankintatoimi osaksi strategista johtamista

Yritysten epäsuorat hankinnat voivat olla jopa 15 % yritysten liikevaihdosta. Sen lisäksi epäsuoriin hankintoihin perustuvat ostolaskut vievät merkittävän osan taloushallinnon aikaa. Tuntuvia säästöjä voidaan saavuttaa järkeistämällä hankinnasta maksuun –prosessia.

Teksti: Vesa Brandt ja Palette Finland Oy

”Yritykset investoivat esimerkiksi johtamisen kehittämiseen sekä myynti- ja markkinointityökaluihin, mutta onko yrityksissä todellista ymmärrystä hankintatoimen strategisesta merkityksestä yrityksen menestykseen ja kannattavuuteen?”, miettii Palette Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Väänänen.

Palette keskittyy taloushallinnon prosessien tehostamiseen. ”Markkinat etsivät järkevämpiä toimintatapoja, helpompaa raportointia ja henkilötyöajan säästöä. Esimerkiksi hankintatoimen saavuttamat säästöt ovat uusilla ratkaisuilla viidestä kymmeneen prosenttia. Ja tämä säästö tulee suoraan viivan alle. Näin investointi voidaan perustella ja myös yrityksen omistajat ovat tyytyväisiä.”, Väänänen tiivistää.

”Useat hankintatoimen ja taloushallinnon päättäjät ovat kertoneet yritystensä välttyneen henkilöstön irtisanomisilta järkeistämällä hankintaprosessia. Lisäksi on pystytty luomaan uusia, laajennettuja toimenkuvia työntekijöille ja sitä kautta kehitetty työn tuottavuutta.”

Uuden sukupolven teknologia valtaa markkinoita

”Tällä hetkellä tilanne Suomessa on se, että käytössä on edelleen paljon vanhaa teknologiaa. Siten kysymys on niin kutsutusta replacement-markkinasta, eli olemassa olevia ratkaisuja vaihdetaan tehokkaampiin ja monipuolisempiin. Yritykset haluavat uuden teknologian ratkaisuja, jotka taipuvat yrityksen kasvun ja markkinoiden muutosten mukaisiin vaatimuksiin pitkällä ajanjaksolla. Etsimme aina asiakkaan näkökulmasta parhaan mahdollisen ratkaisun. Olemme ostolaskuautomaatiossa ja hankintatoimessa alamme suunnannäyttäjä”, Väänänen kiteyttää.

Väänäsen mukaan haasteena on, että yritykset kokevat käytössä olevien järjestelmien vaihtamisen haastavaksi. Kokemukset kuitenkin osoittavat, että investoinnin takaisinmaksuaika on tyypillisesti alle vuosi.

Hän arvioi Suomen ostolaskujen käsittelyratkaisuiden markkinoiden kooksi vuositasolla noin 50 miljoonaa euroa. Hankintajärjestelmien potentiaali on suurempi, koska niiden markkina ei ole vielä saturoitunut.

Yllättävän nopea kasvu

Palette haastaa rohkeasti markkinat hankinnasta maksuun -ratkaisullaan. PaletteArena-tuoteperhe yhdistää ostolaskujen käsittelyn ja hankintaprosessin samaan järjestelmään. Ajatuksena on, että hankintoihin haetaan hyväksyntä etukäteen, jolloin yrityksen kulujen ennustettavuus paranee huomattavasti. Hankintajärjestelmään muodostuva spend-data mahdollistaa tehokkaan kilpailuttamisen.

Palettella on globaalisti noin 1800 asiakasta. Yritys toimii 50 maassa ja se avaa toimiston uuteen maahan vuosittain. Kun alan kasvuvauhti on 5-8 prosenttia vuodessa, Paletten liikevaihto kasvaa globaalisti yli 20 prosentin vauhdilla.

Suomessa PaletteArenaa käyttää jo yli 60 yritystä. ”Kasvu on kahden ensimmäisen Suomen konttorin toimintavuoden aikana ollut jopa yllättävän nopeaa ja myös kannattavaa. Paletten vahvuus on, että me keskitymme yksinomaan hankinnasta maksuun -ratkaisuiden tarjoamiseen ja niiden tuotekehitykseen. Näin kykenemme vastaamaan myös asiakkailta tuleviin erityistoiveisiin ja tarjoamaan aidosti kilpailukykyisen hankinnasta maksuun –järjestelmän. Uuden sukupolven ratkaisu on rakennettu helppokäyttöiseksi ja integroitavaksi kaikkiin taloushallinnon- ja toiminnanohjausjärjestelmiin.”

Paletten kumppaneita ovat Canon, Enfo ja Mavisystems. ”Kumppaneiden osuus kasvussa tulee olemaan merkittävässä roolissa Paletten tulevaisuudessa ja niiden avulla aukeaa ovet täysin uudenlaisiin asiakassegmentteihin”.

Hyvä vire kumpuaa kilpailukykyisten ratkaisuiden lisäksi kokemuksesta. Väänänen on itse toiminut alalla yli 20 vuotta. ”Myös konsulttimme ovat hyvin kokeneita ja koko tiimimme toimii saumattomasti yhteen asiakkaan hyväksi, asiakkaan näkökulmasta”, Väänänen huomauttaa.


Lue lisää aiheesta kasvu.

Liittyvät artikkelit