vaikuttajamedia presser
Presser, tutkimus

Tutkimus: Presserin vaikuttajajulkaisu on kaupallisen sisällön ykkönen

IROResearch kysyi Arvopaperin lukijoilta mielipiteitä lehden kaupallisesta sisällöstä. Presserin tuottama Business Insight -vaikuttajajulkaisu oli lukijoiden mielestä kiistaton ykkönen.

Business Insight, PresserPresser Oy tuotti Business Insight -vaikuttajajulkaisun 17.10.2019 Arvopaperin kiinteäksi liitteeksi. Teemana oli kestävä kasvu. Julkaisu koostui asiantuntijakirjoituksista, yrityshaastatteluista sekä perinteisistä ilmoituksista. Sisällöllisellä näkyvyydellä mukana olivat: Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen, Suomen Pankki, Nasdaq Helsinki, Sisäministeriö, Taiga Concept, Aaro Systems, Säästöpankki ja Rejlers. Sivumäärä oli 16, sisältäen oman kansisivun ja sisällysluettelon. Katso koko julkaisu tästä >>


huomioarvo
88 % huomioarvo kohderyhmässä

Julkaisua ei mielletty mainosmaiseksi, vaikka jokaiselle sivulle oli merkitty näkyvästi sana mainosliite. Business Insight oli kaupallisesta sisällöstä ylivoimaisesti huomiota herättävin. 73 % kaikista lukijoista huomasivat liitteen (keskiarvo 55 %). Kohderyhmään kuuluvista liitteen huomasi 88 %, mikä tekee siitä tutkimuksen ylivoimaisen ykkösen.


”Todella laadukas liite. Hyvät jutut, jotka innostivat lukemaan. Säästin jopa muutaman jutun.”

(Lukijapalaute, Lähde: IROResearch)


kohderyhmä
51 % kohderyhmästä fanitti

Yli puolet kohderyhmään kuuluvista koki liitteen erityisen myönteisenä osana lehteä. Vastaajien mielestä se lisäsi ostokiinnostusta ja paransi mielikuvaa yrityksestä paremmin kuin verrokkiryhmä. Enemmistö (85 %) kaikista lukijoista suhtautui julkaisuun positiivisesti tai neutraalisti, mukaanlukien ne lukijat, jotka eivät kokeneet kuuluvansa ensisijaiseen kohderyhmään.


”Korkeatasoinen tuote visuaalisesti.”

(Lukijapalaute, Lähde IROResearch)


Tulokset
Rationaalinen vaikuttavuus 86 %

Valtaosa kohderyhmästä piti artikkelisisältöä rationaalisesti vaikuttavana. Järkiperäinen vaikuttavuus oli puolet verrokkiryhmää suurempi. Avoimissa vastauksissa Business Insight -julkaisua luonnehdittiin sanoin hyödyllinen, informatiivinen ja analyyttinen.

Julkaisun toimivuusindeksi oli 118 (tietopankin vertailuindeksi 86). Toimivuusindeksi = huomioarvo + parantaa mielikuvaa Yritys X:stä tai sen palveluista / tuotteista + lisää ostokiinnostusta Yritys X:n palveluita / tuotteita kohtaan


”Tämä on erilaista vaikuttamista kuin perinteinen mainos.”

(Lukijapalaute, Lähde: IROResearch)


 

Liittyvät artikkelit