vaikuttajamedia presser
Vesa Sahlman, Midagon
Itsenäisempi asiantuntijatyö etänä tarkoittaa päätöksentekotilanteiden lisääntymistä arjessa, kirjoittaa Vesa Sahlman. Kuva: Midagon Oy

Vesa Sahlman: Poikkeusaikana johtajuus on parhaimmillaan ennakointia ja luottamuksen rakentamista

Moni kokenut johtaja on tänä vuonna joutunut ratkomaan haasteita, joihin ei ollut koko työuransa aikana ennen törmännyt. Nuoremmat taas ovat kokeneet tiukan happotestin, jonka oppeja kannetaan mukana pitkälle tulevaisuuteen. Johtajan on kehityttävä jatkuvasti, ja tänä ja ensi vuonna valtavia harppauksia otetaan erityisesti luottamuksen rakentamisen ja ennakoinnin saroilla.

Monimutkaisista matriisi- ja ”alhaalta-ylös” malleista on jouduttu tinkimään tai luopumaan, kun on tarvittu nopeita päätöksiä. Selkeys ja joustavuus ovat korostuneet. Monessa asiantuntijaorganisaatiossa tämä on konkretisoitunut työn itsenäisyyden ja itseohjautuvuuden korostumisena. Tämä edellyttää johtajalta ennakointia ja jatkuvaa skenaariosuunnittelua, samalla luottamusta rakentaen.

Ennakoi ja visioi rohkeasti epävarmuudesta huolimatta – sitä organisaatiosi tarvitsee

Tulevan vuoden suunnitelmia tehdään juuri nyt sumuisissa näkymissä. Miten lyödä lukkoon yksiköiden tavoitteita ja päättää tärkeistä investoinneista, kun maailman tilaa on mahdotonta ennustaa edes muutamien viikkojen päähän? Ehkä normaali elämä häämöttää jo pian horisontissa, mutta todennäköisesti tilanne jatkuu epävarmana aina ensi syksyyn saakka.

Yksi johtamisen peruspiirteistä onkin ennakointi. Hyvä johtaja tekee päätöksiä ennakoiden, mikä näkyy organisaatiossa toiminnan hallittavuutena ja tasaisuutena. Lisäksi se mahdollistaa organisaation eri osien tai yksittäisen ihmisen itsenäisen työskentelyn kohti yhteistä päämäärää. Reagoivan johtamisen suurin haaste on sen organisaatiossa aiheuttama turbulenssi ja tempoilu, erityisesti tultaessa lähemmäs ruohonjuuritasoa. Yhteiskunnallisessa viitekehyksessä vaikuttaa siltä, että koronapandemiaan ja sen seurauksiin on toistuvasti pikemmin reagoitu, kuin ennakoitu, mikä on ollut omiaan hankaloittamaan organisaatioiden johtamista. Tästä johtuen moni yritys on vetänyt omissa koronaohjeissaan itsenäistä ja yhteiskunnan vaihtuvista linjauksista poikkeavaa, tyypillisesti tiukempaa, linjaa ennakoidessaan tilanteen kehitystä.

”Yksi johtamisen peruspiirteistä onkin ennakointi.”

Eteenpäin on kuitenkin mentävä, ja johtajilta odotetaan näkemystä ja suuntaviivoja. Kaikkea ei voi ennakoida, mutta silloinkin hyvä johtaja kykenee priorisoimaan ja tekemään tarvittavat päätökset nopeasti. Tiimeiltä tarvittava kovakin venyminen mahdollistetaan luomalla uskoa siihen, että yhdessä voidaan nyt saavuttaa jotain poikkeuksellista. Kun jokainen uskoo omaan panokseensa yhteisessä tekemisessä, kokemukset työn merkityksellisyydestä kasvavat ja yhteenkuuluvuuden tunne voimistuu. Näille kokemuksille on nyt huutava tarve.

Luota ja rakenna luottamusta

Asiantuntijatyön kannalta itsenäisempi etätyö tarkoittaa erilaisten suurten ja pienten päätöksentekotilanteiden lisääntymistä arjessa, kun esihenkilön tai tiimin sparrausapu ei löydykään vierestä. Tässä onnistuminen vaatii selkeitä pelisääntöjä ja työtä molemminpuolisen luottamuksen rakentamiseksi. Parhaimmillaan toiminnan ennakoitavuus synnyttää luottamusta – ja päinvastoin. Lisääntynyt luottamus puolestaan ruokkii muun muassa sitoutumista ja uusien ideoiden syntymistä. Näiden suorat vaikutukset näkyvät asiakkaille asti.

Vuosi 2020 on muuttanut organisaatioita pysyvästi, ja ennakoivalle (etä)johtamiselle on tilausta myös jatkossa. Uutta vuotta kohti mentäessä on loistava aika pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan omia toimintamallejaan, sillä muutos lähtee johtajasta itsestään.


Midagon logoKirjoittaja Vesa Sahlman on Midagon Oy:n HR- ja kulttuurijohtaja. Midagon on erikoistunut vaativien liiketoiminnan transformaatiohankkeiden asiantuntijatehtäviin ja johtamiseen.


Lisää aiheesta yrityskulttuuri. Luitko jo Vesa Sahlmanin haastattelun alla?

Kokemus herättää luottamusta ja ruokkii kasvua

Liittyvät artikkelit