johtamistapa
kuva: Leadfeeder

Johtamistapa tulee sopeuttaa tilanteeseen

Q&A: Vastaajana Leadfeederin perustaja ja toimitusjohtaja Pekka Koskinen, 39 vuotta

Mitä hyvään johtamiseen tarvitaan?

Yhtä kaikkeen sopivaa hyvää johtamistapaa ei olekaan vaan johtaminen tulee sopeuttaa tilanteeseen ja johdettavien henkilö-kohtaisiin ominaisuuksiin. Suorittavaa linjatyötä tekevän organisaation johtaminen on enemmän prosessin johtamista, kun taas asiantuntijaorganisaatiossa se on ihmisten osaamisen ja luovuuden johtamista. Hyvä johtaja tunnistaa mitkä asiat asiantuntijaa motivoivat ja ohjaa häntä itseohjautumaan organisaation tavoitteiden mukaisesti. Tämä edellyttää luottamusta esimiehen ja johdettavan välillä sekä jatkuvaa avointa kommunikaatiota yrityksen tilanteesta ja tavoitteista.

Millainen oma johtamistapasi ja mikä inspiroi sinua menestymään?

Oma tavoitteeni johtajana on tehdä itsestäni tarpeeton. Pyrin luomaan organisaation, jossa jokainen työntekijä itseohjautuu yrityksen tavoitteiden mukaan ja yrityksen päivittäinen toiminta pyörii täysin ilman minua. Annan työntekijöille valtaa mahdollisimman paljon, teen tilaa päätösten tekemiselle ja seuraan tavoitteiden saavuttamista. On hienoa ja motivoivaa nähdä, kun organisaatio alkaa itse kehittää itseään ja ihmiset kantavat vastuuta niin omasta kuin toistenkin vastuualueesta.

Millaisia haasteita tulevaisuus tuo johtamiseen?

Teknologian ja etätyön kehittyminen ovat tuoneet mahdollisuuksia johtamiseen. Tiimiä ei tarvitse enää rakentaa paikallisesti vaan se voi olla hajautettu ympäri maailman sinne missä on paras osaaminen. Tämä tuo haasteita johtamiseen. Johtajan tulee osata mitata työn tulosta, eikä keskittyä työn tekoajan tai -paikan valvomiseen. Johtajan tulee luoda prosessi tiimin johtamiseen ja ajaa sisään työkalut, joilla tiimi voi parhaiten kommunikoida keskenään. Leadfeederissä olemme luoneet ympäri maailmaa hajautetun tiimin, jonka yhteinen toimisto on Slack.

Liittyvät artikkelit