vaikuttajamedia presser
Eeva Jaakonsalo mindfulness
Eeva Jaakonsalo Kuva: Nick Tulinen

Eeva Jaakonsalo: Parempaa johtamista ja vähemmän stressiä. Mitatusti.

Jo lyhytkin harjoittelu parantaa konkreettisesti sekä johtajan että alaisen arkea. Mindfulness on käytännön keino johtamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Suomalaisen Lean Your MindTM -johtamisvalmennuksen vaikutuksia on mitattu kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa selvitetään miten mindfulnessharjoittelu vaikuttaa mm. esimiehen stressitasoon, alaisen hyvinvointiin, esimiehen ja alaisen väliseen kommunikaatioon sekä suoriutumiskykyyn. Tutkimus vahvistaa, että mindfulness on tehokas itsensä johtamisen keino, jonka teho perustuu harjoitteluun ja toistoon.

Tutkimustulokset osoittavat muun muassa, että jo muutaman viikon harjoittelun myötä sekä esimiehen että alaisen stressitasot laskevat merkittävästi, kyky irrottautua työstä vapaa-ajalla paranee huomattavasti, esimiehen empatiakyky kasvaa ja alaiset kokevat tulevansa paremmin ja tasa-arvoisemmin kohdatuiksi. Nämä kaikki johtavat sekä parempaan suorituskykyyn että kohentuneeseen hyvinvointiin.

Mindfulness on osa menestyvän yrityksen johtamiskulttuuria. Se ei ole ihmelääke, jolla ratkaistaan yrityksen rakenteellisia ongelmia tai huonoa johtajuutta, mutta se on erinomainen työkalu johtamisen kehittämiseen. Yksinkertaisimmillaan mindfulness tarkoittaa päivittäisiä keskittymisharjoituksia, jotka rakentavat mm. parempaa ja vakaampaa itsetuntoa ja lisäävät henkistä joustavuutta ja sitkeyttä eli resilienssiä.

Mindfulnessharjoittelu parantaa keskittymiskykyä ja ajan hallintaa, kehittää päätöksentekokykyä ja auttaa toimimaan erityisesti paineen alla. Parhaat johtajat ja esimiehet osaavat johtaa ensin itseään, sitten myös muita juuri näillä alueilla. Parempi itsensä johtaminen edesauttaa lisäksi kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä työssä että sen ulkopuolella.

Mielen johtamista ei voi ulkoistaa. Toimiva, rauhallinen ja keskittynyt mieli on jokaisen johtajan, alaisen ja yrityksen keskeinen menestystekijä. Sitä paitsi se tekee elämästä mukavampaa. Mitatusti.

Kysymys ei olekaan siitä, halutaanko tai ehditäänkö yrityksessänne panostaa mielen hyvinvointiin ja itsensä johtamiseen. Kysymys kuuluu: onko yrityksellänne varaa olla tekemättä sitä?

Kirjoittaja Eeva Jaakonsalo on liikkeenjohdon konsultti, mindfulnessvalmentaja (ACC) Andas Oy:ssä.


Lue lisää aiheesta johtajuus.

Liittyvät artikkelit