Kuvat: Vitali Gusatinsky

Palmian uudet tuulet vievät kasvu-uralle

Helsingin kaupunki yhtiöitti vuoden 2015 alusta osan aiemmasta liikelaitoksestaan Palmia Oy:ksi. Palmia on kasvava ja kehittyvä ravintola-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalveluja tarjoava yritys. Yritys kilpailee nyt vapailla markkinoilla muiden kaupallisten yritysten kanssa, mikä asettaa uusia haasteita organisaatiolle.

”Siilomaisesta kulttuurista opetellaan aktiivisesti pois. Toimimme nyt yhtenä yrityksenä, joka tarjoaa edellä mainittuja palveluja kokonaisuutena, ei erillisinä palveluntarjoajina”, Sanni Alajääski valottaa.

Alajääski tuli itse taloon työsuhdepäälliköksi keväällä 2014, jolloin yhtiöittämistä valmisteltiin jo kovaa vauhtia. Palmian uutta strategiaa valmisteltiin keväällä 2015. Samassa muutoksessa HR:n rooli kasvoi kertaheitolla, kun se otettiin osaksi johtoryhmää.

”Oma liiketoimintaymmärrykseni on kasvanut johtoryhmätyöskentelyn myötä rutkasti ja pääsen katsomaan asioita nyt isosta kuvasta. Vaikutusmahdollisuudet ovat suuret. Nyt myös eri liiketoimintojen johtajat ovat perehtyneet muihin toimialoihin, ja samaa toimintatapaa on viety myös päällikkö- ja esimiestasoille.”

Nykyisessä organisaatiossa Alajääski johtaa kymmenpäistä HR-osastoa.

”Jos puhutaan omasta johtamistyylistäni, niin olen enemmän valmentava kuin käskyttävä tai määräävä esimies. Toki taustalla ovat asetut tavoitteet ja niiden saavuttaminen. Tiimimme on hyvä; vastuutan ja luotan alaisiini, ja meininki on kohdallaan”, Alajääski kertoo.

Kilpailutukset pitävät HR:n kiireisenä

Palmialla on ymmärrettävästi vahva asema Helsingin kaupungissa, ja joitain kohteita on tullut jo lisää Uudeltamaalta kilpailutusten kautta. Toisaalta yhtiö joutuu kohta puntariin myös kotikentällään. Tämän kokonaisuuden hallinta on etenkin HR-tiimille näytön paikka.

”Helsingin kaupunki kilpailuttaa meidän palvelumme vuodesta 2018 eteenpäin viiden vuoden aikana. Tässä pyörteessä resurssien suunnittelutarve on suuri. Olen kuitenkin luottavainen henkilöstömme tulevaisuuden suhteen, kun kilpailemme uusista sopimuksista myös muualla”, Alajääski sanoo.

”Jos olisimme säilyneet liikelaitoksena, myynti kaupunkikonsernin ulkopuolisille toimijoille olisi kokonaan lopetettu. Tämä muutos on kannustanut organisaation kehittymään ja kasvamaan uusia haasteita kohti. Voidaan hyvin sanoa, että olemme tavallaan startup-vaiheessa: meillä on kunnon flow menossa nyt noin 1,5 vuoden jälkeen yhtiöittämisestä.”

 Sopivat palvelut syntyvät asiakkaita kuuntelemalla

Palmian edustamat toimialat ovat kilpaillut, mutta yrityksen tavoitteena on tuplata liikevaihto viiden vuoden aikana. Kasvun yhtenä haasteena HR:n näkökulmasta on onnistuneet rekrytoinnit.

”Esimiehet hoitavat operatiivisen tason rekrytoinnit pääosin itse, mutta olemme heidän kanssaan tehneet yhteistä brändityötä, ja koko organisaatio on otettu mukaan arvokoulutuksiin ja toimintatapojen luomiseen.”

”Monilla edustamillamme aloilla isona haasteena on mm. hakijoiden kielitaito. Palmian henkilöstöstä noin 30 prosenttia puhuu äidinkielenä muuta kuin suomea tai ruotsia. Se on haaste, mutta myös rikastaa työyhteisöä. Henkilöstön resursoinnin näkökulmasta haasteena on myös se, että ovatko tulevat osaamistarpeet samoja kuin aiemminkin jos ja kun muutoksia tulee.”

Vaikka Palmia on Helsingin kaupungin konserniohjauksessa, on yhtiölle annettu vapaa kädet toimia.

”Kun toimimme aidossa kilpailutilanteessa, olemme saaneet vapaasti kehittää toimintaamme markkinaehtoisesti. Kaupungin omistamana toiminnassamme on tiettyä turvallisuutta. Olemme kotimainen, luotettava ja vastuullinen toimija ja työnantaja.”

”Kilpailijamme ovat olleet markkinoilla pitkään. Pärjätäksemme meidän täytyy ajatella uudella tavalla ja tuoda jotain uutta markkinoille. Lopullista palvelutoimintaa kehitetään asiakkaan kanssa yhdessä. Kuuntelemme heidän tarpeitaan ja tarjoamme heille sopivia palvelukokonaisuuksia”, Alajääski summaa.


Sanni Alajääski, 35v

KOULUTUS: MBA, Ylempi AMK

TYÖURA: Helsingin kaupungin liikuntavirastossa, eri HR-tehtävissä vuosina 2005-2014, missä sai askel askeleelta lisää vastuuta. Palmiassa työsuhdepäällikkönä (2014) ja henkilöstöpäällikkönä (2015 alkaen).

MOTTO: ”Ahkera työ, hurmos ja hyvä meininki tuo tulosta.”

Liittyvät artikkelit