vaikuttajamedia presser

Missiona erinomainen asiakaskokemus

Yksi asia näyttää yhdistävän menestyviä yrityksiä, ja se on asiakkaan ymmärtäminen. Onneksi sitä voi oppia.

Asiakkaat ovat vihdoin viime vuosina nousseet yritysten prioriteetiksi. ”Erinomaisia asiakaskokemuksia voi syntyä vain, jos asiakas nostetaan strategian keskiöön”, sanoo asiakkuuspäällikkö Kati Myrén Markkinointi-instituutista. ”Jos mielii ymmärtää asiakasta, pitää uskaltaa tarkastella maailmaa oman kuplan ulkopuolelta, asiakkaan silmin.”

Missiona asiakaskokemus
Markkinointi-instituutin Kati Myrénin erityisosaamista ovat kuluttajaymmärrys ja insight sekä konseptien, mainonnan ja brändin kehittäminen.

Kati Myrénillä on pitkä kokemus myynti-, markkinointitutkimus- ja konsultointitehtävistä, ja hänen erikoisosaamistaan ovat kuluttajaymmärrys ja insight. Myrén auttaa työssään yrityksiä löytämään liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä ja tuloksellisia ratkaisuja. ”Yrityksen kilpailuetuna on kyky tarjota asiakkaille uusia ratkaisuja ennen kuin he niitä itse edes ymmärtävät ehdottaa. Tämä vaatii oivalluksia.”

Oivallukset rakentuvat havainnoista ja kyvystä hyödyntää yrityksen sisäistä insightia. Oivalluksia syntyy, kun onnistutaan yhdistämään organisaation tavoitteet ja ympäröivä maailma.  ”Insightia ei voi keksiä, se täytyy löytää ja ymmärtää. Eikä sitä voi löytää menemättä riittävän lähelle asiakasta”, Myrén huomauttaa.

Asiakasymmärrys on kuningas

Yritykset kyllä tiedostavat asiakaslähtöisyyden merkityksen, mutta konkreettiset toimintamallit sekä taito havainnoida asiakasta puuttuvat. Markkinointi-instituutin Kati Myrén on yhdessä FeedPackersin Minna Isotuvan kanssa suunnitellut sisäisen insightin yritysvalmennuksen, joka antaa konkreettiset eväät asiakaslähtöiselle ajattelulle ja toiminnalle.

”Valmennamme asiakasymmärtäjiä, joiden missiona on erinomainen asiakaskokemus”, Myrén kuvailee. ”Kun haluaa pysyä kilpailussa mukana, on jokaisen asiakaspalvelijan osattava paljon muutakin kuin kassapäätteen käyttö. Pitää ymmärtää asiakasta ja tarjota relevantteja asioita oikealla hetkellä. Siinä me voimme auttaa”, Minna Isotupa jatkaa.

FeedPackersin Minna Isotupa on kokenut liiketoiminnan kehittäjä ja yrittäjä, jolla on kokemusta uuden luomisesta niin startupeissa kuin teollisissa yrityksissäkin.

Valmennus herättää näkemään oman toiminnan asiakkaan näkökulmasta. Se antaa konkreettiset työkalut asiakaskokemuksen kehittämiseen ja reaaliaikaiseen reagointiin, eli muokkaa toimintaa vastaamaan asiakkaan odotuksia ja tarpeita. Valmennuksessa työntekijät kehittävät toimintamalleja yhdessä, mikä sitouttaa ja motivoi henkilöstöä.

”Valmennuksemme kasvattaa asiakaspalvelijoista asiakasymmärtäjiä. Sisäisen insightin hyödyntäminen on tie asiakaslähtöisyyden ytimeen ja erinomaiseen asiakaskokemukseen”, Kati Myrén summaa.


Yritysvalmennus muuttaa tavoitteet arjen tekemiseksi ja tekemisen tulokseksi

Onnistunut muutos lähtee uusiutuvista ja inspiroituneista ihmisistä, jotka säteilevät uutta osaamista koko organisaatioon. Markkinointi-instituutti räätälöi yrityksille valmennusta, jonka tavoite johdetaan aina yrityksen liiketoiminnan tavoitteista.

Lue lisää: markinst.fi/yritysvalmennus

Liittyvät artikkelit