vaikuttajamedia presser
johtotehtäviin
Marko Rossi auttaa johtajaa ottamaan uuden tehtävän tehokkaammin haltuun. Samassa yhteydessä on luontevaa hioa koko johtoryhmän työskentely entistä tehokkaammaksi. Kuva: Pekka Tarmio/Presser Oy

Lentävä startti johtotehtäviin

Yksi organisaation kriittisimmistä tilanteista on uuden johdon rekrytoiminen ja onboarding. Johtajan sisäänajoon onkin tärkeää panostaa.

Kannattaako ottaa valmentaja varmistamaan uuden johdon lentävä liikkeellelähtö? ”Usein kannattaa”, vastaa ylimmän johdon Business Coach Marko Rossi. ”Tilanne on monella tavalla paineinen. Organisaatiolla on odotuksensa ja tavoitteensa, uuden johtajan hitsautuminen johtoryhmään ja yrityksen kulttuuriin on vasta aluillaan. Myös henkilökunta ja asiakkaat on saatava mukaan”, Rossi toteaa ja tietää, että johtajalla on näiden lisäksi myös omat paineensa haasteenaan.

”Tällaisessa onboarding-tilanteessa ammattimaisella johdon valmentajalla on rauhoittava ja tilannekuvaa selkiyttävä vaikutus. Hän auttaa johtajaa käsittelemään eri osapuolten odotuksia rakentavasti ja näin varmistetaan myös oikeanlainen tehokas tavoitteiden asetanta ja niiden toteutuminen. Coachin tehtävänä on myös tuoda ajoissa näkyväksi uusia näkökulmia”, Rossi sanoo.

”Uuden johtajan rekrytointi- ja sisäänajovaihe on aina hyvä hetki tehostaa samalla yrityksen koko johtoryhmän toimintaa ja nostaa se uudelle tasolle.”

Rossi muistuttaa, että johtamisessa on suurelta osin kyse kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksesta. Viestintä ja itsensä näkeminen ympäristön silmin ovat jatkuvasti esillä coaching-tilanteissa.

Marko Rossi on ainoana suomalaisena mukana eurooppalaisessa ProReal coaching-yhteisössä, joka valmentaa eurooppalaisten suuryritysten huippujohtoa. ProReal on digitaalinen valmentamisen työkalu. Sillä pystytään simuloimaan visuaalisesti erilaisia tilanteita ja keskinäisiä suhteita sekä tuomaan näkyviin kenties yllätyksellistäkin dynamiikkaa.

Hyvä valmentaja haastaa ajattelemaan monipuolisesti ja kannustaa olemaan rohkeampi. Hän on luottohenkilö, joka parhaimmillaan jättää hyötynä organisaatiolle toimivaa konkretiaa: yksilöllisiä vahvuuksiaan paremmin toteuttavan motivoituneen johtoryhmän, jolla on kirkastuneet tavoitteet ja tehokkaammat toimintatavat. ”Uuden johtajan rekrytointi- ja sisäänajovaihe on aina hyvä hetki tehostaa samalla yrityksen koko johtoryhmän toimintaa ja nostaa se uudelle tasolle”, Marko Rossi summaa.


Asiakaskokemus

lentävä startti johtotehtäviinTapio Koivu, toimitusjohtaja, Tiedekeskus Heureka:

”Olemme Heurekassa tehneet paitsi ison sisällöllisen uudistuksen myös mittavan revision organisaatiokulttuuriimme – etenkin johtamisen tuomiseksi vastaamaan nykyajan haasteita. Muutoksessa olemme saaneet useaan otteeseen arvokasta tukea Marko Rossilta. Kiitos Markolle hyvästä työstä!”

markorossi.fi

 


Lue lisää aiheesta asiakaskokemus. 

Liittyvät artikkelit